Overzicht alle cursussen

Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) organiseert  al 20 jaar cursussen voor middelbare scholieren in samenwerking met de Universiteit Leiden. Alom bekend zijn de Examencursus en Herkansingscursus. We organiseren echter ook de 5 vwo Stoomcursus, Tweedaagse Talentrainingen. Hieronder vind je een kort overzicht van onze cursussen en voor wie ze bedoeld zijn.

 

Examencursus

Voor wie? 6 vwo / 5 havo
Omschrijving: Alle examenstof in drie dagen op een overzichtelijke manier behandeld. Bekend van de stappenplannen waarmee je de meeste examenopgaven kunt aanpakken.
Data: 18 februari - 21 mei 2017 (inclusief weekenden en deels meivakantie)
Cursusbedrag: € 380,- 
     
 

Kerstvakantiecursus

Voor wie? 6 vwo / 5 havo
Omschrijving: Basisstof uit 4 en 5 vwo / 3 en 4 havo wordt behandeld in één dag. De ervaring leert dat wanneer de gaten in het fundament gedicht worden, je nieuwe onderwerpen veel gemakkelijker begrijpt.
Data: 24 december 2016 (Kerstvakantie)
3 - 8 januari 2017 (Kerstvakantie)
Cursusbedrag: € 140,-
     
 

Talentraining

Voor wie? 5 havo / 5 en 6 vwo
Omschrijving: Alle strategieën voor lees- en luistervaardigheid (MVT) en leesvaardigheid en samenvatten (NL) in twee dagen op een rijtje!
Data: Zie data Talentrainingen.
Cursusbedrag:

€ 275,- 

 

Stoomcursus

Voor wie? 5 vwo
Omschrijving: Alle stof uit 4 en 5 vwo wordt in twee dagen volledig op een rijtje gezet, inclusief uitgebreide oefening. De perfecte voorbereiding op 6 vwo!
Data: 24 juni - 20 juli 2017
Cursusbedrag: € 275,-
     
 

Herkansingscursus

Voor wie? 6 vwo / 5 havo
Omschrijving: Vier dagen blokken om alsnog je herexamen te halen. Gemiddelde stijging t.o.v. CSE: tussen de 1 en 1,5 punt!
Data: 16 - 19 juni 2017
Cursusbedrag: € 440,-
     
In samenwerking met: Universiteit Leiden

Direct naar:

Ik vond jullie erg geduldig met ons omgaan, en dat gaf een prettig gevoel bij het stellen van je volgende 'domme' vraag.
anoniem, enquetereactie