Locatie

De locatie van de Examencursus wordt uiterlijk een week voor aanvang bekend gemaakt.

Soms heb je van die dagen dan zit je vol met vragen Maar dankzij de docenten en met name Martijn vind ik wiskunde nu echt superfijn!
anoniem, enquetereactie