Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze docenten

Ons team bestaat veelal uit jonge docenten, die toch al jarenlange ervaring hebben met het geven van bijles en cursussen. Zij zijn buitengewoon gemotiveerd. Ze helpen je niet alleen individueel, maar nemen ook de tijd om alle stof, vanaf het begin, op een overzichtelijke manier te presenteren. Ze vinden het een uitdaging om je te helpen het examen te halen en weten uit ervaring dat dit ook echt haalbaar is. Enkele kenmerken van onze docenten:

 • Ze leggen kraakhelder en snel uit. Liefst op een manier zodat jij zelf achter het antwoord komt. Dat vergroot je zelfvertrouwen.
 • Ze zijn superenthousiast. Alle docenten hebben passie voor hun vak, maar ook voor het uitleggen. Als jij het vak niet leuk vindt, dan zijn ze bijzonder creatief om je toch enthousiast te krijgen, al was het alleen maar door ervoor te zorgen dat je die lastige sommen zelf leert op te lossen. Automatisch ga je het vak dan vaak leuker vinden.
 • Ze hebben een oneindig geduld! De reden is eenvoudig: ze willen echt dat je het begrijpt. Je mag onze docenten dus alles vragen. Je zult van hen dan ook nooit horen: "dit had je al moeten weten" of "dit is basisstof uit de 4e-klas". 

Slechts een fractie van het aantal docenten dat solliciteert, passeert uiteindelijk succesvol het selectie- en opleidingstraject. Dit heeft als nadeel dat er vrijwel altijd voor alle vakken bij alle cursussen wachtlijsten zijn. Ons doel is echter niet om zoveel mogelijk leerlingen te helpen (we doen uiteraard wel ons best!), maar vooral om goede kwaliteit te leveren. Een ander nadeel van de strenge selectie kan zijn dat sommige vakken niet aangeboden worden omdat we voor die vakken geen docenten kunnen vinden die aan ons profiel voldoen. Conclusie: als er een cursusplaats beschikbaar is, dan kun je ervan uitgaan dat je les krijgt van uitermate deskundige en enthousiaste docenten.

Onze docenten worden o.a. geselecteerd op:

 • didactische en communicatieve vaardigheden: kan een docent lastige zaken op een voor jou heldere manier overbrengen?
 • motiverende vaardigheden: weet de docent het beste bij je naar boven te halen, zelfs als je het even niet meer ziet zitten?
 • inhoudelijke (vak)kennis;
 • cijfers van de middelbare school (de cijfers voor alle profielvakken moet in principe boven de 8.5 gemiddeld liggen);
 • geduld;
 • inlevingsvermogen;
 • het in teamverband kunnen werken.

Nadat docenten het selectietraject hebben doorlopen, begint het uitgebreide opleidingstraject waarin ze kennismaken met onze didactische methode en het lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van stappenplannen, maar vooral ook aan hoe je leerlingen leert leren. Onze docenten worden erin getraind hoe ze bij jou het beste naar boven kunnen halen. Naast het opleidingstraject voor nieuwe docenten zijn er vanzelfsprekend jaarlijks bijeenkomsten voor huidige (hoofd)docenten om recente ontwikkelingen, zoals aanpassing van examenprogramma's, te bespreken. Belangrijker wellicht nog dan deze formele bijscholing is het feit dat er tussen de docenten onderling continu informeel wordt overlegd over bijvoorbeeld:

 • hoe moeilijke onderwerpen het beste uitgelegd kunnen worden;
 • welke stappenplannen het beste werken;
 • in welke volgorde onderwerpen het beste behandeld kunnen worden.

Daarnaast worden onze hoofddocenten ook nog regelmatig als assistent-docent ingedeeld bij andere hoofddocenten, zodat ook zelfs tijdens de cursussen verdere verbeteringen kunnen worden besproken. Dit betekent voor jou als leerling dat welke docent je ook krijgt, hij of zij altijd beschikt over de laatste tips, stappenplannen en inzichten van al onze docenten voor dat betreffende vak.

Elke docent wordt elk jaar door ongeveer tweehonderd leerlingen individueel beoordeeld op ca. acht onderdelen. Denk aan totaalindruk, duidelijkheid, geduld, sterke punten, eventuele verbeterpunten etc. De uitkomsten van deze evaluaties worden niet alleen door de organisatie gelezen, maar zeker ook door onze docenten. Wij vinden het belangrijk dat onze docenten weten waar hun sterke punten liggen en op welke punten eventueel nog verbetering kan plaatsvinden.

De achtergrond van onze docenten is heel divers: er zijn docenten die lesgeven op de middelbare school, maar er zijn ook promovendi en studenten. In ieder geval kun je ervan uitgaan dat alle docenten voldoen aan onze strenge eisen. Fijn om te weten is ook dat je altijd les krijgt van een team van docenten. Wij zorgen ervoor dat dit team uit verschillende soorten docenten bestaat. Denk bijvoorbeeld aan jonge en wat oudere docenten, mannen en vrouwen etc. Mocht het dus ooit een keer voorkomen dat een docent je toch wat minder goed ligt, dan zijn er altijd nog meerdere andere docenten bij wie je je vragen kwijt kunt.

 

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining