Overslaan en naar de inhoud gaan

Examentraining docenten MVT

Doelgroep

Docenten Duits, Engels, Frans en Spaans.

Klik hier voor de vervolgtrainingen voor docenten die onderstaande cursus al eerder gevolgd hebben.

Doelstelling

Het doel van de training is om docenten handvatten aan te reiken om het examengemiddelde van hun leerlingen te verhogen. We zullen we ons hierbij concentreren op de CITO-eindexamens. Hierin zit een vaste, systematische manier van vragen stellen. Wij geven zowel inzicht in de structuur van de teksten als in succesvolle strategieën om de vragen te beantwoorden. Dit gebeurt op een praktische wijze. De stof kan dan ook direct in de lessen worden toegepast.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 1. De systematiek van de eindexamenteksten:
  • Welke vraagsoorten en welke tekststructuren kunnen onderscheiden worden?
  • Welke oplossingsstrategieën passen bij elk van deze type teksten?
  • Een stappenplan voor het maken van teksten.
    
 2. Het op systematische wijze oefenen van examenteksten in de klas:
  • Welke woorden(lijsten) zijn nu echt zinvol?
  • Berekenen van tijd voor het maken en behandelen;
  • Valkuilen en weggevers;
  • Het bespreken van teksten in de les;
  • Hoe bereik ik dat leerlingen de vraag goed lezen?

Klik hier voor het programma voor vmbo.

Klik hier voor het programma voor havo/vwo.

Input van de deelnemers aan de training

Hoewel de training zelf al tot veel gespreksstof aanleiding kan geven, is input van docenten meer dan welkom. Binnen het programma is tijd ingeruimd voor het stellen van vragen en het aan orde stellen van problemen waar docenten in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Steeds proberen wij hiervoor een praktische oplossing te vinden.

Meld u aan via het aanmeldingformulier.

De trainers hebben naast jarenlange ervaring in het lesgeven aan eindexamenkandidaten ook veel ervaring in het opleiden / trainen van docenten. Zij hebben inmiddels honderden leerlingen in een korte tijd geholpen met het verhogen van hun examencijfer en hebben een uitstekend inzicht in met name de volgende punten:

 • Welke leesstrategieën echt werken;
 • Hoe leerlingen deze zo goed mogelijk onder de knie krijgen;
 • Hoe lessen efficiënt ingedeeld kunnen worden;
 • Hoe leerlingen het best gemotiveerd kunnen worden om lang achter elkaar te studeren;
 • Hoe leerlingen prettig leren.

Na elke training worden (anonieme) enquêtes afgenomen, waarin vier voordelen van de workshop vrijwel altijd door deelnemers worden genoemd. Hieronder staan deze vier voordelen op een rij, geïllustreerd door reacties van deelnemers.

1. Een enthousiaste en heldere trainer

 • "Humor, duidelijk, kort en bondig", "Kan goed uitleggen", "Geeft goede voorbeelden", "Is enthousiast", "Consequent en helder", "Inspirerend!", "Energiek".
 • "Voor mij als MVT-docent een zeer duidelijke en verhelderende uitleg met een docente die wist waarover zij sprak!"
 • "Geeft energie om ermee aan de slag te gaan."
 • "Een van de weinige cursussen waar ik met plezier op terugkijk."

2. De workshop is direct praktisch toepasbaar in de lessen

 • "Geweldige training. Ik durf te stellen: de beste die ik als docent ooit heb gehad!"
 • "Ik vond het een hele goede cursus waarmee je direct aan de slag kunt. Praktische toepassingen."
 • "Het is een cursus die geschikt is voor alle taaldocenten, ook diegenen die geen eindexamenklassen hebben, omdat examenteksten ook in overige leerjaren worden gebruikt ter toetsing en oefenmateriaal."
 • "Erg goed vond ik de uitleg van de structuur en hoe je de methode aan de leerlingen kunt uitleggen."
 • "Ik vond het een zeer intensieve en nuttige training. Ondanks jarenlange ervaring met examenklassen waren een aantal 'tips en trucs' toch nieuw voor mij. De volgende dag ben ik met het bordschema en de oefentekst in een examenklas gelijk aan de slag gegaan. Om even aan te geven dat ik echt wat (veel!) aan de training heb gehad. Het ter beschikking gestelde materiaal is bovendien uitermate handig voor de inzet in de lessen."
 • "Deze training laat duidelijke en recente voorbeelden zien bij de aangeboden theorie. Dat vind ik een erg sterk punt omdat we het meteen in de praktijk kunnen gaan toepassen."
 • "Dit zou verplicht moeten worden op elke lerarenopleiding. Super!"
 • "Ik vind dit één van de weinige cursussen waar je echt iets leert (en in 35 jaar onderwijstijd heb ik zéér veel cursussen gevolgd). Het is direct toepasbaar, met het nodige resultaat."

3. De workshop wordt gegeven in een kleine groep

 • "Ik vond het heel prettig dat het een kleine groep was. Zo kom je allemaal aan bod, is het persoonlijker en minder bedreigend."
 • "Een goede groepsgrootte geeft kans om individueel vragen te stellen op bepaalde onderwerpen. Een heel interessante cursus om inzicht te krijgen over de samenstelling van een tekst en de vragen hierbij."

4. De workshop is taal-overstijgend

Vaak blijken verschillende talensecties verschillende strategieën te hanteren. Voor leerlingen kan dit verwarrend zijn. Het voordeel van deze training, waar de gehele talensectie aan deelneemt, is dat er een gezamenlijke strategie voor alle moderne vreemde talen wordt uitgewerkt. De aangereikte strategieën werken namelijk bij alle talen! Op deze manier versterkt een les examenteksten Frans ook de examenteksten Engels. Wanneer alle talensecties dezelfde strategieën gebruiken, bespaart dit vanzelfsprekend veel tijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de strategieën zelf zorgen voor betere resultaten en meer tijd om te oefenen versterkt dat nog eens. Ook tijdens de workshop werken we met teksten van verschillende talen:

 • "Wat heel nuttig is, is dat je teksten maakt in een taal die je zelf niet geeft. Dit dwingt je anders te redeneren want je bent die taal minder machtig."
 • "De Spaanse teksten (taal die ik niet beheers) vond ik een zeer goed onderdeel, daardoor kon ik me heel goed voorstellen hoe leerlingen die mijn vak niet beheersen, zich kunnen voelen."
 • De training wordt binnen uw school aangeboden.
 • De training is van 9:30 tot uiterlijk 17:00 uur.
 • Aan de training doet over het algemeen de gehele talensectie mee (meerdere moderne vreemde talen gemengd). Betreft het een grotere school dan kan de cursus ook voor aparte secties aangeboden worden.
 • De datum wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • De training kan georganiseerd worden voor havo/vwo of voor vmbo, maar niet gecombineerd.
 • De cursuskosten bedragen 535 euro per deelnemende docent. Dit is inclusief lesmateriaal, reiskosten (in het geval onze trainer naar uw school reist) etc.
 • Het minimumaantal deelnemers is zes en het maximumaantal acht.
 • Mocht u een training boeken voor zes of zeven van uw docenten, dan is het mogelijk dat de groep aangevuld wordt tot maximaal acht personen met één of twee individuele docenten van andere scholen.
 • Na het volgen van een training ontvangt u hier als docent een certificaat van, zodat u kunt aantonen deze training gevolgd te hebben.

Meld u aan via het aanmeldingformulier.

Individuele deelnemers (of groepen van minder dan het minimaal aantal deelnemers) kunnen aansluiten bij een training op een andere school of bij een training speciaal voor individuele deelnemers in Leiden.

DatumTrainingNiveauPlaatsAantal plaatsen vrij
14 maartbasishavo/vwoGroningen2

* deelname aan een verdiepings- of gevorderdentraining kan alleen als u de basistraining eerder al gevolgd heeft, beide zijn vervolgtrainingen. Meer informatie over (het verschil tussen) deze trainingen vindt u op onze site. Indien u als individuele deelnemer interesse heeft in het volgen van een training, neemt u dan contact met ons op. Wij reageren in de regel binnen twee werkdagen.

Deze data worden continu bijgewerkt: er komen dus steeds nieuwe data bij. Staat er momenteel geen datum of plaats van uw voorkeur, stuurt u dan gerust een mail met uw wens of houdt deze pagina in de gaten. 
 

Tijdens onze trainingen vragen wij de deelnemers een (anonieme) enquete in te vullen. Hieronder een aantal van de resultaten:

De docent: "Humor, duidelijk, kort en bondig", "Kan goed uitleggen", "Geeft goede voorbeelden", "Is enthousiast", "Consequent en helder", "Inspirerend!", "Energiek".

De training: 

 • "Ik vond het een hele relevante cursus en ben blij dat we verdieping hebben gekregen op wat we eerder hebben geleerd."
 • "Een mooie toevoeging om dit met docenten van andere scholen te doen. Die uitwisseling is van meerwaarde!"
 • "Goede navolging om te volgen met de verschillende collega's van de verschillende secties MVT"
 • "Voor mij als MVT docent een zeer duidelijke en verhelderende uitleg met een docente die wist waarover zij sprak!"
 • "De materialen zijn geweldig, de woordenlijsten heel fijn en ook heel fijn om dit met zo'n gemengde groep (gehele talensectie) te doen; alle neuzen weer dezelfde kant op!"

"Geweldige training. Ik durf te stellen: de beste die ik als docent ooit heb gehad!"

Dries de Jonge, Berger SG, Bergen

"Ik vond het fijn dat de cursus erg op de praktijk gericht is. Als docent, met nu toch vele jaren ervaring in het trainen voor een examen, was dit een zeer nuttige cursus en ik vind het erg jammer dat ik de cursus niet eerder heb gehad."

Menno de Leeuw, Bornego College, Heerenveen

"Leuke, sympathieke docent, die echt weet waar ze het over heeft."

Bianca Fonfria, basistraining havo/vwo

"Gister hebben wij de eerste training gehad voor de mavo docenten en iedereen was laaiend enthousiast! Het komt serieus maar weinig voor dat een training echt van begin tot eind nuttig is."          

Jocye Tammer, Het Baken, Almere

"De docent is heel duidelijk, enthousiast en weet precies waarover ze praat en kan het ook zeer goed overbrengen. Het was echt fantastisch."

Annette Heym, NSG Groenewoud, Nijmegen

"Wij hebben de cursus als zeer boeiend ervaren en gaan hier zeker mee aan de slag op school. De docent heeft ons op kundige en humoristische wijze enorm veel interessante dingen verteld."

Joke Prins, Maerlant, Brielle

"Ik heb heel veel aan de training gehad en ik zit boordevol nieuwe ideeën hierdoor.”

Jessica Schalker, Adelbert College, Wassenaar

"Het was weer een fantastisch verhelderende cursus en ik kan niet wachten op de vervolgtraining. Dan is mevrouw Hoek weer bij ons voor de havo/vwo training. Het was voor mij 6 jaar geleden dat ik deze training voor het eerst heb gevolgd en was blij met deze herhaling. De training zet je aan op een andere manier naar teksten en vragen te kijken en juist de herhaling maakte het voor mij nog helderder."

R. Artschwager, Jan Tinbergen College (JTC), Roosendaal

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator)
Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
E-mail: docententraining@sslleiden.nl

Meld u aan via het aanmeldingformulier.

   

  De Leidse Examentraining
  De Leidse Examentraining