Dagindeling Examencursus

 • Klik hier voor de data van de tweedaagse Talentrainingen door het jaar heen.
 • Klik hier voor de data van de vijftien verschillende periodes van drie dagen waaruit de Examencursus bestaat (o.a. voorjaars- en meivakantie).
 • Klik hier voor een overzicht van welke vakken in welke periodes aangeboden worden.

Dag 1
08.00 - 08.15: Ontvangst
08.30 - 10.30: Les
10.30 - 11.00: Pauze
11.00 - 13.15: Les
13.15 - 14.00: Lunch
14.00 - 16.00: Les
16.00 - 16.30: Pauze
16.30 - 18.30: Les
18.30 - 19.30: Avondmaaltijd
19.30 - 21.30: Extra (individuele) avondles

Dag 2
08.30 - 10.30: Les
10.30 - 11.00: Pauze
11.00 - 13.15: Les
13.15 - 14.00: Lunch
14.00 - 16.00: Les
16.00 - 16.30: Pauze
16.30 - 18.30: Les
18.30 - 19.30: Avondmaaltijd
19.30 - 21.30: Extra (individuele) avondles

Dag 3
08.30 - 10.30: Les
10.30 - 11.00: Pauze
11.00 - 13.15: Les
13.15 - 14.00: Lunch
14.00 - 17.00: Proefexamen
17.00 - 17.30: Pauze
17.30 - 18.30: Proefexamen bespreken
18.30 - 19.30: Avondmaaltijd
19.30 - 21.30: Extra (individuele) avondles

Opmerkingen:

 • Voor een aantal vwo vakken is het avondprogramma op de eerste dag vrijwel noodzakelijk:
  • biologie vwo
  • economie vwo
  • Latijn vwo
  • natuurkunde vwo
  • scheikunde vwo
  • wiskunde A vwo
  • wiskunde B vwo
  • wiskunde C vwo
 • Tijdens de avondles besteden we aandacht aan specifieke problemen. Natuurlijk kunnen dan ook vragen worden beantwoord over de behandelde stof. De avonduren zijn dus vooral bedoeld om de stof echt te doorgronden en de 'puntjes op de i' te zetten. Houd de avonduren dus vrij!
 • Op elke laatste cursusdag kun je vanaf 18.30 uur naar huis (LET OP! dit geldt niet voor een tweedaagse cursus; dan loopt het programma beide dagen gewoon door tot 21.30 uur). Wij blijven elke laatste cursusdag tot 21.30 uur beschikbaar voor het doornemen van de kernpunten, het beantwoorden van vragen en het geven van tips.
 • Indien nodig kan het programma worden aangepast aan de wensen en behoeften van de cursist.
 • Let op: kleine aanpassingen in het programma voorbehouden! Dit geldt bijvoorbeeld voor de pauzes die niet voor alle vakken op hetzelfde tijdstip vallen in verband met de drukte in de mensa.
 • Klik voor het rooster van de Centrale Eindexamens: havo of vwo.
Als door bliksem getroffen begreep ik ineens binomiale verdelingen! (en iedereen weet hoe klein die kans eigenlijk is)
anoniem, enquetereactie