FAQ's - Veelgestelde vragen

Veel van deze vragen gelden voor zowel de Examencursus als de Kerstvakantiecursus, de Herkansingscursus en de Stoomcursus. Bij de vragen die specifiek voor één van de cursussen gelden, is dit aangegeven met E (Examencursus), K (Kerstvakantiecursus), H (Herkansingscursus) of S (Stoomcursus).

De vragen zijn gerangschikt in de volgende categorieën:

1. Inhoud van de cursus
2. Inschrijven
3. Indeling en gegevens
4. Betaling
5. Overnachtingsmogelijkheden
6. Locatie en bereikbaarheid
7. Maaltijden
8. Talentrainingen
9. Herkansingscursus
10. Stoomcursus
11. Het volgen van meerdere cursussen
12. Overige vragen

Onderstaand de veelgestelde vragen per categorie. Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail!

1. De inhoud van de cursus  

 1. Hoe ziet een dag eruit? Hoe wordt er lesgegeven?
 2. Van wie krijgen we les?
 3. Hoe kan alle eindexamenstof in zo'n korte tijd behandeld worden? (E,H)
 4. Ben ik na het volgen van de cursus helemaal voorbereid op het examen? (E,H)
 5. Hoe groot zijn de groepen?
 6. Het dagprogramma stopt om 18.30 uur. Zijn we dan vrij?
 7. Wat zijn de kosten voor de extra (privé)lessen 's avonds?
 8. In het actuele vakkenoverzicht staat dat in bepaalde periodes sommige vakken maar twee dagen duren. Wat is het verschil met de driedaagse cursus? (E)
 9. Wat is het verschil tussen de eendaagse Kerstvakantiecursus en de driedaagse Examencursus?
 10. Wat zijn de slagingspercentages?
 11. Ik heb dyslexie. Is de examencursus geschikt voor mij?
 12. Is het aan te raden om meerdere cursussen te volgen voor verschillende talen?

2. Inschrijven

 1. Vanaf welke datum kan ik me inschrijven?
 2. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? Wanneer en hoe hoor ik in welke periode(n) ik ingedeeld ben?
 3. Ik ben al ingeschreven, maar ik wil me voor nog een vak aanmelden. Moet ik dan opnieuw het inschrijfformulier invullen?
 4. Mijn gemiddelde schoolexamencijfer voor het vak waarvoor ik me wil inschrijven is een 4,5. Heeft cursusdeelname dan nog wel zin?
 5. Ik weet nog niet zeker of ik aan de Examencursus of 5-vwo-Stoomcursus mee wil doen. Kan ik al van tevoren een plaats reserveren?
 6. Het vak dat ik wil volgen staat er niet bij. Wordt dit vak echt niet gegeven?
 7. Kan ik deelnemen als ik een afwijkend programma, zoals een pilot, volg?
 8. Kan ik me ook telefonisch of schriftelijk aanmelden?
 9. Ik heb me ingeschreven voor de cursus, maar ik heb niet binnen een half uur een bevestigingsmail gehad. Wat moet ik nu doen?
 10. Kan ik me nog voor een cursus aanmelden als de cursussen al begonnen zijn?
 11. Hoe kan het laatste periodes plaatsvinden nadat de examens al zijn begonnen?! (E)
 12. Ik zit in 5 vwo. Kan ik me voor de Examencursus of Kerstvakantiecursus inschrijven?
 13. Kan ik als havoleerling ook met een vwo-training meedoen of andersom?

3. Indeling en gegevens

 1. Waarom hoor ik pas anderhalve week voordat de cursus begint via e-mail in welke periode ik ben ingedeeld?
 2. Wat is het risico als ik beperkt beschikbaar ben?
 3. Ik heb me al ingeschreven voor een cursus. Pas nu weet ik mijn laatste cijfers. Kan ik nog van vak veranderen?
 4. Ik heb me ingeschreven en een vriend(in) van mij ook. Kunnen wij in dezelfde cursusgroep ingedeeld worden
 5. Wat gebeurt er als ik op de wachtlijst sta?
 6. Ik twijfel of ik de cursus nu juist vroeg (dus bijv. in periode 1) of juist vlak voor mijn examen (bijv. periode 7) wil volgen.
 7. Is het noodzakelijk de gehele cursus te volgen of is het mogelijk ook een gedeelte van de cursus te volgen
 8. Ik wil inloggen maar mijn gegevens werken niet. Wat moet ik doen?

4. Betaling

 1. Ik heb een vraag over het cursusgeld.

5. Overnachtingsmogelijkheden

 1. Wat zijn de overnachtingsmogelijkheden?
 2. Is het mogelijk mijn cursusperiode vast te leggen als ik een overnachting heb geboekt?

6. Locatie en bereikbaarheid

 1. Waar vindt de cursus plaats?
 2. Zijn er parkeerplaatsen?
 3. Is de cursuslocatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

7. Maaltijden

 1. Ik wil graag het avond programma volgen. Kan ik mee-eten 's avonds?
 2. Is er ook een vegetarische maaltijd?
 3. Ik heb dieetwensen (allergisch voor pinda's, geen varkensvlees, geen zuivel, etc.). Kan hier rekening mee worden gehouden?
 4. Ik heb een dieet. Kan ik mijn eigen maaltijden meenemen?
 5. Wat zijn de mogelijkheden voor het kopen van lunch?
 6. Wat eten we?

8. Talentrainingen buiten reguliere cursussen om

Lees- en luistervaardigheidstrainingen Duits, Engels en Frans, trainingen proefvertalen Latijn en trainingen Nederlands leesvaardigheid en samenvatten die in het najaar en buiten de Examencursussen om worden georganiseerd.

 1. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining voor de moderne vreemde talen en de driedaagse Examencursus voor de moderne vreemde talen?
 2. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining Latijn en de driedaagse Examencursus voor Latijn?
 3. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining Nederlands en de driedaagse Examencursus voor Nederlands?
 4. Kan ik me beter inschrijven voor de tweedaagse training of voor de driedaagse Examencursus?
 5. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentrainingen MVT (Duits, Engels en Frans)?
 6. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentraining Latijn?
 7. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentraining Nederlands?
 8. Er worden tweedaagse lees- en luistervaardigheidstrainingen aangeboden. Wat houdt dit in?
 9. Ik wil alleen de leesvaardigheidstraining volgen, dus zonder luistervaardigheid. Kan dat?
 10. Ik wil alleen een luistervaardigheidstraining volgen, dus zonder de leesvaardigheid. Waarom kan dit niet?
 11. Worden er nog meer talentrainingen gegeven dan nu bekend op de site? En wanneer worden deze data bekend gemaakt?
 12. Kan ik me als 5 vwo-leerling ook aanmelden voor een talentraining?
 13. Ik heb dyslexie. Is de Talentraining geschikt voor mij?
 14. Is het zinvol om meerdere Talentrainingen MVT te volgen?

9. Herkansingscursus

 1. Wanneer ik heb gereserveerd, mag ik nog annuleren?
 2. Zijn er kosten verbonden aan annuleren?
 3. Waarom kan ik maar voor één vak reserveren, ik weet namelijk nog niet voor welk vak ik een herexamen heb?
 4. Kan ik nog wisselen van vak als blijkt dat ik een herexamen voor een ander vak heb, dan waarvoor ik heb gereserveerd?
 5. Waar start de Herkansingscursus?
 6. Ik wil de Herkansingscursus volgen voor een vak dat ik ook al heb gevolgd tijdens de Examencursus. Is dit zinvol?
 7. Tot wanneer kan ik reserveren voor de Herkansingscursus?
 8. Ik heb een cursusplaats gereserveerd maar ik krijg de uitslag pas na woensdag 17.00 uur. Kan de reservering blijven staan?
 9. Hoe lang duurt de cursus?

10. Stoomcurus

 1. Is het mogelijk om een inschrijving van de Stoomcursus te annuleren?
 2. Wordt echt alle stof uit 4 en 5 vwo behandeld?

11. Het volgen van meerdere cursussen (in verschillende cursusreeksen)

 1. Is het mogelijk om meerdere vakken in één periode te volgen?
 2. Ik wil me voor drie of meer vakken inschrijven. Is dit niet te zwaar? (E)
 3. Is het aan te raden om meerdere cursussen te volgen voor verschillende talen?
 4. Is het volgen van de cursus nuttig als ik al aan een eerdere cursus heb deelgenomen voor hetzelfde vak?
 5. Kan ik een dag van de Examencursus missen als ik de Kerstvakantiecursus van hetzelfde vak heb gevolgd?

12. Overige vragen

 1. Moet ik me voorbereiden op de cursus? Zo ja, wat is de beste voorbereiding?
 2. Ik zoek in het najaar al hulp bij bepaalde vakken. Wat zijn de mogelijkheden?
 3. Wat moet ik meenemen?
 4. Moet ik mijn boeken meenemen?
 5. Hoe laat en waar moet ik aanwezig zijn?
 6. Kan ik ook meedoen als ik niet in 5 havo of 6 vwo zit?
 7. Ik zit niet in de examenklas, maar doe staatsexamen (of LOI of certificaten) of ik heb het vak waarvoor ik belangstelling heb niet op een reguliere school gevolgd. Kan ik toch aan de cursus deelnemen?
 8. Waar laat ik mijn bagage?
 9. Wat houdt de samenwerking tussen de Stichting Studiebegeleiding Leiden en de Universiteit Leiden in?
 10. Wanneer ben ik geslaagd? Hoeveel onvoldoendes mag ik hebben om toch te slagen? Wat houden de nieuwe exameneisen in?
 11. Hoe wordt de normering van het tweede tijdvak (herexamen) vastgesteld? Is deze gelijk aan die van het eerste tijdvak?
 12. Ik wil Kurzweil of Daisyspeler gebruiken kan dat?
 13. Is het mogelijk om een laptop mee te nemen naar de cursus als vervanging van een schrift?
 14. Waar vind ik de gevonden voorwerpen?
 15. Ik wil graag contact met jullie, hoe kan ik jullie het beste bereiken?

1. De inhoud van de cursus

1a. Hoe ziet een dag eruit? Hoe wordt er lesgegeven?

Per dag krijg je 8 tot 10 uur les (zie dagindeling). De lesdag wordt verdeeld in blokken van 2 uur. Er wordt één onderwerp per blok behandeld. In het eerste half uur tot een uur gaat de hoofddocent in op:

 • Welke stof je van het betreffende onderdeel moet kennen;
 • Welke vragen vaak gesteld worden op het examen en hoe je deze kunt herkennen;
 • Welke fouten leerlingen vaak maken;
 • Hoe je die fouten kunt voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door ons ontwikkelde stappenplannen.

De hoofddocent brengt het eerste half uur tot een uur van elk blok structuur aan in de stof. Hij of zij onderscheidt hoofd- en bijzaken en brengt grotere stukken leerstof terug tot de belangrijkste onderdelen.
Vervolgens ga je de resterende anderhalf uur van het blok aan de slag met de door ons geselecteerde (examen)opgaven (zie ons lesmateriaal). Als je vastloopt bij een opgave, is er altijd direct een docent beschikbaar om je verder te helpen. Er zijn immers hoogstens vijf leerlingen per docent! Onze docenten gaan steeds na of je de leerstof werkelijk begrijpt, kunt onthouden en of je een goed overzicht van de stof hebt. Alle opgaven die je maakt worden ook nagekeken, zodoende kunnen de docenten je persoonlijke feedback en tips geven die je gelijk weer kan toepassen.


1b. Van wie krijgen we les?

Je krijgt les van over het algemeen jonge, maar toch ervaren docenten. Ze hebben allen veel ervaring in het geven van bijles aan middelbare scholieren en worden jaarlijks door ons getraind. Onze docenten zijn over het algemeen studenten en promovendi, docenten in opleiding en middelbareschooldocenten. Ze zijn enthousiast, geduldig en deskundig. De afgelopen jaren hebben zij honderden leerlingen met veel succes door het examen geloodst. Hun inspanningen leiden vaak tot bijzonder goede resultaten. Kijk voor meer informatie bij Wie zijn onze docenten?.

1c. Hoe kan alle eindexamenstof in zo'n korte tijd behandeld worden? (E,H)

Dat kan omdat we alleen aandacht besteden aan de onderwerpen die voor het examen echt relevant zijn. Je krijgt al snel een overzicht over de gehele examenstof, omdat we de lesstof in 'hapklare brokken' opdelen. Daardoor zie je de verbanden tussen de verschillende onderdelen veel beter. Bovendien wordt het je dan ook snel duidelijk wat je al kent en kunt en wat nog niet. Vervolgens kan juist aan de voor jou moeilijke onderwerpen extra aandacht worden besteed. Een belangrijk aspect is dat er bijzonder veel geoefend wordt met door ons geselecteerde (examen)opgaven (zie ons lesmateriaal). Je wordt daarbij steeds intensief gevolgd en begeleid door je docent.

1d. Ben ik na het volgen van de cursus helemaal voorbereid op het examen? (E,H)

Ja en nee. Het hangt er natuurlijk van af welk cijfer je wilt halen. Gemiddeld stijgen leerlingen met onze cursus ca. 1 punt t.o.v. van hun schoolexamencijfer door middel van het doornemen van de aantekeningen en het maken van alle voorgestelde opgaven. Wil je hoger scoren, dan zul je nog wel extra moeten oefenen. Na de cursus weet je exact waar je nog aandacht aan moet besteden. Je kunt dan gericht en dus heel efficiënt zelf de laatste 'puntjes op de i' zetten.
Let op: voor sommige vakken zul je nog stukken leerstof moeten bestuderen. Denk bijvoorbeeld aan definities en begrippen bij vakken zoals biologie, economie en geschiedenis. De ervaring leert echter dat dit vaak sneller gaat, omdat je er op de cursus veel mee geoefend hebt.

1e. Hoe groot zijn de groepen?

We streven naar maximaal 5 leerlingen per docent. Onze ervaring is dat juist met deze intensieve begeleiding je het beste uit jezelf haalt. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat je met meer dan 5 leerlingen in een lokaal zit. Dit betekent dan automatisch dat er ook meer docenten aanwezig zijn. Zo kan het voorkomen dat je met 20 leerlingen in één klas zit, begeleid door vier docenten. Persoonlijke begeleiding blijft dus altijd gewaarborgd!

1f. Het dagprogramma stopt om 18.30 uur. Zijn we dan vrij?

Er wordt 's avonds om ongeveer 18.30 uur gegeten. Na het avondeten is er gelegenheid om extra opgaven te maken en vragen te stellen over de stof die die dag behandeld is. Bij alle cursussen duurt het avondprogramma tot 21.30 uur. Vanzelfsprekend kun je ook vragen stellen over onderwerpen die eerder behandeld zijn of over een som die je op school hebt gemaakt en niet hebt begrepen. Het komt ook voor dat je docent je vraagt 's avonds terug te komen om nog wat meer aandacht aan een bepaald onderwerp te besteden. Het avondprogramma is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. De praktijk leert dat veel leerlingen 's avonds terugkomen, vooral omdat er juist dan tijd is om in je eigen tempo, samen met één van de docenten, de 'puntjes op de i' te zetten.

1g. Wat zijn de kosten voor de extra (privé)lessen 's avonds?

De kosten voor deze extra lessen zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De lessen zijn voor alle cursisten toegankelijk en beginnen in de regel om 19.30 uur. Het is verstandig om overdag al aan te geven dat je 's avonds bepaalde onderdelen extra wilt oefenen. De docent kan hier dan rekening mee houden en zorgen voor het juiste oefenmateriaal en voor begeleiding.

1h. In het actuele vakkenoverzicht staat dat in bepaalde periodes sommige vakken maar twee dagen duren. Wat is het verschil met de driedaagse cursus? (E)

Bij wijze van uitzondering worden enkele vakken in de latere periodes van de Examencursus een dag ingekort. Dit staat aangegeven in het actuele vakkenoverzicht. Het verschil met de driedaagse cursus is dat er geen proefexamen gemaakt wordt en dat enkele onderwerpen niet of minder uitgebreid behandeld worden. De kosten voor deze cursus zijn lager dan die van de driedaagse cursus (zie hiervoor de inleiding).

Algemene tips voor als je een tweedaagse cursus volgt, vind je hier.

Let op: deze periodes zijn meestal vlak voor het betreffende eindexamen. Omdat je na de cursus vrijwel geen tijd meer hebt en omdat de cursus slechts twee dagen duurt, raden we je aan:
- eerst te kijken of er nog plaats is voor de driedaagse cursussen. Het volgen van een driedaagse cursus verdient absoluut de voorkeur boven een tweedaagse.
- je goed voor te bereiden, zodat we tijdens de cursus de 'puntjes op de i' kunnen zetten en aandacht kunnen besteden aan de meest lastige onderwerpen. Lees voor een optimale voorbereiding de vakkenpagina's.
- je alleen voor deze periodes in te schrijven als je er redelijk goed voorstaat. Sta je bijvoorbeeld lager dan 6? Dan is het verstandiger je in een van de eerdere periodes in te schrijven.

1i. Wat is het verschil tussen de eendaagse Kerstvakantiecursus en de driedaagse Examencursus?

De Kerstvakantiecursus duurt één dag. Op deze dag komt vooral basisstof aan bod. Onze ervaring is namelijk dat er vaak gaten in het fundament zitten. De ervaring leert dat wanneer de gaten in het fundament gedicht worden, je nieuwe (en soms moeilijker lijkende) onderwerpen veel gemakkelijker begrijpt. Tijdens de driedaagse Examencursus komt alle examenstof aan de orde.

1j. Wat zijn de slagingspercentages?

De slagingspercentages verschillen per cursus. Voor de Examencursus liggen de slagingspercentages rond de 90%. De gemiddelde stijging is ongeveer 1 punt t.o.v. je schoolexamencijfer. Voor de Herkansingscursus ligt de gemiddelde stijging t.o.v. van het CSE op ca. 1,5 punt.

1k. Ik heb dyslexie. Is de Examencursus geschikt voor mij?

Over het algemeen ervaren leerlingen met dyslexie de cursus juist als heel nuttig vanwege de strategieën, tactieken en tips die worden behandeld. Die zorgen er namelijk voor dat je weet waar je naar je antwoord moet zoeken in de tekst of opgave. Het is dus hierdoor ook niet meer nodig om alles door te lezen waardoor je bijvoorbeeld minder snel in tijdsnood komt. Conclusie: leerlingen met dyslexie vinden ons systeem en stappenplannen vaak juist heel praktisch en gemakkelijk. Ze doen het zeker niet slechter, soms zelfs beter dan anderen.

1l. Is het aan te raden om meerdere cursussen te volgen voor verschillende talen?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we je graag naar onderdeel 11c.

 

2. Inschrijven

2a. Vanaf welke datum kan ik me inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 september. Het is verstandig dit al zo vroeg mogelijk te doen (zeker voor de Examencursus), omdat vrijwel alle vakken snel zijn volgeboekt.

2b. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? Wanneer en hoe hoor ik in welke periode(n) ik ingedeeld ben?

Inschrijven kan alleen via onze website onder het kopje 'inschrijven' in het menu. Wanneer je je hebt ingeschreven, ontvang je direct een bevestiging van je inschrijving. Op dat moment ben je toegelaten tot de cursus. Let op: Omdat het van een groot aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid van onze docenten en het aantal aanmeldingen van leerlingen afhangt welk vak in welke periode gegeven wordt, kunnen wij echter geen garantie geven dat een leerlingen in zijn of haar voorkeursperiode wordt ingedeeld. Circa anderhalve week voordat de cursus begint ontvang je via e-mail een definitieve bevestigingsmail. In deze definitieve bevestigingsmail staat precies vermeld in welke van de door jou beschikbaar gestelde periodes je definitief bent ingedeeld, maar ook hoe laat je waar verwacht wordt, de betalingswijze, de routebeschrijving, wat je mee moet nemen etc.
In de tussentijd wordt je d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van belangrijke aanvullingen, wijzigingen etc. Het kan zijn dat we in de loop van het jaar, om wat voor reden dan ook, je inschrijving niet kunnen verwerken (bijvoorbeeld omdat een vak niet gegeven wordt). In dat geval nemen we direct contact met je op om na te gaan hoe we wel aan je wensen kunnen voldoen.

2c. Ik ben al ingeschreven, maar ik wil me voor nog een vak aanmelden. Moet ik dan opnieuw het inschrijfformulier invullen?

Nee, je hoeft niet opnieuw het inschrijfformulier in te vullen. Je hebt na aanmelding een automatische bevestigingsmail ontvangen met daarin een wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op de inlogpagina, waar je je gegevens kunt wijzigen. Onder het kopje "Vakken & Beschikbaarheid" is het mogelijk om een extra vak toe te voegen.

2d. Mijn gemiddelde schoolexamencijfer voor het vak waarvoor ik me wil inschrijven is een 4,5 of lager. Heeft cursusdeelname dan nog wel zin?

Door het volgen van de cursus stijgt het examencijfer gemiddeld 1 punt t.o.v. het schoolexamencijfer. Of dit in jouw geval genoeg is, kun je zelf bepalen. Je mag immers één onvoldoende in je profielgedeelte hebben. Als je echter een grote achterstand hebt, bestaat wel het risico dat een aantal onderwerpen in een voor jou te snel tempo wordt behandeld, ondanks de individuele aandacht. Houd je avonden dus vrij om stof bij te werken! Wanneer je twijfelt, neem dan gerust contact op met de cursuscoördinator. Samen bekijken we dan je specifieke situatie en proberen we een oplossing te vinden.

2e. Ik weet nog niet zeker of ik aan de Examencursus of 5-vwo-Stoomcursus mee wil doen. Kan ik al van tevoren een plaats reserveren?

Je kunt alleen voor de Herkansingscursus (kosteloos) reserveren. Voor de overige cursussen kun je geen plaats reserveren. Zodra je zeker weet dat je mee wilt doen, kun je op de pagina's van de Examencursus en de 5-vwo-Stoomcursus in het menu op 'inschrijven' klikken om je op te geven.

2f. Het vak dat ik wil volgen staat er niet bij. Wordt dit vak echt niet gegeven?

In het actuele vakkenoverzicht staan alle vakken vermeld die gegeven worden. Staat een vak er niet bij, dan wordt dit ook niet aangeboden.

2g. Kan ik deelnemen als ik een afwijkend examen volg zoals een pilot?

Bij alle vakken geldt dat onze cursus je voorbereidt op het reguliere examen. Er wordt dus bij geen enkel vak aandacht besteed aan onderwerpen specifiek voor pilotprogramma's of bezemprogramma's (oude stijl na invoering van vernieuwing). Hieronder vind je een lijst met examens waarvoor deelname aan onze cursus afgeraden wordt. Bij sommige vakken is deelname wel mogelijk.

Havo

Zowel voor havo wiskunde A als B is er dit jaar voor het eerst een nieuw examenprogramma. Er zijn leerlingen die nog in het oude programma examen doen (bijv. omdat zij vorig jaar gezakt zijn). Dit wordt 'bezemexamen' genoemd.

 • wiskunde A bezemprogramma: deelname is niet mogelijk omdat een groot deel van de Examencursus niet relevant is voor bezemleerlingen. 
 • wiskunde B bezemprogramma: deelname wordt afgeraden, maar is wel mogelijk.

Vwo

Zowel voor vwo wiskunde A als B als C zijn er leerlingen die examen doen in een nieuw examenprogramma. Dit wordt 'pilotexamen' genoemd.

 • wiskunde A pilotprogramma: deelname is niet mogelijk omdat een groot deel van de Examencursus niet relevant is voor pilotleerlingen.
 • wiskunde B pilotprogramma: deelname wordt afgeraden maar is wel mogelijk.
 • wiskunde C pilotprogramma: deelname is niet mogelijk omdat een groot deel van de Examencursus niet relevant is voor pilotleerlingen.

2h.Kan ik me ook telefonisch of schriftelijk aanmelden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Inschrijvingen kunnen alleen via internet verwerkt worden.

2i. Ik heb me ingeschreven voor de cursus, maar ik heb niet binnen een half uur een bevestigingsmail gehad. Wat moet ik nu doen?

Waarschijnlijk heb je een verkeerd e-mailadres ingevuld of is de bevestigingsmail in de ongewenste post beland (bij hotmail-adressen gebeurt dit regelmatig). Mocht je de mail niet in de ongewenste post vinden, stuur ons dan even een e-mail.

2j.Kan ik me nog voor een cursus aanmelden als de cursussen al begonnen zijn?

Het komt voor dat leerlingen zo enthousiast zijn dat ze zich tijdens de cursusperiodes nog voor een ander vak willen opgeven. In principe kan dat. Inschrijven is mogelijk tot twee dagen voor aanvang van de cursus. Indien je op de cursus besluit om je in te willen schrijven voor een extra vak in een aaneengesloten periode (bijvoorbeeld als je cursus op maandag eindigt en je dinsdag aan een nieuw vak wilt beginnen), dan kan je het beste tijdens de cursus iemand van de cursusleiding aanspreken, bijvoorbeeld in de pauze.

2k. Hoe kan het dat de laatste periodes plaatsvinden nadat de examens al zijn begonnen? (E)

Tijdens de examenperiode hebben veel leerlingen niet elke dag examens. Vandaar dat in deze periode ook nog cursussen worden aangeboden. Wel duren hierdoor sommige cursussen slechts twee dagen. Dit is te vinden in het actuele vakkenoverzicht. Een aantal leerlingen vindt het prettig de cursus zo dicht mogelijk tegen het examen aan te volgen. Zij schrijven zich in voor de laatste periodes.

2l. Ik zit in 5 vwo. Kan ik me voor de Examencursus of Kerstvakantiecursus inschrijven?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. De stof wordt namelijk in een te hoog tempo behandeld om dit als 5-vwo'er bij de houden. Bovendien heb je veel van de stof nog niet eens op school gehad! Als je in 5 vwo zit kun je wel meedoen met de 5-vwo-Stoomcursus die in juli wordt gegeven.

2m. Kan ik als havo-leerling ook met een vwo-training meedoen of andersom?

Nee. Het is niet zinvol om als havo-leerling deel te nemen aan een vwo-training of vice versa. De teksten en opgaven sluiten namelijk niet aan op jouw examens. Bovendien ligt ook het tempo van de cursus dan te hoog of te laag, waardoor je niet het maximale uit de cursus kunt halen.

3. Indeling en gegevens

3a. Waarom hoor ik pas anderhalve week voordat de cursus begint via e-mail in welke periode ik ben ingedeeld?

Op dit moment is het nog niet definitief bekend welke vakken in welke periode gegeven worden. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare docenten, de lokalen, etc. Daarom kunnen we je nu nog niet toezeggen in welke periode je definitief bent ingedeeld. Wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen, is er in ieder geval een cursusplaats voor je beschikbaar. Twee weken voordat de cursus begint, inventariseren we al je wensen. Denk bijvoorbeeld aan voorkeur voor periode, ingedeeld worden bij een vriend(in), etc. Op die manier wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met je voorkeuren. Natuurlijk kan het voorkomen dat we niet aan al je wensen kunnen voldoen, maar we doen wel ons best!

3b. Wat is het risico als ik beperkt beschikbaar ben?

Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven in welke periodes je beschikbaar bent. Direct na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Dit betekent dat er in ieder geval plaats voor je is, mits je een minimum aantal periodes beschikbaar bent. Per cursus gelden de volgende aantallen:

 • Examencursus: 4 periodes, waarvan tenminste één in de latere periodes (tenzij van het vak dat je wilt volgen het examen dan al heeft plaatsgevonden)
 • Herkansingscursus: n.v.t., er is slechts 1 periode
 • Kerstvakantiecursus: 3 periodes
 • Stoomcursus: 2 periodes

Hoe groter je beschikbaarheid, hoe groter de kans is dat we je kunnen indelen. Het risico van het invullen van minder periodes is dat de mogelijkheid bestaat dat in die opgegeven periode het vak niet gegeven wordt, de docent ziek is, of dat deze periode reeds is volgeboekt. In de tussentijd kan het zijn dat alle andere periodes vol raken. Probeer teleurstelling dus zoveel mogelijk te voorkomen door het minimum aantal periodes beschikbaar te zijn. De ervaring leert dat het dan (bijna) altijd lukt je in te delen. Zo niet, dan nemen we contact met je op. De definitieve indeling (dus in welke periodes je bent ingedeeld) wordt anderhalve week van tevoren gemaakt (zie ook vraag 3a).

3c. Ik heb me al ingeschreven voor een cursus. Pas nu weet ik mijn laatste cijfers. Kan ik nog van vak veranderen?

Je hebt na aanmelding via de mail een bevestiging van inschrijving ontvangen met daarin een wachtwoord. Hiermee kun je inloggen op de inlogpagina van de betreffende cursusreeks, waar je je gegevens kunt wijzigen. Echter, vanaf het moment dat de indeling is vastgelegd door middel van de definitieve bevestigingsmail (die uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus wordt verstuurd) is het in verband met de planning niet meer mogelijk om via het inlogsysteem wijzigingen door te voeren in je vakkeuze. Wel kun je nog een e-mail sturen met je wens. Wij zullen altijd ons best doen om daaraan tegemoet te komen.

3d. Ik heb me ingeschreven en een vriend(in) van mij ook. Kunnen wij in dezelfde cursusgroep ingedeeld worden?

De indeling van de klassen wordt van tevoren gemaakt. Als je tijdig je voorkeur kenbaar maakt, zullen we vanzelfsprekend ons best doen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Je hebt na aanmelding een bevestigingsmail ontvangen met daarin een wachtwoord (Let op! Bij hotmailadressen komt deze mail vaak in de ongewenste post terecht). Hiermee kun je inloggen op de inlogpagina, waar je kunt aangeven met wie je de cursus samen zou willen volgen. Meestal lukt dit. We hebben echter één dringende tip: ga niet naast elkaar zitten! Onze ervaring is namelijk dat je werktempo hieronder lijdt. Daarnaast ben je geneigd sommen samen op te lossen of elkaar te helpen. Dat klinkt op zich positief, maar werkt uiteindelijk in je nadeel omdat wij je dan minder goed leren kennen en je dus ook minder goed kunnen helpen.

Let op: als je i.v.m. gezamenlijk vervoer of logeeradres in dezelfde periode geplaatst moet worden, stuur dan een mail (zie contactinformatie)!

3e. Wat gebeurt er als ik op de wachtlijst sta?

Dit betekent dat er contact met je wordt opgenomen mocht er een cursusplaats beschikbaar komen. Dit kan een week voor de cursus zijn of zelfs een dag van tevoren. Wanneer je drie dagen voordat de cursus begint nog niets van ons hebt gehoord, is de kans erg klein dat je geplaatst wordt. N.B.: er wordt geen contact met je opgenomen wanneer er geen plaats vrijkomt. Belangrijk: indien wij de kans uiterst klein achten dat je ingedeeld kunt worden in de periode waarvoor je op de wachtlijst staat, dan zullen wij je proberen in te delen in een van de andere periodes waarin je je als beschikbaar hebt opgegeven. Ook in dit geval nemen wij contact met je op. Kijk dus goed in welke periode je bent ingedeeld indien je van de wachtlijst bent geplaatst.
Om teleurstelling te voorkomen adviseren we je om, mits je beschikbaar bent, je altijd in te schrijven voor een periode waar geen wachtlijst is. De overige cursusperiodes kunnen immers snel vol raken! Eventueel kan je altijd een opmerking bij de 'bijzonderheden' plaatsen. Deze worden altijd door ons gelezen.

3f. Ik twijfel of ik de cursus nu juist vroeg (dus bv. in periode 1) of juist vlak voor mijn examen (bv. periode 7) wil volgen.

Wanneer je de keuze hebt, raden we je aan de cursus zo vroeg mogelijk te volgen, vanwege de volgende twee redenen:

 • Je profiteert dan ook bij je laatste schoolexamens (SE's) van de kennis die je opdoet tijdens de cursus.
 • Bovendien heb je nog meer tijd om te oefenen met de stappenplannen, tips en trucs die je bij ons aangereikt krijgt.

Sommige leerlingen zijn huiverig voor het eerder volgen van de cursus omdat ze de stof zouden vergeten wanneer het examen eraan komt. Deze angst is onterecht. Door onze manier van lesgeven, de gestructureerde aantekeningen en natuurlijk door het vele oefenen, slijt de stof erin. Je haalt deze dus zo weer op als het nodig is. Bovendien heb je nog meer tijd om te oefenen met de stappenplannen, tips en trucs die je bij ons aangereikt krijgt.

3g. Is het noodzakelijk de gehele cursus te volgen of is het mogelijk ook een gedeelte van de cursus te volgen?

Het is niet mogelijk een gedeelte van de cursus te volgen, de cursus vormt namelijk een geheel. Dit geldt ook wanneer je al aan een eerdere cursus hebt deelgenomen voor het betreffende vak.

3h. Ik wil inloggen maar mijn gegevens werken niet. Wat moet ik doen?

Lees de onderstaande tips en suggesties even goed door, vaak lost een van hen het probleem op.

 • Het kan zijn dat je een moeilijk wachtwoord van ons hebt gekregen en dat je het wachtwoord of de gebruikersnaam verkeerd overtypt. Tip: probeer het te kopiëren en te plakken in de inlogvelden.
 • Controleer of je bij de goede cursusreeks probeert in te loggen. Heb je je bijvoorbeeld opgegeven voor de Examencursus, dan kan je met de inloggegevens die je van ons via de automatische bevestigingsmail hebt ontvangen alleen bij de Examencursus inloggen en niet bij andere cursussen zoals de Kerstvakantiecursus of de Talentrainingen. Zie hieronder voor een overzicht van de inlogpagina's.
 • Het is helaas niet mogelijk met je inloggegevens van de ene cursusreeks aan te melden bij een andere cursusreeks. Als je je wilt opgeven voor een andere cursusreeks moet je je opnieuw aanmelden. Zie hieronder voor een overzicht van de aanmeldingsformulieren.
 • Wil je een nieuwe inlognaam of wachtwoord aanvragen? Open dan de inlogpagina van de betreffende cursusreeks en klik op de link: hier kun je een nieuwe aanvragen. Let op: je kan alleen nieuwe inloggegevens aanvragen voor een cursusreeks waarvoor je je al hebt aangemeld. Heb je een nieuw wachtwoord aangevraagd? Dan kan je niet meer inloggen met de oude gegevens. Mocht je een nieuw wachtwoord aanvragen en je ontvangt geen e-mail, kijk dan even in je ongewenste mailbox of spamfolder. Het komt voor dat onze mailtjes daar onterecht in verdwijnen.

4. Betaling

4a. Ik heb een vraag over het cursusgeld.

Wat kost de cursus?
Kijk voor de kosten in de inleiding van website van de cursus die je wilt volgen:

  • Klik hier voor de inleiding van de Examencursus.
  • Klik hier voor de inleiding van de Kerstvakantiecursus.
  • Klik hier voor de inleiding van de Herkansingscursus.
  • Klik hier voor de inleiding van de Stoomcursus.
  • Klik hier voor de inleiding van de Talentraining.

Hoe vindt de betaling plaats?
We verzoeken je vriendelijk om het openstaande cursusbedrag z.s.m. te voldoen op de volgende wijze: Log in via het inloggedeelte.
Klik op de link onder het betalingsoverzicht.
Er opent dan een venster voor betaling met iDEAL. Volg de instructies op het scherm.
Zodra de overboeking geslaagd is, zie je dit direct in het inloggedeelte. Je ziet hier het totale cursusbedrag, wat je eventueel al betaald hebt, wat je eventueel nog verschuldigd bent (bijv. bij inschrijving voor een extra vak) en wat je eventueel gerestitueerd krijgt.

Ontvang ik bericht als het bedrag is afgeschreven?
Als je het bedrag zelf hebt overgemaakt via iDEAL ontvang je vrijwel direct na betaling een bevestiging van deze betaling.

Als ik inschrijf voor een extra vak, hoe zit het dan met de betaling?
Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor een extra vak. We verzoeken je vriendelijk om het nog verschuldigde bedrag te voldoen via iDEAL.

Hoe kan ik mijn betalingsstatus inzien?
Dat kan door in te loggen: je ziet dan het totale cursusbedrag, wat je eventueel al betaald hebt, wat je eventueel nog verschuldigd bent (bijv. bij inschrijving voor een extra vak) en wat je eventueel gerestitueerd krijgt (bijv. bij ziekte).

Ik heb om een geldige reden een of meerdere cursussen geannuleerd. Wanneer krijg ik de lesvergoeding teruggestort?
Deze wordt door onze administratie binnen een maand teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.

Er is bij mij teveel cursusgeld afgeschreven (bijvoorbeeld vanwege het later wegvallen van een vak). Wanneer en hoe krijg ik dit teveel betaalde cursusgeld terug?
Het teveel betaalde bedrag wordt door onze administratie binnen een maand teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer.

Krijg ik korting bij het volgen van meerdere cursussen?
Het is helaas niet mogelijk om korting te krijgen op het cursusgeld bij het volgen van meerdere cursussen. Wij hopen hiervoor op begrip.

Wanneer moet het cursusgeld uiterlijk worden voldaan?
Bij het inschrijven zal je verzocht worden zo spoedig mogelijk de betaling te voldoen. Wij begrijpen echter dat je graag zekerheid wilt over de periode van deelname. Voor de Kerstvakantiecursus en Examencursus zal een officieel betalingsverzoek daarom pas verstuurd worden nadat de cursus indeling is vastgelegd d.m.v. de definitieve bevestigingsmail die uiterlijk tien dagen voor aanvang wordt verstuurd. Voor de overige cursussen geldt dat je gemiddeld een maand voor aanvang van je eerste cursus een betalingsverzoek per mail zult ontvangen.
Indien je voor meerdere cursussen staat ingeschreven, zal er worden gevraagd voor al deze cursussen tegelijk het cursusgeld te voldoen. Ook als niet alle periodes bevestigd zijn. Wij kunnen je echter geruststellen met het feit dat je door inschrijving wel al zeker bent van een cursusplaats. Hierbij geldt dat je altijd in een door jou opgegeven beschikbare periode geplaatst wordt. Als wij je onverhoopt niet in een beschikbare periode kunnen plaatsen (ziekte docent of andere onvoorziene omstandigheden waarop de kans bijzonder klein is), zullen wij direct contact met je opnemen en het eventueel teveel betaalde cursusbedrag restitueren.

5. Overnachtingsmogelijkheden

5a. Wat zijn de overnachtingsmogelijkheden?

Slaap bij familie, vrienden of kennissen! Vrijwel iedereen kent wel iemand in de Randstad. Leiden ligt erg centraal. Bovendien bevindt onze hoofdlocatie (Faculteit Sociale Wetenschappen) zich direct achter het Centraal Station. De reistijd vanaf verschillende grote steden is gering. Denk aan Amsterdam, Rotterdam (beide 30 min. met de trein), Den Haag (10 min.), Utrecht (45 min.), Zoetermeer (20 min.), Haarlem (15 min.) etc.
Tip: raadpleeg je ouders. Die kennen vast wel iemand!

Mocht het bovenstaande niet lukken, raadpleeg dan het overzicht van overnachtingsmogelijkheden in en om Leiden.

5b. Is het mogelijk mijn cursusperiode vast te leggen als ik een overnachting heb geboekt?

Het is bij wijze van uitzondering mogelijk om je cursusperiode vast te laten leggen indien je een hotel of pension hebt geboekt. Stuur ons in dat geval een e-mail met de naam van het hotel of pension en de periode(s) waar het om gaat.

6. Locatie en bereikbaarheid

6a. Waar vindt de cursus plaats?

In de bevestigingsbrief, die je ongeveer anderhalve week voor aanvang van de cursus via e-mail ontvangt, lees je precies waar de cursus plaatsvindt. Zie het onderdeel locatie. Daar vind je ook plattegronden, routebeschrijvingen en foto's.

6b. Zijn er parkeerplaatsen?

Zoek voor vertrek de betreffende cursuslocatie op in het onderdeel locatie voor een beschrijving van de parkeergelegenheden in de buurt en verdere suggesties.

6c. Is de cursuslocatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Het merendeel van onze overige locaties liggen binnen een kwartier lopen van Leiden Centraal. Voor meer informatie over de locaties verwijzen we je naar het onderdeel locatie. Daar vind je ook plattegronden, routebeschrijvingen en foto's.

7. Maaltijden

7a. Ik wil graag het avondprogramma volgen. Kan ik mee-eten 's avonds?

Dat kan. Tijdens de ochtendpauze (rond 10.30 uur) kun je bij het cursusbuffet een maaltijdbon voor diezelfde avond kopen. De exacte locatie van de maaltijd zal op de cursus bekend worden gemaakt. De kosten voor een maaltijd bedragen 8,00 euro inclusief salade, toetje en fruit en dienen contant te worden betaald.

7b. Is er ook een vegetarische maaltijd?

Ja, er is altijd een keuze tussen vlees en vegetarische gerechten. 

7c. Ik heb dieetwensen (allergisch voor pinda's, geen varkensvlees, geen zuivel, etc.). Kan hier rekening mee worden gehouden?

Helaas is het voor ons niet mogelijk om rekening te houden met dieet of allergie wensen. Wel is het mogelijk je eigen eten mee te nemen. Je kunt dit zowel koelen als opwarmen bij de recepties van de meeste van onze faculteiten. Deze mogelijkheid is echter alleen bedoeld voor leerlingen die om medische redenen niet de reguliere maaltijden kunnen nuttigen

7d. Ik heb een dieet. Kan ik mijn eigen maaltijden meenemen?

Ja, dit is mogelijk. Je kunt de maaltijden bewaren en bereiden in de mensa (kantine). 

7e. Wat zijn de mogelijkheden voor het kopen van lunch?

Wellicht is het goed om te weten dat de kantines op de faculteiten in het weekend gesloten zijn voor de lunch. We raden je dan ook aan zelf lunch mee te nemen (supermarkten zijn in Leiden de gehele week geopend). Op doordeweekse dagen is er op de locaties of in de buurt de mogelijkheid om lunch te kopen. Wij beschikken helaas niet tot de mogelijkheid om zelf lunch aan te bieden aan onze leerlingen.

7f. Wat eten we?

Een overzicht van de maaltijden vind je hier:


8. Tweedaagse Talentrainingen buiten de reguliere cursussen om

Duits, Engels en Frans: tweedaagse leesvaardigheidstrainingen en tweedaagse lees- en luistervaardigheidstrainingen.
Latijn: tweedaagse trainingen proefvertalen.
Nederlands: tweedaagse trainingen leesvaardigheid en samenvatten.

8a. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining voor de moderne vreemde talen en de driedaagse Examencursus voor de moderne vreemde talen?

Tijdens de tweedaagse Talentraining Leesvaardigheid worden alle strategieën, tactieken en tips omtrent teksten behandeld (zie vraag 8d) en geoefend, bij de tweedaagse Talentraining Lees- en luistervaardigheid wordt naast leesvaardigheid ook de theorie behandeld voor luistervaardigheid en hiermee geoefend. Je zult hier wel zelf verder mee moeten oefenen om alles goed onder de knie te krijgen. Vaak gaat dit heel goed, omdat je tijdens de training duidelijke handvatten aangereikt hebt gekregen.

Tijdens de Examencursus worden vanzelfsprekend ook alle strategieën, tactieken en tips behandeld, maar het verschil met de tweedaagse trainingen is dat er alleen leesvaardigheid wordt behandeld (de Examencursussen vallen na de luistertoetsen in januari) en uitgebreider geoefend wordt. Na deze Examencursus ben je dan in principe ook helemaal voorbereid op je centrale eindexamen.

8b. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining Latijn en de driedaagse Examencursus Latijn?

Tijdens de tweedaagse Talentraining Latijn zullen wij je strategieën aanleren om het proefvertalen aan te pakken. Dat doen we door de volgende onderwerpen te behandelen:

 • een stappenplan om op een gestructureerde manier te kunnen vertalen, en te herkennen welke functie een woord in de zin heeft;
 • de grammatica die essentieel is om goed te kunnen vertalen. We gaan het o.a. hebben over:
  • het vertalen van de coniunctivus;
  • het vertalen van het participium;
 • tips om goed gebruik te maken van je woordenboek;
 • tips om te voorkomen dat je punten verliest.

Tijdens de training is er veel gelegenheid om individueel met vertalen te oefenen. Je zult erachter komen waar je valkuilen liggen, en wij zullen je helpen te leren hoe je die valkuilen kunt omzeilen. Je krijgt dus praktische adviezen en concrete tips, die je onder begeleiding tijdens de training zelf in praktijk brengt.

Tijdens de Examencursus worden vanzelfsprekend ook alle strategieën, tactieken en tips behandeld, maar het verschil met de tweedaagse trainingen is dat er ook geoefend zal worden met de Pensum teksten en dat er een proefexamen gemaakt zal worden. Na deze Examencursus ben je dan in principe ook helemaal voorbereid op je centrale eindexamen.

8c. Wat is het verschil tussen de tweedaagse Talentraining Nederlands en de driedaagse Examencursus Nederlands?

De tweedaagse Training Nederlands geeft een complete voorbereiding op het eindexamen: alle examenonderdelen komen in deze training aan bod. Je krijgt in één weekend een compleet overzicht van alles wat je moet weten voor je eindexamen.

De stof die tijdens de Examencursus Nederlands behandeld wordt, is identiek aan de tweedaagse Talentraining, echter zal er tijdens de Examencursus een proefexamen gemaakt worden en is er meer tijd om te oefenen onder begeleiding van onze docenten.

8d. Kan ik me beter inschrijven voor de tweedaagse Talentraining of voor de driedaagse Examencursus?

Deze vraag sluit aan op de vorige vragen. Lees het antwoorden daarvan dus eerst even door. De driedaagse cursus is aan te raden als:

 • je pas later in het jaar in de gelegenheid bent om een training te volgen;
 • je twijfelt of je zelf voldoende oefentijd kunt inbouwen; immers, na een tweedaagse training moet je zelf nog oefenen om de puntjes op de i te zetten.

In het algemeen raden we echter aan de tweedaagse training te volgen en liefst zo vroeg mogelijk in het jaar (kan al vanaf september). Dit heeft als voordeel dat je gedurende een langere tijd kunt oefenen met de strategieën, tactieken en tips die je hebt geleerd.

8e. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentrainingen Moderne Vreemde Talen (Duits, Engels en Frans)?

Dit kun je nalezen op onze website.

8f. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentraining Latijn?

Dit kun je nalezen op onze website.

8g. Wat wordt er behandeld in de tweedaagse Talentraining Nederlands?

Dit kun je nalezen op onze website.

8h. Er worden tweedaagse lees- en luistervaardigheidstrainingen aangeboden. Wat houdt dit in?

Op de eerste dag wordt er aandacht besteed aan leesvaardigheid. Op dag twee wordt er tijd besteed aan luistervaardigheid. Er wordt geoefend met het luistervaardigheidsexamen, zoals dat (op de meeste scholen) in januari/februari wordt afgenomen. Let erop dat luistervaardigheid dus niet als aparte training gevolgd kan worden!

De tweedaagse lees- en luistervaardigheidstrainingen worden vrijwel altijd ingepland vóór 31 januari. Dit is omdat op bijna alle middelbare scholen de luistervaardigheidstesten uiterlijk eind januari worden afgenomen. Na deze datum is het onderdeel luistervaardigheid niet meer relevant voor het betreffende schooljaar.

8i. Ik wil alleen de leesvaardigheidstraining volgen, dus zonder luistervaardigheid. Kan dat?

Ja, dit kan, maar alleen op de speciaal hiervoor ingelaste leesvaardigheidstrainingen. Het kan niet tijdens de tweedaagse lees- en luistertrainingen. Dat is vaak ook helemaal niet nodig omdat er vaak meerdere alternatieve data zijn waarop de leesvaardigheidstraining wordt aangeboden.

8j. Ik wil alleen een luistervaardigheidstraining volgen, dus zonder de leesvaardigheid. Waarom kan dit niet?

De luistervaardigheidstraining is alleen te volgen als tweedaagse training in combinatie met leesvaardigheid. De manier waarop bij luistervaardigheid de vragen gesteld worden, heeft veel overeenkomsten met leesvaardigheid. De aanpak die je daar leert, kun je ook bij het luisteren toepassen. Daarom geven we de twee onderdelen in één training en behandelen we luistervaardigheid niet apart.

8k. Worden er nog meer talentrainingen gegeven dan nu bekend op de site? En wanneer worden deze data bekend gemaakt?

Er worden gedurende het gehele schooljaar (tussen september en mei) nieuwe Talentrainingen gepland. De trainingen worden in weekenden of tijdens de schoolvakanties gegeven. Zodra een nieuwe training gepland wordt, wordt deze direct op de website vermeld. We kunnen echter nooit met 100% zekerheid zeggen of er extra data zullen worden gepland. Zodra de data op de website staan, kun je je inschrijven.

8l. Kan ik me als 5 vwo-leerling ook aanmelden voor een Talentraining?

Ja, dit kan, maar wordt niet altijd aangeraden. Immers, de te behandelen stof, maar vooral ook het tempo, is afgestemd op 6 vwo-leerlingen. Voor 5-vwo-leerlingen is er wel een aantrekkelijk alternatief: de 5-vwo-Stoomcursus aan het begin van de zomervakantie. Mocht je toch willen deelnemen aan een Talentraining, geef dan duidelijk aan bij je aanmelding dat je in 5 vwo zit, dan kunnen we je docent hierover informeren.

8m. Ik heb dyslexie. Is de talentraining geschikt voor mij?

De leesvaardigheidstraining die wij bieden, geeft vaak uitstekende resultaten bij leerlingen met dyslexie. We hebben in de loop der jaren honderden dyslectische deelnemers gehad. Zij waren stuk voor stuk zeer enthousiast over onze aanpak. De verklaring hiervoor is overigens simpel: je leert bij ons de teksten te doorzien waardoor het vaak helemaal niet meer nodig is de hele tekst te lezen. Door onze aanpak zie je sneller wat je bij welke vraag moet doen. Je gaat dus gericht in de tekst zoeken naar datgene wat je nodig hebt. Conclusie: Dyslectische leerlingen vinden ons systeem juist vaak heel praktisch en gemakkelijk.

8n. Is het zinvol om meerdere Talentrainingen MVT te volgen?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we je graag naar onderdeel 11c.

9. Herkansingscursus

9a. Wanneer ik heb gereserveerd, mag ik nog annuleren?

Wanneer je voor de Herkansingscursus hebt gereserveerd is het nog mogelijk deze reservering te annuleren. Om 17.00 uur op de woensdag voor aanvang van de Herkansingscursus vervallen alle reserveringen. Als je je reservering wilt omzetten in een aanmelding moet je dat dus vóór 17.00 uur op woensdag doen.

9b. Zijn er kosten verbonden aan annuleren?

Het annuleren van een reservering vóór woensdag 17.00 uur is kosteloos. Wanneer je je op de woensdag of donderdag voor de Herkansingscursus inschrijft is het een definitieve aanmelding. Mocht je door omstandigheden toch moeten annuleren, dan kun je contact met ons opnemen.

9c. Waarom kan ik maar voor één vak reserveren, ik weet namelijk nog niet voor welk vak ik een herexamen heb?

Tijdens de Herkansingscursus kun je maar één vak volgen, het is dus ook niet mogelijk voor meerdere vakken te reserveren. We raden je aan een plek voor het vak te reserveren waar je hoogstwaarschijnlijk een herkansing voor hebt. Als je twijfelt tussen twee of meerdere vakken en een van deze vakken is een taal, dan raden we je aan een plek te reserveren voor de taal.

9d. Kan ik nog wisselen van vak als blijkt dat ik een herexamen voor een ander vak heb, dan waarvoor ik heb gereserveerd?

Het is mogelijk te wisselen van vak, we delen je dan in bij het andere vak mits er nog plaatsen beschikbaar zijn voor het vak waar je niet voor had gereserveerd. Is dit niet het geval dan plaatsen we je op de wachtlijst voor dit vak en nemen we contact met je op zodra er een plek beschikbaar is gekomen. Omdat de Herkansingscursus snel volraakt raden we je aan zo snel mogelijk na je uitslag te bellen.

9e. Waar start de Herkansingscursus?

De aanvangslocaties van de Herkansingscursus worden een dag van te voren op onze website gepubliseerd. We verwijzen u graag door naar de actuele informatie.

9f. Ik wil de Herkansingscursus volgen voor een vak dat ik ook al heb gevolgd tijdens de Examencursus. Is dit zinvol?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we je graag naar onderdeel 11d.

9g. Tot wanneer kan ik reserveren voor de Herkansingscursus?

Reserveren voor de Herkansingscursus is mogelijk tot de maandag vóór de uitslag. Daarna is het niet meer mogelijk een cursusplaats te reserveren maar is het enkel mogelijk je aan te melden vanaf 12.00 uur op de dag van de uitslag.

9h. Ik heb een cursusplaats gereserveerd maar ik krijg de uitslag pas na woensdag 17.00 uur. Kan de reservering blijven staan?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Krijg je de definitieve uitslag pas later, neem dan contact op met je school. De normering staat woensdagochtend om 08.00 uur op het internet: www.cito.nl. De meeste scholen brengen hun leerlingen daarom woensdagmiddag al op de hoogte van een eventueel herexamen. Wij kunnen je reservering helaas echt niet langer vasthouden dan woensdag 17.00 uur. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 

9i. Hoe lang duurt de cursus?

De Herkansingscursus duurt normaal gesproken vier dagen. Er zijn enkele uitzonderingen omdat sommige vakken eerder worden geëxamineerd. Zie voor de uitzonderingen de Inleiding van de Herkansingscursus.

10. Stoomcursus

10a. Is het mogelijk om een inschrijving van de Stoomcursus te annuleren?

Het is mogelijk om (kosteloos) te annuleren bij de Stoomcursus, indien je onverhoopt toch blijft zitten of als je wisselt van niveau. Toch kan het ook als je blijft zitten nuttig zijn om aan de Stoomcursus deel te nemen, zodat je een goede basis hebt om het volgende jaar op voort te bouwen. Alle stof uit 4 en 5 vwo wordt immers opnieuw behandeld. Mocht je niet kunnen deelnemen, neem dan contact met ons op.

10b. Wordt echt alle stof uit 4 en 5 vwo behandeld?

Ja, in principe wel. Vrijwel alle scholen hanteren bij de meeste vakken een redelijk uniforme indeling van de onderwerpen. Het kan echter voorkomen dat er op de cursus een onderwerp aan bod komt dat bij jou op school nog niet is behandeld. We doen dit op zo'n manier dat je het onderwerp aan het eind van de cursus wél beheerst. Je gaat dan met een voorsprong 6 vwo in! Andersom kan het ook voorkomen dat een onderwerp dat bij jou op school al wel is behandeld, op onze cursus niet behandeld wordt. Dit komt echter zelden voor.

11. Het volgen van meerdere cursussen (in verschillende cursusreeksen)

11a. Is het mogelijk om meerdere vakken in één periode te volgen?

Nee, per periode kan uitsluitend één vak gevolgd worden. Na deze periode ben je vrijwel geheel voorbereid op het eindexamen voor het desbetreffende vak.

11b. Ik wil me voor drie of meer vakken inschrijven. Is dit niet te zwaar? (E)

De meeste leerlingen schrijven zich in voor twee vakken die ze aaneengesloten volgen. Dit is qua zwaarte geen enkel probleem, mits je goed slaapt. Je kunt voor de zekerheid natuurlijk altijd een periode rust nemen. Dit heeft het voordeel dat je je beter kunt voorbereiden op de volgende cursus. Wanneer je drie of meer periodes wilt volgen, adviseren we je om dit niet aaneengesloten te doen, maar met een periode ertussen. Zo kun je je bijvoorbeeld inschrijven voor periode 1, 2 en 4 of 1, 3 en 5. Het inbouwen van een periode rust wordt ook geadviseerd als je twee cursussen direct opeenvolgend aan elkaar ingepland hebt (bijvoorbeeld als de eerste cursus eindigt op maandag en dinsdag de tweede cursus zou beginnen).

11c. Is het aan te raden om meerdere cursussen te volgen voor verschillende talen?

Het nut van het volgen van meerdere cursussen voor de moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) is beperkt, omdat er een behoorlijke overlap tussen de cursussen bestaat. De aanpak en strategieën die je tijdens de training krijgt aangereikt, zijn daardoor deels toepasbaar op teksten en luistertoetsen van andere vreemde talen. Zeker bij de trainingen Duits en Frans komen de stappenplannen en strategieën sterk overeen. Kortom, met de kennis die je opdoet bij een training Duits, zou je leesvaardigheid bij Frans ook moeten verbeteren en het zal je ook zeker helpen bij Engels. Toch kan het soms zinvol zijn om nog een training te volgen voor een andere taal. Bijvoorbeeld als je in de betreffende taal nog heel weinig ervaring hebt met leesvaardigheid of er toch een onvoldoende dreigt. Heb je je aangemeld voor Engels en nog een andere taal? Dan raden we in het algemeen aan om de Talentraining Engels te volgen.

Mocht je je willen inschrijven zowel voor bijvoorbeeld een tweedaagse Talentraining Engels als voor een driedaagse Examencursus Duits, dan is het aan te raden dat over twee vakanties (of enigszins uit elkaar liggende weekenden) te verspreiden. Zo wordt de informatie uit de eerste training enkele weken later nog eens herhaald, waardoor je alles beter onthoudt.

Nederlands en Latijn zijn echter wel zeer zinvol om naast een training Duits, Engels of Frans te doen. Hier worden namelijk andere strategieën behandeld dan bij deze moderne vreemde talen.

11d. Is het volgen van de cursus nuttig als ik al aan een eerdere cursus heb deelgenomen voor hetzelfde vak?

Ik wil meedoen met de Kerstvakantiecursus maar ik heb de 5 vwo Stoomcursus al gevolgd.

Wanneer je al hebt deelgenomen aan de 5 vwo Stoomcursus, afgelopen juli, dan is het niet raadzaam voor hetzelfde vak in te schrijven voor de Kerstvakantiecursus. Immers, de te behandelen stof komt grotendeels overeen. Mocht je je inschrijving hierdoor willen annuleren, stuur ons even een e-mail.

Ik wil meedoen met de Examencursus maar ik heb de 5 vwo Stoomcursus al gevolgd.

Tijdens de 5 vwo Stoomcursus is tussen de 50% en 75% van de examenstof aan bod gekomen. Je moet dus zelf nagaan in welke mate de Examencursus voor jou nuttig is. De meeste leerlingen vinden het zinvol omdat:

 1. nu alle examenstof aan bod komt;
 2. de relatie tussen wat tijdens de Stoomcursus is behandeld en de nieuwe stof geheel helder wordt;
 3. stof weer opgefrist wordt (met sommige stof heb je immers al bijna een jaar niet geoefend).

Ik wil meedoen aan de Examencursus maar ik heb de tweedaagse Talentraining al gevolgd.

In principe raden we dit af. Alle theorie die tijdens de Examencursus behandeld wordt, is immers ook al tijdens de Talentraining behandeld. Ook zijn een aantal teksten, die je bij de Examencursus krijgt, reeds behandeld bij de Talentraining.

Ik wil meedoen aan de Examencursus of Herkansingscursus maar ik heb de Kerstvakantiecursus al gevolgd.

Tijdens de driedaagse Examencursus (en de vierdaagse Herkansingscursus) wordt vanzelfsprekend de hele examenstof behandeld, dus ook de stof die aan bod is gekomen tijdens de ééndaagse Kerstvakantiecursus. Toch is het volgen van een van beide cursussen vrijwel altijd zinvol omdat:

 1. nu alle examenstof aan bod komt;
 2. de relatie tussen wat tijdens de Kerstcursus is behandeld en de nieuw stof geheel helder wordt;
 3. stof weer opgefrist wordt (met sommige stof heb je immers al geruime tijd niet geoefend);
 4. Het tijdens de klassikale uitleg die je al hebt gevolgd bijvoorbeeld mogelijk is om extra (examen)opgaven te maken.

Ik wil meedoen met de Herkansingscursus maar ik heb al deelgenomen aan de Examencursus.

Hoewel het niet vaak voorkomt, is het mogelijk dat je een herexamen hebt voor een vak dat je al gevolgd hebt op de Examencursus. De meeste leerlingen die dit overkomt, volgden de cursus toch opnieuw en vinden dit over het algemeen zinvol. Toch zijn er een aantal dingen waar je goed rekening mee moet houden:

 1. De Herkansingscursus is een kopie van de Examencursus. Dit is ook logisch omdat de examenstof vanzelfsprekend niet veranderd is. Alle uitleg is dus hetzelfde, evenals het lesmateriaal. Vanzelfsprekend staat er in ons lesmateriaal een overvloed aan opgaven die je waarschijnlijk nog lang niet allemaal hebt gemaakt.
 2. Je hoeft niet alle uitleggen te volgen. Als je liever oefent onder begeleiding van onze docenten, dan is daar alle ruimte voor.
 3. Voor moderne vreemde talen, Latijn en Nederlands geldt dat het niet zinvol is de cursus nogmaals te volgen.
 4. Zorg er in ieder geval voor dat je je opgaven- en aantekeningenschrift en vooral het persoonlijke evaluatieformulier van de door jou eerder gevolgde Examencursus meeneemt.

Twijfel je toch nog? Bel of mail ons gerust!

Ik wil graag 2x exact dezelfde driedaagse Examencursus volgen in het voorjaar.

Tweemaal een driedaagse Examencursus volgen is over het algemeen niet nuttig, tenzij je echt een hele grote achterstand hebt. In dat geval adviseren we je dringend eerst contact op te nemen met de cursuscoördinator door het sturen van een e-mail.

11e. Kan ik een dag van de Examencursus missen als ik de Kerstvakantiecursus van hetzelfde vak heb gevolgd?

Helaas is het niet mogelijk om een dag van de Examencursus over te slaan als je tijdens de Kerstvakantie al een cursus van het betreffende vak hebt gevolgd. Bij veel vakken zijn de onderwerpen die behandeld zijn tijdens de Kerstvakantiecursus over meerdere dagen verspreid in de Examencursus. Als je tijdens de cursus en/of in het inloggedeelte aangeeft dat je al eerder de Kerstvakantiecursus hebt gevolgd, dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Je kunt bijvoorbeeld extra sommen maken tijdens de uitleg die je reeds hebt gehad.

12. Overige vragen

12a. Moet ik me voorbereiden op de cursus? Zo ja, wat is de beste voorbereiding?

Hoe je je het best kunt voorbereiden lees je op de vakkenpagina.

In principe is er maar één ding belangrijk in je voorbereiding: maak de voorbereidende opgaven. (Let op: niet voor alle vakken zijn er voorbereidende opgaven, kijk hiervoor op de vakkenpagina van je vak). Immers, op de cursus komen alle belangrijke zaken aan bod. In principe is het niet noodzakelijk om je verder op de cursus voor te bereiden. Bovendien kun je 's avonds (privé)les krijgen als je iets niet helemaal goed begrepen hebt. Maar natuurlijk geldt: hoe beter je je voorbereidt, hoe groter het profijt is dat je van de cursus hebt, vooral als je een achterstand hebt.
De ideale voorbereiding verschilt per vak. Voor de exacte vakken en economie is het nuttig als je het boekje Samengevat aanschaft. Dit is bij elke schoolboekhandel te koop en wordt uitgeven door de Onderwijspers. Probeer zoveel mogelijk begrippen en definities je eigen te maken. Dit vergemakkelijkt het bestuderen van de begripsonderwerpen. Bovendien worden op de examens nog steeds letterlijke definities gevraagd. Voor het vak geschiedenis adviseren we je om je methode twee keer goed door te lezen. Probeer zoveel mogelijk aantekeningen te maken van zaken die je nog niet helemaal begrijpt. Aangezien bij de talen strategieën worden besproken en geoefend, is het moeilijk om je hierop voor te bereiden.

12b. Ik zoek in het najaar al hulp bij bepaalde vakken. Wat zijn de mogelijkheden?

Helaas kunnen wij dit niet aanbieden. We moeten je voor bijles verwijzen naar een bijlesinstituut.

12c. Wat moet ik meenemen?

In de definitieve bevestigingsmail die je ongeveer anderhalve week voordat de cursus begint ontvangt, staat precies wat je mee moet nemen. Je kunt dit ook vinden bij de actuele informatie.

12d. Moet ik mijn boeken meenemen?

We gebruiken speciaal voor de cursus ontwikkeld lesmateriaal. Hierin staan opgaven die precies aansluiten bij de uitleg die wij geven en dus bij het eindexamen! Het is dus zeker niet verplicht of nodig om je eigen schoolboeken mee te nemen naar de cursus. Mocht je vragen hebben over specifieke theorie/opgaven uit je boeken of wil je ze als naslagwerk gebruiken, dan mag je ze natuurlijk altijd meenemen.
Voor de talencursussen is het handig een woordenboek mee te nemen.
Op de vakkenpagina's kun je per vak zien wat je precies moet meenemen.

12e. Hoe laat en waar moet ik aanwezig zijn?

Onder het kopje 'Dagindeling' kan je voor iedere cursusreeks vinden hoe laat elke dag de cursus van start gaat. Uiterlijk de dag voor aanvang van de cursus om 12:00 zal de locatie waarop je de eerste lesdag aanwezig moet zijn worden gepubliceerd op de website onder het kopje 'Actuele informatie'. Je ontvangt hier dan ook een e-mail over. De locatie en het lokaal (of lokalen) waar je gedurende de gehele periode les hebt, zijn vanaf dit moment ook te bezichtigen in het inloggedeelte.

12f. Kan ik ook meedoen als ik niet in 5 havo of 6 vwo zit?

Nee. De Examencursus is alleen bedoeld voor leerlingen die eindexamen havo of vwo afleggen. Alleen de 5-vwo-Stoomcursus is bedoeld voor 5-vwo-leerlingen die overgaan naar 6 vwo.

12g. Ik zit niet in de examenklas, maar doe staatsexamen (of LOI of certificaten) of ik heb het vak waarvoor ik belangstelling heb niet op een reguliere school gevolgd. Kan ik toch aan de cursus deelnemen?

In dit geval verzoeken we je contact op te nemen met de cursuscoördinator om te bespreken hoe zinvol cursusdeelname voor jou is.

12h. Waar laat ik mijn bagage?

Als je bagage bij je hebt, informeer dan bij de receptie waar je je bagage kunt deponeren. Let op: hoewel de portier alles goed in de gaten houdt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal van je eigendommen.

12i. Wat houdt de samenwerking tussen de Stichting Studiebegeleiding Leiden en de Universiteit Leiden in?

De cursussen worden al bijna 20 jaar georganiseerd. De SSL stelt hierbij haar expertise op onderwijsgebied in en de Universiteit treedt op als gastheer. Vanzelfsprekend proberen we continu van elkaars kennis en kunde te profiteren.

12j. Wanneer ben ik geslaagd? Hoeveel onvoldoendes mag ik hebben om toch te slagen? Wat houden de nieuwe exameneisen in?

Je bent geslaagd als:

 • het gemiddelde cijfer over alle vakken van het Centraal Examen (CE) 5,5 of hoger is (berekend m.b.v. onafgeronde cijfers);

  én als:
 • voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ is behaald;

  én als:
 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn;
 • één eindcijfer 5 is en de rest 6 of hoger;
 • één eindcijfer 4 is, of twee eindcijfers 5 of één eindcijfer 4 én één eindcijfer 5;
  én de overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde minstens 6,0 bedraagt (compensatie);

  én als:
 • er maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) gehaald is voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

  én als:
 • geen enkel ‘deelcijfer’ van het combinatiecijfer lager dan een 4 is.

LET OP! Vanaf het schooljaar 2013-2014 moet door alle eindexamenleerlingen ook een rekentoets gemaakt worden. Meer informatie hierover lees je op deze site.

LET OP! Bovenstaande eisen kunnen veranderen. Kijk daarom voor de zekerheid op de site www.Examenblad.nl om te zien welke eisen in jouw situatie van toepassing zijn.

12k. Hoe wordt de normering van het tweede tijdvak (herexamen) vastgesteld? Is deze gelijk aan die van het eerste tijdvak?

Er komen nog wel eens vragen of de normering van het tweede tijdvak exact gelijk is aan die van het eerste tijdvak. Dit is vaak het geval, maar niet altijd zo en het is dus ook geen harde regel.

De werkelijke situatie is als volgt: op of voor de dag van de bekendmaking van de cijfers van het eerste tijdvak, krijgen de examinatoren een brief van het CEVO waarin de normering voor tijdvak 1 bekend gemaakt wordt. In diezelfde brief staat ook een indicatie voor de normering van tijdvak 2. De daadwerkelijke normering voor tijdvak 2 wordt pas vastgesteld nadat dit tweede tijdvak ook is gemaakt. Het bijzondere hierbij is wel dat deze definitieve normering ten minste even groot moet zijn als de gegeven indicatie in de eerdere brief.

Een voorbeeld: De CEVO brief geeft een normering van 1,3 voor het vak Engels tijdvak 1. Tevens staat daarin een indicatie voor tijdvak 2 van 1,1. Je weet nu dus zeker dat de normering van het herexamen ten minste 1,1 is. N.a.v. het daadwerkelijke examen wordt de definitieve normering vastgesteld, en die zou dan bijvoorbeeld 1,2 kunnen zijn (maar niet 0,9 of iets dergelijks).

12l. Ik wil Kurzweil of Daisyspeler gebruiken: kan dat?

Helaas kunnen wij het lesmateriaal niet digitaal aanleveren omdat we het zelf ontwikkeld hebben. Tevens bestaat de cursus uit veel klassikaal les met uitleg op het bord waardoor het voor jou tijdens de cursus helaas niet mogelijk is om Kurzweil te gebruiken. Onze ervaring is dat leerlingen die moeite hebben met het lezen veel baat hebben bij onze gestructureerde aanpak. We zijn dus van mening dat onze Examencursus voor jou zeker zinvol kan zijn mits het gebruik van ons reguliere lesmateriaal voor jou niet al te grote problemen oplevert. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan even contact met ons op.

12m. Is het mogelijk om een laptop mee te nemen naar de cursus als vervanging van een schrift?

Het is mogelijk om met een laptop te werken maar het is niet aan te raden om twee redenen: 1. onze docenten kijken tijdens het maken van de aantekeningen de opgaven van het vorige blok na en voorzien deze van feedback. Dat lukt niet wanneer je tegelijkertijd in de les aantekeningen maakt m.b.v. een laptop. 2. We maken regelmatig gebruik van tekeningen, schema's en dergelijken. De ervaring leert dat dit niet altijd bij te houden is wanneer je op een laptop werkt. Mocht je tijdens onze cursus toch een laptop willen gebruiken, dan is het volgende voor jou van belang. Houd er rekening mee dat er niet in alle lokalen een stopcontact aanwezig is. In de meeste lokalen overigens wel, maar zorg er dan toch voor dat je batterij goed is opgeladen. Houd er daarnaast rekening mee dat het niet lukt om alle aantekeningen tijdens de klassikale uitleg over te nemen. Het is voor ons niet mogelijk het lesmateriaal digitaal ter beschikking te stellen. Vanzelfsprekend doen onze docenten wel hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen voor zover de situatie dit toelaat.

12o. Ik wil graag contact met jullie, hoe kan ik jullie het beste bereiken?

Als je vragen hebt, kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen (FAQ's) hierboven. De vragen zijn gerubriceerd zodat je snel het antwoord kunt vinden. Heb je nog andere vragen die niet vermeld staan in de FAQ's? Mail ons dan gerust op info@sslleiden.nl. Wil je ons liever telefonisch spreken, dan kun je bellen naar 071 - 5170633, wanneer je de voicemail krijgt, spreek dan duidelijk je naam en telefoonnummer in en we bellen je zo spoedig mogelijk terug.

 

Een weekend kwijt Maar ik heb geen spijt Want met veel ijver Haal ik een mooi cijfer Het is waar wat ze zeiden Voor een goed CE ga je naar Leiden
anoniem, enquetereactie