Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Examentraining op school

Inleiding

Docenten moeten dikwijls alle zeilen bijzetten om de examenstof op een verantwoorde wijze volgens plan te doceren. Vaak is er tijdens de reguliere lessen geen of onvoldoende tijd voor gerichte examentraining of voor het geven van overzichten van de gehele stof. Het doel van deze trainingsdag(en) is om leerlingen zo goed mogelijk te helpen zich voor te bereiden op hun (school)examen.

Doelgroep

 • Leerlingen 5 en 6 vwo
 • Leerlingen 4 en 5 havo

N.B. Deze trainingen kunnen vanzelfsprekend ook aangeboden worden ter voorbereiding op de PTA-weken.

De vakken

De training wordt aangeboden in de volgende vakken op havo- en vwo-niveau (onder voorbehoud van beschikbaarheid van docenten):

 • bedrijfseconomie
 • biologie
 • Duits
 • economie
 • Engels
 • Frans
 • geschiedenis
 • Latijn
 • natuurkunde
 • Nederlands
 • scheikunde
 • wiskunde A
 • wiskunde B

Doel

Het doel van de training is om de leerlingen voor te bereiden op hun examen (of PTA) en hen een compleet overzicht geven van de examen-/PTA-stof.

Hoe?

Er wordt gewerkt met een ervaren team van docenten. De training is intensief. Naast een klassikale instructie door de hoofddocent is er steeds per vijf leerlingen één docent aanwezig om de leerlingen te ondersteunen tijdens het maken van de opgaven. Wij werken met door ons ontwikkeld lesmateriaal. Hoe meer docenten van de school erbij kunnen worden betrokken, hoe beter.

Begeleiding vanuit SSL

Onze begeleiding van de leerlingen wordt opgebouwd rond drie peilers:

 1. Het ontwikkelen van lesmateriaal. Voor vrijwel elk vak op elk niveau kunnen wij zorg dragen voor specifiek materiaal gericht op het examen of een PTA-toets. Aan de hand van bestudering van de eindexamens van de afgelopen vijf jaar wordt het lesmateriaal samengesteld. Natuurlijk maken we daarbij gebruik van onze 25 jaar ervaring met eindexamentrainingen. Uitgekiend lesmateriaal is, naast een gestructureerde uitleg, de sleutel voor een geslaagde examentraining.
 2. We zetten voor één klas zowel hoofd- als assistent-docenten in. De hoofddocent verzorgt de algemene uitleg en coacht de klas. De assistent-docenten helpen de leerlingen vooral individueel bij het maken van de opgaven. Deze docenten hebben een interne opleiding ontvangen die specifiek gericht is op het zo effectief mogelijk helpen van leerlingen met het verbeteren van hun toets.
 3. Door de minimale verhouding van één docent op maximaal vijf leerlingen altijd te bewaken, zorgen we dat elke leerling steeds direct geholpen kan worden als er een vraag is. Daarbij lopen docenten voortdurend rond om ook actief leerlingen te ondersteunen en zo vragen te voorkomen.

De docenten

Onze docenten hebben allen jarenlange ervaring met het geven van cursussen, lessen en korte trainingen aan middelbare scholieren. Zij doen dit op zo'n manier dat de stof ook echt beklijft. Zij hebben een uitstekend inzicht in met name de volgende punten:

 • In welke volgorde onderwerpen het best behandeld kunnen worden
 • Welke (soort) uitleg juist wel of niet aanslaat
 • Hoe lessen efficiënt ingedeeld kunnen worden
 • Hoe leerlingen het best gemotiveerd kunnen worden om lang achter elkaar te studeren
 • Hoe leerlingen prettig leren

Tijdsduur en tijdstip

De examentraining wordt meestal gehouden in de maanden september tot en met februari in de weekenden tussen schoolweken. Later in het schooljaar en in vakanties zijn leerlingen welkom op de trainingen die we in Leiden organiseren. De dag wordt meestal ingedeeld in vier blokken tussen 9.00 en 18.00 uur. Onze ervaring is dat leerlingen vaak zo gemotiveerd zijn dat ze de lange lesdag goed volhouden.

Lesmateriaal

Wij hebben veel ervaring met het in korte tijd bijbrengen van grote hoeveelheden (examen)stof aan middelbare scholieren. Van deze ervaring maken wij gebruik bij het samenstellen van het lesmateriaal. Het materiaal is zo opgebouwd dat de stof op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt behandeld. Dit wordt gedaan op zo'n manier dat de stof echt beklijft.

Ervaring op andere scholen

We hebben inmiddels al op vele scholen een dergelijke examentraining verzorgd. Het is opvallend dat de leerlingen de lange dagen met gemak volhouden. Met name het cursusmateriaal en de compacte en heldere manier van uitleggen worden door de leerlingen gewaardeerd. De docenten en organisatoren van school zijn vaak erg enthousiast en soms zelfs verbaasd dat er op zo'n intensieve wijze met hun vak geoefend kan worden.

Tarieven

De kosten van de trainingsdagen zijn per leerling hetzelfde als de trainingen in Leiden. Er zijn dus geen bijkomende kosten voor het op maat maken van een programma en lesmateriaal of reiskosten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frank Vennix
Stichting Studiebegeleiding Leiden
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
E-mail: f.vennix@sslleiden.nl

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining