Disclaimer

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie bieden wij onze verontschuldiging aan, maar noch de Universiteit Leiden noch de SSL kan hier enige aansprakelijkheid voor aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van de site rechten worden ontleend. We stellen het op prijs wanneer je mogelijke fouten doormailt naar ssl@ics.leidenuniv.nl
Als door bliksem getroffen begreep ik ineens binomiale verdelingen! (en iedereen weet hoe klein die kans eigenlijk is)
anoniem, enquetereactie