Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Ordeformulier

Belangrijk:

Als examenkandidaat breken er voor jou enkele dagen van intensieve studie aan. Vanaf dit moment staat alles in het teken van het behalen van je einddiploma. Je kunt ervan op aan dat onze docenten hun uiterste best zullen doen om je daarbij te helpen. Onze docenten zijn over het algemeen jong maar toch ervaren. Zij weten precies wat wel en niet belangrijk is voor je eindexamen. Wanneer iets je niet duidelijk is, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken. We zijn er voor jou!

Het is de bedoeling dat we de komende dagen informeel met elkaar omgaan. Dit neemt echter niet weg dat er met bepaalde regels rekening moet worden gehouden. Je bent te gast bij de locaties waar we lesgeven en je zult zowel de richtlijnen en gedragsregels van deze locaties als die van de cursusleiding moeten respecteren. Kortom, veroorzaak geen hinder of overlast, zowel binnen de gebouwen, op het schoolplein, als in de omgeving van de locatie. Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid. Op enkele punten willen we je graag extra attenderen:

 • Belangrijkste huisregels binnen de gebouwen en op het terrein van de locatie:
  • Wees stil op de gangen! Denk aan de overige medewerkers en leerlingen, want zij hebben soms op andere tijdstippen pauze dan jij. Houd je dus niet op in de gangen van de locatie en voer daar ook geen conversaties. In de kantine of buiten is daar alle gelegenheid voor.
  • Deponeer binnen, maar zeker ook buiten je afval in de prullenbakken. Is een prullenbak vol? Laat het even weten bij het cursusbuffet.
  • Roken is alleen toegestaan buiten het schoolterrein, dus buiten het schoolplein en buiten de directe omgeving van andere schoolingangen.
  • Laat de toegangstrappen vrij.
  • Het is niet toegestaan servies mee naar buiten te nemen.
  • Wees op tijd in de les, ook na pauzes! We hebben al onze tijd echt hard nodig.
 • Belangrijkste regels buiten de gebouwen:
  • Houd rekening met mensen die in de wijk wonen:
   • Blijf uit de buurt van woonhuizen en flats, niet op hekjes zitten, niet tegen schuttingen hangen.
   • Geen muziek spelen op straat.
  • Roken: maak gebruik van de emmers met zand of andere voorzieningen. Dus geen peuken op straat.
  • Afval altijd in de prullenbak. Is een prullenbak vol? Laat het even weten bij het cursusbuffet.
 • De leiding is in het uiterste geval bevoegd deelnemers, die zich niet aan de (bovengenoemde) huisregels houden of andere ernstige overlast veroorzaken, van de cursus te verwijderen. In dat geval worden noch de cursuskosten noch de eventuele verblijfs- of reiskosten vergoed. Deze kosten worden ook niet vergoed bij het voortijdig, op eigen initiatief, verlaten van de cursus.
 • De leiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel door welke oorzaak dan ook. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.
 • Wanneer je op- of aanmerkingen hebt over bijvoorbeeld de accommodatie, geluidsoverlast of andere zaken die het studeren belemmeren, maak dit dan direct kenbaar aan de leiding. We zullen altijd proberen hiervoor een oplossing te vinden.
 • Hoewel er zelden zaken worden ontvreemd, adviseren we toch dringend in de pauzes geen waardevolle spullen in de lokalen achter te laten. De lokalen kunnen namelijk vaak niet op slot. Zelfs als ze dat kunnen, gebeurt dat uit veiligheidsoverwegingen soms niet, omdat niet altijd iedereen het lokaal verlaat.

We wensen je heel veel succes!

De cursusleiding.