Stoomcursus 5 vwo

Welkom op de pagina van de Stoomcursus. Deze cursus wordt al 20 jaar georganiseerd door de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) in samenwerking met de Universiteit Leiden. Deze tweedaagse cursus wordt zeven keer aangeboden in de periode van 24 juni t/m 20 juli 2017. De Stoomcursus (voor 5-vwo-leerlingen) is speciaal ontwikkeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamenjaar en met name op de eerste schoolexamens die op de meeste scholen al in oktober van het examenjaar plaatsvinden. Ook nemen steeds meer leerlingen deel aan de cursus om hun toelatingskans te vergroten voor een studie waarvoor een numerus fixus (decentrale selectie) geldt.

We raden je aan eerst de inleiding door te lezen. Hier vind je meer specifieke informatie over de inhoud van de cursussen, praktische informatie en cursuskosten. Ook in het onderdeel FAQ's worden veel vragen beantwoord. Er is veel belangstelling voor de Stoomcursus. Meld je dus tijdig aan!

Heb je nog vragen of heb je advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Actuele informatie

  • Het NOS journaal op bezoek bij de Examencursus. Bekijk het item.

Overige informatie


De stof werd voor mij op een heel andere manier aangeboden, wat maakt dat je het en op een andere manier bekeek en het duidelijker was
anoniem, enquetereactie