Examencursus

Er kan nu ingeschreven worden voor de Examencursus. Klik hier.

Welkom op de pagina van de Examencursus. Deze cursus wordt al 20 jaar georganiseerd door de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) in samenwerking met de Universiteit Leiden. Deze driedaagse cursussen worden zestien keer aangeboden tussen 20 februari en 23 mei 2016 (deels voorjaarsvakantie en deels meivakantie).

De Examencursus is erop gericht havo- en vwo-leerlingen optimaal op het eindexamen voor te bereiden. Ook nemen steeds meer leerlingen deel aan de cursus om hun inlotingskans te vergroten voor een studie waarvoor een numerus fixus geldt. De examenstof en onze bekende stappenplannen worden uitgebreid geoefend tijdens de cursus. Zo neemt niet alleen je zelfvertrouwen toe maar ga je tevens goed voorbereid het examen in.

We raden je aan eerst de inleiding door te lezen. Hier vind je meer specifieke informatie over de inhoud van de cursussenpraktische informatie en cursuskosten. Ook in het onderdeel FAQ's worden veel vragen beantwoord. Er is veel belangstelling voor de Examencursus. Meld je dus tijdig aan!

Heb je nog vragen of heb je advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. 

Actuele informatie

  • "Like" onze Facebookpagina en win een Examencursus! Ook handig voor (examen)tips die we regelmatig posten.

Ervaar het enthousiasme van Renee


Meer videoreacties

 

"Als schooldecaan wist ik al langer van het bestaan van deze trainingen af, maar nu heb ik van nabij gezien hoe het werkt en dat het werkt."
Maia van der Veen (ouder en decaan Keizer Karel College)