Overslaan en naar de inhoud gaan
 
De Leidse Examentraining

Lesvervanging

Betreft: problematiek tijdelijke vacature

Geachte rector,

Wellicht krijgt u zo nu en dan te maken met een tijdelijke vacature veroorzaakt door bijv. ziekte of zwangerschapsverlof. U staat dan voor de lang-niet-gemakkelijke taak hiervoor een oplossing te vinden. Wanneer het een vacature betreft in de bovenbouw en nog meer specifiek in de examenklassen, attenderen wij u erop dat wij u wellicht van dienst kunnen zijn. In de meeste gevallen kan een docent van onze stichting op tijdelijke basis ingezet worden om in de vacature te voorzien.

Toelichting:

Doelgroep

 • Leerlingen 4, 5 en 6 VWO
 • Leerlingen 4 en 5 HAVO

Vanzelfsprekend kunnen onze docenten ook voor lagere klassen ingezet worden.

De vakken

 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C

Doel

 1. Het bijwerken van eventuele opgelopen achterstanden
 2. Het volgen van de normale planning

Wat is het voordeel voor uw school?

 1. U hoeft de docent niet in vaste dienst te nemen. Mocht uw docent plotseling weer beschikbaar zijn, dan kunt u de samenwerking zonder financiële consequenties direct verbreken.
 2. U voorkomt dat leerlingen een achterstand oplopen.

Onze docenten

Onze docenten hebben allen jarenlange ervaring met het geven van cursussen, lessen en korte trainingen aan middelbare scholieren (o.a. examencursussen, vervanging tijdelijke vacatures, in-house examentrainingen etc). Zij doen dit op zo'n manier dat de stof ook echt beklijft. Zij hebben een uitstekend inzicht in met name de volgende punten:

 • In welke volgorde onderwerpen het best behandeld kunnen worden
 • Welke (soort) uitleg juist wel of niet aanslaat
 • Hoe lessen efficiënt ingedeeld kunnen worden
 • Hoe leerlingen het best gemotiveerd kunnen worden om lang achter elkaar te studeren
 • Hoe leerlingen prettig leren

Tijdsduur en tijdstip

De lessen kunnen gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Wij kunnen vrijwel altijd snel in een tijdelijke vacature voorzien. Het ligt voor de hand dat het soms wenselijk is het lesrooster ietwat te wijzigen.

Lesmateriaal

In het geval dat leerlingen al een achterstand hebben opgelopen, kan onze docent ervoor kiezen om (naast de gebruikelijke boeken) gebruik te maken van door de SSL ontwikkeld lesmateriaal. Zoals u wellicht weet hebben wij veel ervaring met het in korte tijd bijbrengen van grote hoeveelheden (examen)stof. Het materiaal is zo opgebouwd dat de stof op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt behandeld.

Tarieven

Deze zijn sterk afhankelijk van het aantal klassen, het aantal uren, het eventueel vervaardigen van lesmateriaal etc. Na een eerste oriëntatie kunnen wij een indicatie geven van de kosten.

Ervaring op andere scholen

We hebben de afgelopen jaren op verschillende scholen docenten vervangen, (examen)trainingen verzorgd etc. Het is opvallend dat de leerlingen hier heel positief op reageren. Het tijdelijk inzetten van een andere docent blijkt op geen enkele wijze nadelig voor de leerprestaties.

Wie zijn wij?

De Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) organiseert al sinds 1996 in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden diverse cursussen voor middelbare scholieren. Alom bekend zijn de Examencursus, Herkansingscursus en Stoomcursus. Daarnaast verzorgen wij tal van andere activiteiten (zie onze website www.sslleiden.nl). Onze docenten staan bekend om hun praktische oplossingen, heldere uitleg en niet te vergeten hun enthousiaste manier van lesgeven.

Meer informatie

Mocht u over het bovenstaande nadere inlichtingen wensen, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator)
Stichting Studiebegeleiding Leiden
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
Fax: 084-2208295
E-mail: info@sslleiden.nl