Overslaan en naar de inhoud gaan
 
SSL: de Leidse Examentraining

Vwo geschiedenis

Op deze pagina vind je informatie voor leerlingen die zich al hebben ingeschreven voor een examentraining en voor leerlingen die twijfelen tussen een tweedaagse en een driedaagse examentraining. Ben je op zoek naar algemene informatie over onze cursussen? Klik dan op onderstaande knop. 

Meer informatie over de examentraining

 • Neem deel aan het avondprogramma. Tijdens de avonden kun je namelijk onder begeleiding verder oefenen en extra vragen stellen aan je docenten. Zeker als je een tweedaagse cursus volgt, raden we je sterk aan het avondprogramma te volgen. Op die manier haal je het maximale uit je examentraining.
 • Bekijk, voordat je aan je cursus begint, de examenstof nog eens en maak een lijstje van de onderwerpen en soorten opgaven die jij lastig vindt. Zo kun je in het avondprogramma checken of je specifiek deze onderwerpen en opgaven helemaal begrijpt. Zo niet: dan kunnen we je gericht helpen! Je hoeft je van tevoren niet extra te verdiepen in die onderwerpen, want met behulp van onze stappenplannen en tips leren we je hoe je de lastige onderwerpen onder de knie kunt krijgen.
 • Volg je een tweedaagse Examencursus? Kijk dan hieronder bij 'Inhoud van een tweedaagse Examencursus' welke examenonderwerpen eventueel niet worden behandeld. Als je concrete vragen over deze onderwerpen hebt, kun je die tijdens het avondprogramma altijd stellen.
 • Probeer alvast zo veel mogelijk 'leerstof' door te nemen. Denk aan begrippen en definities voor bijvoorbeeld economie en geschiedenis, en aan rekenregels en standaardafgeleiden voor wiskunde A en B. Het volgen van de cursus wordt daarmee een stuk makkelijker voor je. Tijdens de cursus behandelen we deze stof natuurlijk, maar er is te weinig tijd om alle leerstof uitgebreid te bespreken. De meeste tijd besteden we aan verbanden binnen de stof, het oplossen van examenopgaven en concrete examentips.

Om je goed voor te bereiden op de cursus is het heel belangrijk om de voorbereidende opgaven te maken. Deze opgaven zijn belangrijk omdat:

 • er stof in kan voorkomen die wij als bekend veronderstellen en die niet op de cursus wordt behandeld, maar die wel relevant is voor het examen;
 • we tijdens de cursus op deze stof voortbouwen.

De voorbereidende opgaven worden direct bij aanvang van de cursus nagekeken en voorzien van feedback en tips. Tevens is er de mogelijkheid om er in de avond op terug te komen door er persoonlijk met een van onze docenten naar te kijken. Een week voordat je cursus begint, ontvang je per e-mail een linkje naar de voorbereidende opgaven. 

De voorbereidende opgaven voor vwo geschiedenis vind je ook hier

Voor het vak geschiedenis is het extra belangrijk (en leuk!) dat je deze voorbereidende opgaven maakt, omdat de voorbereidende opgaven bestaan uit filmpjes, waarbij alvast twee onderwerpen voorbijkomen die als zodanig niet meer tijdens de cursus behandeld zullen worden (Prehistorie & Oudheid en Middeleeuwen). 

Aangezien we deze stof tijdens de cursus niet behandelen, maar er wel opgaven mee gaan maken is het extra belangrijk dat je deze uitlegfilmpjes hebt gezien en overgenomen in je schrift! Als je de filmpjes hebt bekeken (ongeveer 30 minuten) kun je door met de voorbereidende opgaven die bij deze filmpjes horen (ook ongeveer 30 minuten). Meer informatie over de voorbereiding en de rest van de cursus kun je bekijken in het introductiefilmpje van de voorbereidende opgaven.

Twee algemene tips:

 • Het is verstandig om van tevoren in ieder geval alle stof nog eens te bekijken en een lijstje te maken van welke theorie of welke soort opgaven je lastig vindt. Verdiep je echter niet in die onderwerpen! Met behulp van onder meer de stappenplannen en tips leren we je de voor jou lastige onderwerpen onder de knie te krijgen.
 • Waar je wel tijd aan kunt besteden is het je zoveel mogelijk eigen maken van begrippen en definities. Dit vergemakkelijkt het bestuderen van de begripsonderwerpen op de cursus. Bovendien worden op de examens nog steeds letterlijke definities gevraagd.

Je kunt een tweedaagse of een driedaagse examentraining volgen. De duur van elke periode kun je vinden in het vakkenoverzicht.

Tijdens de driedaagse cursus komt de volledige examenstof aan bod en is er een proefexamen. Bij een tweedaagse cursus is er minder tijd, waardoor niet alle onderwerpen even uitgebreid kunnen worden behandeld. Tijdens een tweedaagse cursus wordt geen proefexamen afgenomen.

Voor vwo geschiedenis geldt dat in tweedaagse periodes sommige onderwerpen niet worden behandeld. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Een aantal kenmerkende aspecten:
  • 18 t/m 21 (ontwikkelingen in de 16e eeuw);
  • 31 t/m 36 (de verschillende stromingen in de 19e eeuw);
  • 44, 46, 48 en 49 (ontwikkelingen vanaf 1945).
 • Drie Verplichte voorbeelden uit de Historische Contexten
  • Rijksdag van Worms (1521);
  • Frankfuhrter Parlement (1848);
  • Belgische Opstand (1830).

Toelichting

We schenken aan bovengenoemde onderwerpen minder of geen aandacht vanwege één of meer van de volgende redenen:

 • Het gaat om 'leeronderwerpen', wat inhoudt dat je de stof waarschijnlijk betrekkelijk eenvoudig jezelf eigen kunt maken;
 • De onderwerpen komen minder vaak terug op het examen dan andere onderwerpen;
 • Deze onderwerpen zijn soms zo lastig dat het om tactische redenen de voorkeur verdient gemakkelijkere onderwerpen te behandelen waarmee je op je examen eenvoudiger punten kunt scoren.

Tijdens de cursus ontvang je tips hoe je zelfstandig deze onderwerpen zo goed mogelijk kunt voorbereiden.

Vanzelfsprekend doen wij er elk jaar weer alles aan om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de meeste recente ontwikkelingen in de examens. In onze examenanalyses lees je precies hoe de cursus de afgelopen jaren aansloot op het examen.

In onze examentrainingen behandelen we alleen de stof die je moet beheersen voor het centraal examen. Andere stof komt niet aan bod. Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op welke stof je wel en niet moet kennen voor het eindexamen. Wil je zelf een overzicht hebben van de exacte examenstof, zie dan de examenprogramma's die wij op een rijtje hebben gezet.

Vanaf 2015 bestaat het examen geschiedenis uit de volgende onderwerpen:

 • Prehistorie en Oudheid
 • De Middeleeuwen
 • Vroegmoderne tijd
 • Moderne tijd
 • Door de tijd heen

Gelukkig hoef je niet alles wat er in de geschiedenis is voorgevallen te kennen. Voor het eindexamen is het de bedoeling dat je 49 ontwikkelingen en veranderingen uit de wereldgeschiedenis kent en begrijpt. De examenmakers noemen dit de 49 kenmerkende aspecten. Op het eindexamen zal ongeveer 35% van de vragen over deze ontwikkelingen gaan.

De overige 65% van de vragen op het eindexamen zullen gaan over de volgende historische contexten:

 • Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648)
 • Verlichtingsideeën en de democratische revoluties (1650-1848)
 • Duitsland (1871-1945)
 • Koude Oorlog (1945-1991)

Tijdens de cursus concentreren we ons op de belangrijkste problemen die uiteindelijk alle deelnemers van de cursus blijken te hebben, zoals het onderscheiden van hoofd- en bijzaken (en wij geven je de hoofdzaken!) en het historisch redeneren (met bronnen).

  Voor praktische informatie en laatste nieuws vlak voordat je cursus begint, verwijzen we je graag naar de pagina met actuele en praktische informatie. Twee dagen voor aanvang van je cursus laten we weten wat de aanvangslocatie is. 

   

   

  Docent examentraining geschiedenis SSL
  Leerling en docent geschiedenis examentraining SSL