Examenanalyses

Om de kwaliteit van onze cursussen te waarborgen, analyseren we ieder jaar de eindexamens. Op die manier blijven onze stappenplannen, schema's en examentips altijd actueel! Van bijna alle examenvakken die we aanbieden maken onze docenten een analyse. We proberen hiermee een zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraag:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis en vaardigheden?

Je leest in deze analyse dus precies welk deel van de uitleg je bij het beantwoorden van een vraag hebt kunnen inzetten en ook hoe je hebt kunnen herkennen over welk onderwerp de vraag ging. Fijn om te weten natuurlijk, aangezien je tijdens je Examencursus zo intensief met alle uitleg aan de slag bent gegaan!

In de analyse hebben we de vragen onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo geven we aan wat voor soort kennis en vaardigheden je nodig had om de vraag op te lossen en natuurlijk ook óf, en zo ja, waar we deze in de cursus behandeld hebben. Zie voor meer uitleg het examenverslag zelf.

We hopen dat de examenanalyse je inzicht verschaft in de opbouw van het examen en inzicht in hoe onze Examencursus hierop aansloot. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van een analyse, mail ons gerust!

Hieronder vind je een overzicht van de vakken waarvoor een examenanalyse beschikbaar is. 

Examenanalyses voor havo en vwo
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Geschiedenis
Management & Organisatie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Als door bliksem getroffen begreep ik ineens binomiale verdelingen! (en iedereen weet hoe klein die kans eigenlijk is)
anoniem, enquetereactie