Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Vervolgtrainingen voor docenten MVT

Docenten Duits, Engels, Frans en Spaans die de basistraining al gevolgd hebben.

Belangrijk: aan deze cursus kunnen uitsluitend docenten deelnemen die de basistraining gevolgd hebben.

Klik hier voor de basistraining voor docenten die deze cursus nog niet eerder gevolgd hebben.

We bieden twee verschillende vervolgtrainingen aan:

1. de verdiepingstraining; veel scholen kiezen voor deze training kort na de basistraining.

2. de gevorderdentraining; u hebt het meeste rendement van deze training als er minstens twee jaar tussen de basistraining en deze vervolgtraining zit.

Tijdens deze verdiepingstraining kunt u de volgende onderdelen verwachten:

 • Vragenrondje over de in de basistraining behandelde theorie.
 • Grondige verdieping van enkele in de basiscursus behandelde onderdelen, met veel concrete tips om in uw uitleg te gebruiken.
 • Aanvullende bordschema's over vraagsoorten die in de basiscursus niet aan de orde komen.
 • Tijd voor het (met sectiegenoten) analyseren van enkele teksten in de eigen taal.
 • Oefenen met het toepassen van de strategieën bij een klassikale bespreking.

De cursus is volledig maatwerk en kan o.a. de volgende onderdelen bevatten:

 • Op verzoek is het mogelijk de in de basistraining behandelde theorie kort op te frissen.
 • Er is een blok 'nieuwe ontwikkelingen' waarin we de ontwikkelingen van de laatste jaren doornemen en op de verschillen met de stappenplannen uit de eerste cursus wijzen.
 • Deelnemers kunnen vooraf aangeven wat al goed loopt, welke problemen ondervonden worden en wat zij tijdens de verdiepingstraining graag aan de orde zouden willen stellen. Op basis van deze input en de specifieke onderwerpen / problemen waarbij docenten ondersteuning willen, stellen wij een maatwerkcursus samen.
 • Er is aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.
 • Tijdens deze training kunnen ook meer vakspecifieke stappenplannen besproken worden.

Na elke training worden (anonieme) enquêtes afgenomen. Een greep uit de reacties:

De docent: "Humor, duidelijk, kort en bondig", "Kan goed uitleggen", "Geeft goede voorbeelden", "Is enthousiast", "Consequent en helder", "Inspirerend!", "Energiek".

De training: 

 • "Ik vond het een hele relevante cursus en ben blij dat we verdieping hebben gekregen op wat we eerder hebben geleerd."
 • "Een mooie toevoeging om dit met docenten van andere scholen te doen. Die uitwisseling is van meerwaarde!"
 • "Goede navolging om te volgen met de verschillende collega's van de verschillende secties MVT"
 • "Voor mij als MVT docent een zeer duidelijke en verhelderende uitleg met een docente die wist waarover zij sprak!"
 • "De materialen zijn geweldig, de woordenlijsten heel fijn en ook heel fijn om dit met zo'n gemengde groep (gehele talensectie) te doen; alle neuzen weer dezelfde kant op!"
 • De datum wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • De cursuskosten bedragen 475 euro per deelnemende docent. Dit is inclusief lesmateriaal, reiskosten (in het geval onze trainer naar uw school reist) etc.
 • Het minimumaantal deelnemers is zes en het maximumaantal acht.
 • De training kan georganiseerd worden voor havo/vwo of voor vmbo, maar niet gecombineerd.
 • De workshop wordt binnen uw school aangeboden of, in het geval van groepen met minder dan zes deelnemers of individuen, in Leiden of op een andere school.
 • Mocht u een training reserveren voor zes of zeven van uw docenten, dan is het mogelijk dat de groep aangevuld wordt tot maximaal acht personen met één of twee individuele docenten van andere scholen.
 • Al onze docententrainingen zijn gevalideerd door Registerleraar.nl. Na het volgen van een training, ontvangt u hier als docent een certificaat van incl. de codering om de training via Registerleraar.nl te registreren. Deze training telt dus mee voor uw professionaliseringsuren in het register.

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator)
Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
E-mail: docententraining@sslleiden.nl

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining