Herkansingscursus

Welkom op de pagina van de Herkansingscursus 2014 van de Universiteit Leiden en Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). De cursus vindt voor vrijwel alle vakken plaats van zaterdag 14 t/m dinsdag 17 juni. In het actuele vakkenoverzicht vind je welke vakken op welke dagen gegeven worden.

De Herkansingscursus is erop gericht havo- en vwo-leerlingen optimaal op het herexamen voor te bereiden. Ook nemen steeds meer leerlingen deel aan de cursus om hun inlotingskans te vergroten voor een studie waarvoor een numerus fixus geldt. De examenstof en onze bekende stappenplannen worden uitgebreid geoefend tijdens de cursus. Zo neemt niet alleen je zelfvertrouwen toe maar ga je tevens perfect voorbereid het herexamen in.

We raden je aan eerst de inleiding door te lezen. Hier vind je meer specifieke informatie over het unieke van de cursussen, praktische informatie en cursuskosten. Ook in het onderdeel FAQ's worden veel vragen beantwoord. Er is zeer veel belangstelling voor de Herkansingscursus. Meld je dus tijdig aan!

Heb je nog vragen of heb je advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Actuele informatie

Overige informatie

  • Wil je je vóór je examen al extra voorbereiden, dan is er de Examencursus.
  • Voor 5 vwo-leerlingen organiseren we de Stoomcursus.
Dank jullie wel, de cursus is top en Leiden een superstad Ik weet geen andere plek waar ik het zo naar mijn zin had
anoniem, enquetereactie