Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Examentraining op school

Inleiding

Docenten moeten dikwijls alle zeilen bijzetten om de examenstof op een verantwoorde wijze volgens plan te doceren. Vaak is er tijdens de reguliere lessen geen of onvoldoende tijd voor gerichte examentraining of voor het geven van overzichten van de gehele stof. Het doel van deze trainingsdag(en) is niet alleen om leerlingen voor te bereiden op hun (school)examen, maar ook om de docenten erbij te betrekken.

Doelgroep

 • Leerlingen 5 en 6 vwo
 • Leerlingen 4 en 5 havo

N.B. Deze trainingen kunnen vanzelfsprekend ook aangeboden worden ter voorbereiding op de PTA-weken.

De vakken

De training wordt aangeboden in de volgende vakken op havo- en vwo-niveau:

 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A en B

Doel

Het doel van de training is tweeledig:

 1. De leerlingen voorbereiden op hun examen (of PTA) en hen een compleet overzicht geven van de examen-/PTA-stof.
 2. De docenten handvatten aan te reiken, teneinde de trainingsdagen zelf vorm te geven. Tevens zullen zij veel opsteken van onze verfrissende didactische aanpak.

Hoe?

Er wordt gewerkt met een ervaren team van docenten. De training is intensief. Naast een klassikale instructie door de hoofddocent is er steeds per zes leerlingen één docent aanwezig om de leerlingen te ondersteunen tijdens het maken van de opgaven. Wij werken met door ons ontwikkeld lesmateriaal. Hoe meer docenten van de school erbij kunnen worden betrokken, hoe beter.

Begeleiding vanuit SSL

Wij kunnen de examen-/PTA-trainingsdagen op drie manieren ondersteunen:

 1. Het ontwikkelen van lesmateriaal. Voor vrijwel elk vak op elk niveau kunnen wij zorg dragen voor specifiek materiaal gericht op het examen of een PTA-toets. Aan de hand van bestudering van de eindexamens van de afgelopen vijf jaar wordt het lesmateriaal samengesteld. Natuurlijk maken we daarbij gebruik van onze tien jaar ervaring met eindexamentrainingen. Uitgekiend lesmateriaal is, naast een gestructureerde uitleg, de sleutel voor een geslaagde examentraining.
 2. Het geven van een training aan de docenten waarin o.a. de volgende punten aan bod komen:
  • Hoe kunnen de trainingsdagen zo goed mogelijk ingedeeld worden?
  • Hoe kan de stof zo efficiënt mogelijk ingedeeld worden?
  • Hoe kan de stof zo gepresenteerd worden dat deze ook daadwerkelijk beklijft?
  • Welke indeling van opgaven garandeert een vlot verloop van elk onderwerp?
 3. Indien de school niet over voldoende docenten beschikt, kunnen wij zowel hoofd- als assistent-docenten inzetten. De hoofddocent verzorgt de algemene uitleg en coacht de klas. De assistent-docenten helpen de leerlingen vooral individueel bij het maken van de opgaven.

De docenten

Onze docenten hebben allen jarenlange ervaring met het geven van cursussen, lessen en korte trainingen aan middelbare scholieren. Zij doen dit op zo'n manier dat de stof ook echt beklijft. Zij hebben een uitstekend inzicht in met name de volgende punten:

 • In welke volgorde onderwerpen het best behandeld kunnen worden
 • Welke (soort) uitleg juist wel of niet aanslaat
 • Hoe lessen efficiënt ingedeeld kunnen worden
 • Hoe leerlingen het best gemotiveerd kunnen worden om lang achter elkaar te studeren
 • Hoe leerlingen prettig leren

Tijdsduur en tijdstip

De examentraining wordt meestal gehouden in de maanden maart, april en mei. Het voordeel van de maand maart is dat de training dan nog voor de laatste PTA-week valt. Zo profiteren leerlingen dus dubbel van de training. Vanzelfsprekend kan op elk moment van het jaar een PTA-training gegeven worden. De dag wordt meestal ingedeeld in vier blokken van twee uur tussen 8.30 en 18.00. Onze ervaring is dat leerlingen dit zonder enig probleem volhouden.

Lesmateriaal

Wij hebben veel ervaring met het in korte tijd bijbrengen van grote hoeveelheden (examen)stof aan middelbare scholieren. Van deze ervaring maken wij gebruik bij het samenstellen van het lesmateriaal. Het materiaal is zo opgebouwd dat de stof op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt behandeld. Dit wordt gedaan op zo'n manier dat de stof echt beklijft.

Ervaring op andere scholen

We hebben inmiddels al op verschillende scholen een dergelijke examentraining verzorgd. Het is opvallend dat de leerlingen de lange dagen met gemak volhouden. Met name het cursusmateriaal en de compacte en heldere manier van uitleggen worden door de leerlingen gewaardeerd. De docenten zijn vaak erg enthousiast en soms zelfs verbaasd dat er op zo'n intensieve wijze met hun vak geoefend kan worden.

Tarieven

Pas na een eerste oriëntatie kan een indicatie gegeven worden van de kosten van de trainingsdagen. De kosten voor het ontwikkelen van lesmateriaal zijn sterk afhankelijk van het aantal klassen, de omvang van de lesstof etc. Na een korte inventarisatie kunnen wij op uw verzoek een offerte maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator)
Stichting Studiebegeleiding Leiden
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
E-mail: info@sslleiden.nl

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining