Overslaan en naar de inhoud gaan
SSL: De Leidse examentraining

Schriftelijke reactie - Lodewijk Wiener

Geachte heer Huibregtse,

Mijn zoon Arend is geslaagd, zonder onvoldoendes en met een 8 voor geschiedenis, het vak waarin uw instituut hem heeft begeleid. Ik ben ervan overtuigd dat uw methode ook heeft doorgewerkt in de andere vakken.

Het spreekt vanzelf dat ik u en uw team zeer erkentelijk ben voor uw expertise. Dit resultaat is ook heel belangrijk voor Arends zelfrespect.

Met een hartelijke groet,

Lodewijk Wiener, vader van Arend Wiener
Coornhert Lyceum te Haarlem
Examencursus geschiedenis

Terug