Disclaimer

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie bieden wij onze verontschuldiging aan, maar noch de Universiteit Leiden noch de SSL kan hier enige aansprakelijkheid voor aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van de site rechten worden ontleend. We stellen het op prijs wanneer je mogelijke fouten doormailt naar ssl@ics.leidenuniv.nl
´╗┐In het begin was ik bang dat het echt vreselijk saai & moeilijk zou zijn, maar dat viel super erg mee! Het was wel hard werken, maar ik heb er zó veel van geleerd. Ik voelde me echt slim aan het eind van de dag.
anoniem, enquetereactie