Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen over de examentrainingen en andere cursussen van SSL Leiden.

De vragen op deze pagina zijn gerangschikt in de volgende categorieën:

1. Aanbod van SSL
2. Inhoud en effectiviteit van de cursus
3. Cursusprogramma
4. Inschrijven: praktische vragen
5. Inschrijven: inhoudelijke vragen
6. Indeling
7. Gegevens, inloggen en informatievoorziening
8. Cursusbedrag en betaling
9. Voorbereiding op de cursus
10. Locaties, maaltijden en overnachtingen
11. Vragen over dyslexie of faalangst
12. Herkansingscursus
13. Stoomcursus
14. Exameneisen
15. Contact

Onderstaand de veelgestelde vragen per categorie. Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail!

1. Aanbod van SSL

2. Inhoud en effectiviteit van de cursus

3. Cursusprogramma

4. Inschrijven: praktische vragen

5. Inschrijven: inhoudelijke vragen

6. Indeling

7. Gegevens, inloggen en informatievoorziening

8. Cursusbedrag en betaling

9. Voorbereiding op de cursus

10. Locaties, maaltijden en overnachtingen

11. Vragen over dyslexie of faalangst

12. Herkansingscursus

13. Stoomcursus

14. Exameneisen

15. Contact

1. Aanbod van SSL

 

Welke trainingen bieden jullie aan?

We bieden voor leerlingen uit 5 havo en 6 vwo de Examencursus en de Herkansingscursus aan. Voor leerlingen uit 5 vwo bieden we de Stoomcursus aan.

In het vakkenoverzicht op onze website kun je lezen welke vakken worden aangeboden:

Alle cursussen die we aanbieden staan op de website. Staat het vak dat je wilt volgen er niet bij? Dan wordt er helaas geen cursus aangeboden. We bieden geen cursussen aan voor Grieks, Spaans en aardrijkskunde.

Wanneer biedt SSL welke cursussen aan?

Voor een overzicht van de data waarop wij de verschillende cursussen aanbieden kun je kijken in onze cursusagenda.

Bieden jullie ook (privé)bijles of huiswerkbegeleiding aan?

Nee, wij bieden alleen trainingen aan ter voorbereiding op de centraal examens (en het examenjaar). Het voordeel is dat we daar dan wel helemaal in gespecialiseerd zijn. Helaas kunnen we je niet naar specifieke organisatie doorverwijzen voor bijles of huiswerkbegeleiding omdat zelfs binnen organisaties de kwaliteit kan verschillen. Heb je huiswerkbegeleiding of (privé)bijles nodig, bespreek dat dan met je docent. Die kent vaak de juiste mensen.

 

2. Inhoud en effectiviteit van de cursus

 

Welke stof wordt behandeld tijdens de cursus?

Tijdens een driedaagse Examencursus wordt vrijwel alle voor het centraal examen relevante stof behandeld. Welke stof dit is bepalen we aan de hand van onze jaarlijkse analyses van het centraal examen. Tijdens een tweedaagse Examencursus wordt de belangrijkste examenstof behandeld. Van de enkele onderwerpen die we tijdens de tweedaagse cursus niet behandelen krijg je wel opgaven mee en uiteraard mag je in het avondprogramma vragen stellen. Op de vakkenpagina’s kun je voor elk vak zien wat de inhoud is van een tweedaagse cursus.

Bij de stoomcursussen wordt de stof behandeld die doorgaans in 4- en 5-vwo aan bod is gekomen. Bij de stofomschrijving lees je welke onderwerpen dit zijn.

Hoe kan in korte tijd vrijwel alle examenstof worden behandeld?

Dat kan omdat we alleen aandacht besteden aan de onderwerpen die voor het examen echt relevant zijn. Welke stof dit is bepalen we aan de hand van onze jaarlijkse analyses van het centraal examen. De stof wordt vervolgens gestructureerd aangeboden, waarbij de uitleg en het lesmateriaal precies op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen we de stof efficiënt behandelen en kun je gericht oefenen. Je wordt daarbij steeds intensief gevolgd en begeleid door je docent. Deze docent staat al naast je voordat je een vraag hebt, kijkt al je werk minutieus na en voorziet je werkt van feedback. Je vliegt hierdoor vooruit.

Ben ik na de Examencursus helemaal voorbereid op het examen?

Als je na een cursus verder oefent met de aangeleerde strategieën en stappenplannen en de aantekeningen leert, wel. Alle relevante stof komt namelijk aan bod en met die extra oefening en het leren van de aantekeningen ben je goed voorbereid.

Wat is het verschil tussen een tweedaagse en een driedaagse Examencursus?

SSL biedt tweedaagse en driedaagse examentrainingen aan. Meer informatie over het verschil tussen tweedaagse en driedaagse Examencursussen vind je hier.

Wat zijn de slagingspercentages?

De slagingspercentages verschillen per cursus. Voor de Examencursus liggen de slagingspercentages rond de 90%. De gemiddelde stijging is ongeveer 1 punt ten opzichte van je schoolexamencijfer. Voor de Herkansingscursus ligt de gemiddelde stijging ten opzichte van het cijfer van het examen in het eerste tijdvak tussen de 1,0 en 1,5 punt.

 

3. Cursusprogramma

 

Wat is de dagindeling van de cursus?

De lesdag duurt 10 uur en wordt verdeeld in vier blokken van 2 uur en een avondprogramma (zie ook de dagindeling). Tijdens ieder blok wordt één onderwerp behandeld. Je krijgt hierover eerst klassikale uitleg, waarna je onder begeleiding van de docenten oefent met examenopgaven die daarbij aansluiten. ’s Avonds is er mogelijkheid om extra te oefenen onder begeleiding van onze docenten tijdens het avondprogramma. Deelname aan het avondprogramma is optioneel, maar we raden het wel sterk aan.

Hoe ziet het avondprogramma eruit?

De avonden tijdens de cursus zijn het geheim van je succes. Je zet dan de puntjes op de ‘i’, werkt aan dingen die je overdag wellicht niet allemaal hebt afgekregen of je maakt gewoon meters om de stof erin te laten slijten. Dit alles natuurlijk onder begeleiding van onze docenten. De kosten voor het avondprogramma zijn inbegrepen bij het cursusbedrag. Deelname aan het avondprogramma is optioneel en raden we sterk aan. Het avondprogramma begint rond 19:30 uur en duurt tot uiterlijk tot 21:30 uur. Je hoeft overigens niet het hele avondprogramma te volgen. Ook voor een uurtje ben je welkom! Het is mogelijk om voorafgaand aan het avondprogramma mee te eten. Voor meer informatie zie ‘Is er de mogelijkheid om 's avonds mee te eten?’.

Voor een aantal vakken is het avondprogramma op de eerste dag* vrijwel noodzakelijk:
biologie vwo
economie vwo
Latijn vwo
natuurkunde vwo
scheikunde vwo
wiskunde B vwo
wiskunde A vwo

* Kun je de eerste dag niet op het avondprogramma aanwezig zijn? Overweeg dan om de andere dag(en) gebruik te maken van het avondprogramma. Zo weet je zeker dat je alle puntjes op de ‘i’ kunt zetten.

Is er elke avond een avondprogramma?

Tenzij expliciet anders vermeld, is er op élke cursusdag van de Examencursus en de Stoomcursus een optioneel avondprogramma.

Uitzondering: Tijdens de Herkansingscursus is er altijd een avondprogramma op de eerste en de tweede dag. Op de derde dag is er geen avondprogramma voor de vakken waarvan de volgende ochtend het examen plaatsvindt. Op de vierde dag van de Herkansingscursus is er in principe geen avondprogramma. Uitzondering: cursussen die pas op de tweede dag van de Herkansingscursus starten, hebben wel een avondprogramma op de vierde dag (hun derde lesdag).

Kan ik ook een deel van een cursus volgen?

Het is niet mogelijk om slechts een deel van een meerdaagse cursus te volgen. Het programma vormt namelijk één geheel: alle blokken sluiten op elkaar aan.

Van wie krijg ik les?

Je krijgt les van over het algemeen jonge, maar toch ervaren docenten. Ze hebben allen veel ervaring in het geven van bijles aan middelbare scholieren en volgen bij ons een speciaal opleidingstraject met jaarlijkse bijscholing.

Hoe groot zijn klassen?

Er is altijd minimaal één docent per vijf leerlingen. Doorgaans hebben we klassen met meerdere docenten. Persoonlijke begeleiding blijft altijd gewaarborgd! 

De ervaring leert dat het werken met meerdere docenten in een klas vele voordelen heeft: er is altijd wel een docent beschikbaar om je te helpen en verschillende docenten zien verschillende dingen waardoor de feedback die je krijgt gevarieerd is. Verder heb je soms met de ene docent net een iets betere klik dan met de andere.

 

4. Inschrijven: praktische vragen

 

Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor de Examencursus en de Stoomcursus kan in principe altijd vanaf 1 augustus via onze website. We raden je aan zo vroeg mogelijk in te schrijven (zeker voor de Examencursus), omdat er meestal al vrij snel in het jaar wachtlijsten ontstaan.

Aanmelden voor de Herkansingscursus 2024 is mogelijk vanaf 12 juni 2024 12:00 uur (de datum dat de normering van het eerste tijdvak bekend is).

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Wanneer je je hebt ingeschreven, ontvang je direct een bevestiging van je inschrijving. Op dat moment ben je toegelaten tot de cursus. Dit betekent dus dat je verzekerd bent van een cursusplaats:

 • behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • mits je minimaal drie (Examencursus) of twee (Stoomcursus) beschikbare periodes hebt aangevinkt en niet op een wachtlijst staat.

Waarom wordt aangeraden om meerdere periodes als beschikbaar op te geven?

In welke periode we welk vak kunnen aanbieden, hangt af van een groot aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van onze docenten en het aantal aanmeldingen van leerlingen. Daarom kunnen we geen garantie geven dat je in je voorkeursperiode wordt ingedeeld. We doen natuurlijk wel ons best! 

Om zeker te zijn van een cursusplaats vragen we je daarom om minimaal drie (Examencursus) of twee (Stoomcursus) periodes op te geven waarin je de cursus zou kunnen volgen.

Wat is het risico als ik beperkt beschikbaar ben?

Als je een minimum aantal periodes beschikbaar bent, kunnen we je een cursusplek garanderen. Per cursusreeks gelden de volgende aantallen:

 • Examencursus: drie periodes
 • Herkansingscursus: niet van toepassing, er is slechts één periode
 • Stoomcursus: twee periodes

Hoe groter je beschikbaarheid, hoe groter de kans is dat we je kunnen indelen in een periode die jou goed uitkomt. Het risico van het invullen van minder periodes is dat de mogelijkheid bestaat dat in die opgegeven periode het vak niet (meer) wordt gegeven of dat deze periode reeds is volgeboekt. In de tussentijd kan het zijn dat alle andere periodes vol raken. Probeer teleurstelling dus zoveel mogelijk te voorkomen door het minimum aantal periodes beschikbaar te zijn. De ervaring leert dat het dan (bijna) altijd lukt je in te delen. Zo niet, dan nemen we contact met je op. De definitieve indeling (dus in welke periodes je bent ingedeeld) wordt uiterlijk tien dagen van tevoren gemaakt (zie ook 'Wanneer en hoe hoor ik in welke periode(s) ik ingedeeld ben?').

Kan ik een cursusplaats reserveren?

Het is niet mogelijk om een cursusplaats te reserveren. Zodra je zeker weet dat je mee wilt doen, kun je je inschrijven.

Kan ik nog van vak wisselen of een vak toevoegen/verwijderen?

Ja, zolang er plek is, is dit mogelijk. In het inloggedeelte kun je je wensen doorgeven tot het moment dat de indeling voor de betreffende periode definitief vastligt. Uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus ontvang je een definitieve bevestigingsmail. Nadat je deze e-mail ontvangen hebt, kun je alleen nog van vak wisselen door ons een mailtje te sturen met je wens. Wij doen altijd ons best om daaraan tegemoet te komen. Vakken toevoegen blijft altijd mogelijk.

Kan ik telefonisch of per e-mail inschrijven?

Je kunt je alleen online inschrijven voor onze cursussen. Wil je advies? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur ons een e-mail met je vraag en, als je telefonisch overleg wenst, wanneer je bereikbaar bent. We helpen je graag!

Ik wil me inschrijven, maar er is een wachtlijst. Wat nu?

Er is vanuit het hele land veel belangstelling voor onze cursussen en deze zijn dan ook vaak snel volgeboekt. Extra docenten invliegen voor populaire cursussen is niet eenvoudig. Onze docenten doorlopen, na een strenge selectie, een uitgebreid opleidingstraject. Het is dus niet mogelijk om, bij grote interesse voor een bepaald vak of een bepaalde periode, zomaar extra (nieuwe) docenten in te zetten. 

Wil je een cursus volgen in een periode maar is er een wachtlijst? Kijk dan eerst of je ook in een andere periode beschikbaar bent waarvoor geen wachtlijst is. Als je je inschrijft op een wachtlijst kunnen we namelijk geen cursusplaats garanderen (maar we doen natuurlijk wel ons best).

Inschrijven op de wachtlijst is geheel vrijblijvend, zolang je op de wachtlijst staat kun je je inschrijving te allen tijde kosteloos annuleren. Zie ook 'Ik sta op een wachtlijst, wat nu?'.

Ik wil me samen met een vriend(in) inschrijven, hoe doe ik dat? 

Je kunt zelf (uiterlijk twee dagen voor aanvang) aangeven met wie je je training(en) graag volgt. Dat doe je op de volgende manier:

 • Log in en ga naar het kopje 'Vrienden'.
 • Je kunt nu één of twee andere leerlingen uitnodigen door hen een linkje te sturen. Jullie vormen dan samen een groepje.
 • Als je vanwege gezamenlijk vervoer of logeeradres in dezelfde periode geplaatst wilt worden, vermeld dit dan in de ‘bijzonderheden’ bij je inschrijving of stuur ons een mailtje.

Let op het volgende:

 • Er kunnen maximaal drie leerlingen in hetzelfde groepje worden geplaatst.
 • Volg je cursussen in meerdere cursusreeksen (bijvoorbeeld Stoomcursus en Examencursus)? Maak dan voor elke cursusreeks een apart groepje aan.
 • Wij kunnen niet garanderen dat het gaat lukken om jullie samen in te delen, maar we doen ons uiterste best om rekening te houden met jullie voorkeur. In de meeste gevallen lukt dit.

We hebben echter één dringende tip: ga niet naast elkaar zitten! Onze ervaring is namelijk dat je werktempo hieronder lijdt. Daarnaast ben je geneigd sommen samen op te lossen of elkaar te helpen. Dat klinkt op zich positief, maar werkt uiteindelijk in je nadeel omdat wij je dan minder goed leren kennen en je dus ook minder goed kunnen helpen.

Het vak dat ik wil volgen staat er niet bij. Wordt dit vak echt niet gegeven?

In het actuele vakkenoverzicht (Examencursus, Herkansingscursus en Stoomcursus) staan alle vakken vermeld die gegeven worden. Als een vak niet in dit overzicht staat, dan wordt het vak niet aangeboden.

Hoe kan het dat er nog examencursussen worden gegeven als de examens al zijn begonnen? 

Tijdens de examenperiode heb je niet elke dag examens. Vandaar dat in deze periode ook nog cursussen worden aangeboden. Het aanbod is te vinden in het actuele vakkenoverzicht. Wellicht vind je het prettig de cursus zo dicht mogelijk tegen het examen aan te volgen. Je kunt je dan inschrijven voor de laatste periodes. Uiteraard worden er nooit cursussen ingepland voor een vak nadat het examen voor dat vak al geweest is.

Mijn schoolvakantie valt op andere data dan in het vakkenoverzicht staan. Hoe kan dat? 

Wij volgen in onze planning de adviesdata voor schoolvakanties, waarbij de periodes die op doordeweekse dagen vallen afgestemd zijn op de regio midden. Scholen hoeven deze data echter niet te volgen. Veel scholen in Zuid-Nederland geven bijvoorbeeld vrij in de carnavalsweek, ook als deze week niet in de adviesdata voor de voorjaarsvakantie valt. Mocht je een voorkeur voor een periode hebben die niet in jouw schoolvakantie valt, dan adviseren we je om met school te overleggen of je een dag school mag missen. De ervaring leert dat de meeste scholen willen meedenken over een oplossing. In het vakkenoverzicht is te lezen wanneer welke examencursussen aangeboden worden en waar nog plek is.

Kan ik meerdere cursussen achter elkaar volgen? 

Het is mogelijk om in twee direct aaneengesloten periodes een cursus te volgen. Dat betekent dus dat je, direct nadat de ene cursus is afgelopen, aan je volgende cursus begint. We adviseren je echter om, als dat kan, een periode van rust in te bouwen tussen twee cursussen. Ook raden we je af om de cursussen te volgen in (meer dan twee) opeenvolgende weekenden. Dat zou namelijk betekenen dat je, zeker in combinatie met school doordeweeks, bijna geen tijd hebt om uit te rusten. 

Waarom geen opeenvolgende cursussen?

 • De trainingen zijn intensief en het is belangrijk dat je uitgerust naar de cursus komt.
 • Als je tussen het volgen van twee cursussen een rustperiode hebt, kun je je voorbereiden op de volgende cursus. Je kunt dan bijvoorbeeld nog inventariseren welke onderwerpen je moeilijk vindt.
 • Het kan natuurlijk zijn dat je bewust de voorkeur geeft aan twee periodes direct achter elkaar, omdat je bijvoorbeeld in (de buurt van) Leiden wilt overnachten. Indien je een overnachting wilt boeken, stuur dan even een mailtje.

Hoe kun je een rustperiode inbouwen?

 • Zorg ervoor dat je voldoende beschikbaarheid opgeeft en dat je geen voorkeuren opgeeft voor twee opeenvolgende periodes. In het vakkenoverzicht is te lezen wanneer welke vakken aangeboden worden en waar nog plek is.
 • Bij je inschrijving is aan het eind ruimte voor opmerkingen. Daar kun je aangeven dat je liever geen aaneengesloten cursussen wilt volgen. Of, dat je niet meerdere opeenvolgende weekenden ingepland wilt worden. Indien je je al ingeschreven hebt, kun je ons ook een mailtje sturen. Wij zullen ons uiterste best doen om rekening te houden met je wensen.

5. Inschrijven: inhoudelijke vragen

 

Kan ik beter een tweedaagse of een driedaagse Examencursus volgen?

Dat hangt helemaal af van je situatie en je wensen. Beide cursussen zijn een goede voorbereiding op het centraal eindexamen. Lees hier meer over de verschillen tussen een tweedaagse en een driedaagse training. Stuur ons gerust een mailtje als je persoonlijk advies wilt! Eventueel kunnen we je ook bellen om samen te overleggen. Stuur ons dan mailtje met enkele momenten waarop je bereikbaar bent.

Kan ik me beter inschrijven voor een vroege of late periode?

Wanneer je de keuze hebt, raden we je aan de cursus zo vroeg mogelijk te volgen, om drie redenen:

 • je profiteert dan ook bij de (laatste) schoolexamens van de kennis die je opdoet tijdens de cursus;
 • je hebt meer tijd om te oefenen met de stappenplannen, tips en trucs die je van ons aangereikt krijgt.
 • je kunt een deel van de aangeleerde manier van opgaven aanpakken op andere vakken toepassen.

Wellicht ben je huiverig voor het eerder volgen van de cursus omdat je bang bent de stof te zijn vergeten tegen de tijd dat de examens beginnen. Deze angst blijkt echter ongegrond. Door onze manier van lesgeven, de gestructureerde aantekeningen en natuurlijk door het vele oefenen, slijt de stof erin. Je haalt deze dus zo weer op als het nodig is.

Soms twijfelen leerlingen over het vroeger volgen van de cursus (bijv. in de herfst- of kerstvakantie) omdat er wellicht stof wordt behandeld die op school nog niet aan bod is geweest. Natuurlijk kan dit af en toe voorkomen, maar hier hoef je je geen zorgen te maken, want er zijn vrijwel alleen voordelen. Op de cursus wordt de stof op een overzichtelijke, begrijpelijke en geduldige manier uitgelegd, waardoor het toch goed te volgen is, ook als nog niet alles op school aan bod is geweest. Desnoods helpen we je in het avondprogramma. Kortom, je verlaat de cursus alleen maar met een voorsprong waardoor het op school soepeler zal verlopen!

Ik wil een cursus in de herfst- of kerstvakantie volgen, maar ik heb nog niet alle stof op school gehad. Kan ik toch deelnemen?

Zeker! Sterker nog, dat raden we juist aan. Zie voor meer uitleg het antwoord op de vraag hierboven: Kan ik me beter inschrijven voor een vroege of late periode?

Kan ik meerdere cursussen volgen voor hetzelfde vak?

Ik wil graag twee keer een Examencursus volgen voor hetzelfde vak.

Tweemaal exact dezelfde Examencursus volgen is over het algemeen niet nuttig. Bij elke cursus wordt dezelfde uitleg gegeven en wordt met dezelfde opgaven geoefend. In uitzonderingsgevallen kan het echter zinvol zijn om twee keer de cursus te volgen. Als je denkt dat dat voor jou zo zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op.

Ik wil meedoen met de Examencursus maar ik heb de Stoomcursus voor 5-vwo al gevolgd.

Of het volgen van de Examencursus na een Stoomcursus nuttig is, verschilt per leerling. We raden je aan in ieder geval te kiezen voor een driedaagse Examencursus. In die cursus komt namelijk vrijwel alle relevante examenstof aan bod en is er tijd om te oefenen met gemende opgaven. De meeste leerlingen vinden het volgen van een driedaagse Examencursus na een Stoomcursus zinvol, omdat:

 • nu alle examenstof aan bod komt (dus ook de onderwerpen die tijdens de Stoomcursus niet aan bod zijn gekomen);
 • de relatie tussen wat tijdens de Stoomcursus is behandeld en de nieuwe stof geheel helder wordt;
 • er voldoende examenopgaven (die niet tijdens de Stoomcursus zijn opgegeven) beschikbaar zijn om mee te oefenen;
 • stof weer opgefrist wordt (met sommige onderwerpen heb je misschien al maandenlang niet meer geoefend). De tip is wel om deze cursus niet in het begin van het jaar te volgen maar juist in het voorjaar. 

Als je het prettig vindt om de stof op te halen (bijvoorbeeld wat later in het examenjaar) of je behoefte hebt aan extra oefenen onder onze professionele begeleiding, is het dus zeker zinvol om de driedaagse Examencursus te volgen. Beheers je de stof echter al goed en wil je vooral zelfstandig oefenen met examenmateriaal? Dan kan de hoeveelheid herhaling voor je te groot zijn.

Twijfel je toch nog? Neem gerust contact met ons op!

Ik wil meedoen met de Herkansingscursus maar ik heb al deelgenomen aan de Examencursus.

Hoewel het niet vaak voorkomt, is het mogelijk dat je een herexamen hebt voor een vak dat je al gevolgd hebt op de Examencursus. De meeste leerlingen die dit overkomt, volgen de cursus toch opnieuw en vinden dit over het algemeen zinvol. Toch zijn er een aantal dingen waar je goed rekening mee moet houden:

 • De Herkansingscursus is qua inhoud identiek aan de Examencursus. Dit is logisch, omdat de examenstof vanzelfsprekend niet veranderd is. Alle uitleg is dus hetzelfde, evenals het lesmateriaal. Uiteraard staan er in ons lesmateriaal nog veel opgaven die je waarschijnlijk lang niet allemaal hebt gemaakt en die je tijdens de Herkansingscursus alsnog kunt maken.
 • Over het algemeen is de leercurve kleiner als je de Examencursus van hetzelfde vak al hebt gevolgd. Om toch het maximale uit de cursus te halen adviseren we je dringend om (een gedeelte van) het avondprogramma te benutten voor het maken van extra examenopgaven.
 • Je hoeft niet alle klassikale uitleg te volgen. Als je liever oefent onder begeleiding van onze docenten, dan is daar alle ruimte voor. Geef dit wel zelf aan!
 • Zorg er in ieder geval voor dat je je opgaven- en aantekeningenschrift, je examenbundel en vooral het persoonlijke evaluatieformulier van de door jou eerder gevolgde Examencursus meeneemt

Twijfel je toch nog? Neem gerust contact met ons op!

Is het zinvol om meerdere cursussen te volgen voor verschillende moderne vreemde talen?

Het is vaak niet nuttig om meerdere cursussen te volgen voor de moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans), omdat de aanpak en strategieën die je tijdens de training krijgt aangereikt vrijwel identiek zijn voor deze vakken. Dit heeft overigens als voordeel dat je, als je een van deze cursussen hebt gevolgd, de strategieën ook bij de examens van andere moderne vreemde talen kunt toepassen. In sommige gevallen is het toch zinvol om een tweede cursus te volgen voor een moderne vreemde taal, bijvoorbeeld als je in de betreffende taal nog heel weinig ervaring hebt met leesvaardigheid of er een onvoldoende dreigt. 

Mocht je je willen inschrijven zowel voor bijvoorbeeld een Examencursus Engels en een Examencursus Duits, dan is het aan te raden dat over twee vakanties (of enigszins uit elkaar liggende weekenden) te verspreiden. Zo wordt de informatie uit de eerste training enkele weken later nog eens herhaald, waardoor je alles beter onthoudt.

Nederlands en Latijn zijn wel zeer zinvol om naast een training Duits, Engels of Frans te volgen. Hier worden namelijk andere strategieën behandeld dan bij deze moderne vreemde talen.

Kan ik meerdere vakken tegelijk volgen?

Nee, per periode kan uitsluitend één vak gevolgd worden.

Ik wil me voor twee of meer weekenden achter elkaar inschrijven. Is dit niet te zwaar?

Als je vakantie hebt, is het volgen van twee weekenden of zelfs het aaneengesloten volgen van twee cursussen op zich vol te houden, mits je goed slaapt. We raden echter in principe altijd aan om een periode van rust in te bouwen tussen twee cursussen. De stof kan dan beter landen en je hebt tijd om je voor te bereiden op de volgende cursus.

Mijn SE-cijfer is lager dan een 4,5. Is een cursus volgen dan nog zinvol?

Door het volgen van de cursus stijgt het examencijfer gemiddeld 1 punt ten opzichte van het schoolexamencijfer. Of dit in jouw geval genoeg is, kun je zelf bepalen. Het is handig hierbij de slagingseisen in gedachten te houden. Als je echter een grote achterstand hebt, bestaat wel het risico dat een aantal onderwerpen in een voor jou te snel tempo wordt behandeld, ondanks de individuele aandacht. Houd je avonden dus vrij om stof bij te werken en probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden op de cursus. Hoe je dat het beste kunt doen, lees je op de vakkenpagina's op onze site. Wanneer je twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we dan je specifieke situatie en proberen we een oplossing te vinden.

Mijn SE-cijfer is een 7,5 of hoger. Is een cursus voor mij nuttig?

Onze cursus is meer dan geschikt voor leerlingen die een hoog cijfer willen scoren. Onze docenten zijn daarop voorbereid. Het is wel belangrijk dat je dit tijdens het kennismakingsgesprek op de cursus laat weten aan je docenten. Zij kunnen daar dan rekening mee houden. Zij kunnen je bijvoorbeeld pittigere opgaven opgeven, maar ze kunnen je ook op andere manieren meer uitdagen, bijvoorbeeld in het avondprogramma.

Kan ik als havoleerling ook met een vwo-training meedoen of andersom?

Nee. Het is niet zinvol om als havoleerling deel te nemen aan een vwo-training of vice versa. De teksten en opgaven sluiten namelijk niet aan op jouw examens. Bovendien kan het tempo afwijken, waardoor je niet het maximale uit de cursus kunt halen.

Kan ik deelnemen als ik een afwijkend examen doe, zoals een CCVX-tentamen, bezemexamen of pilotexamen?

Bij alle vakken geldt dat onze cursus je voorbereidt op het reguliere centraal examen. Er wordt dus bij geen enkel vak aandacht besteed aan onderwerpen specifiek voor pilotprogramma's, bezemprogramma's (oude stijl na invoering van vernieuwing) of het CCVX-tentamen. 

Als je een CCVX-tentamen gaat maken is het vrijwel altijd zinvol om deel te nemen omdat dit examen grotendeels aansluit op het reguliere eindexamen. Indien je een bezemexamen of pilotexamen gaat doen, is het in sommige gevallen mogelijk om deel te nemen aan de Examencursus. Stuur ons even een e-mail waarin je je situatie uitlegt. We denken graag met je mee.

Kan ik deelnemen als ik staatsexamen (of vavo of LOI of certificaten) doe?

In dit geval verzoeken we je ons een e-mail te sturen waarin je je situatie uitlegt. We bespreken graag samen met jou hoe zinvol deelname aan de cursus voor je is.

Kan ik ook een Examencursus volgen als ik niet in het examenjaar van havo of vwo zit?

Nee. De Examencursus is alleen bedoeld voor leerlingen die dit jaar eindexamen havo of vwo afleggen. Voor 5-vwo-leerlingen die overgaan naar 6-vwo wordt in de zomer de Stoomcursus aangeboden.

Wat is het verschil tussen de Examencursus Latijn en de vertaaltraining Latijn?

Wij bieden op dit moment vier verschillende trainingen aan voor het vak Latijn:

Klik op bovenstaande links om meer te lezen over de inhoud van de verschillende trainingen.

Is het aan te raden om verschillende examencursussen Latijn te volgen?

Nee, het is niet nuttig om voor Latijn een (twee- of driedaagse) examentraining en een vertaaltraining te volgen. De overlap tussen deze twee trainingen is te groot.

6. Indeling

 

Wanneer en hoe hoor ik in welke periode(s) ik ingedeeld ben?

Uiterlijk tien dagen voordat een periode begint, ontvang je een e-mail met de definitieve bevestiging. In de bevestigingsmail staat precies vermeld in welke van de door jou beschikbaar gestelde periodes je definitief bent ingedeeld en vind je alle benodigde informatie over de cursus. Hoewel het meestal lukt om je in te delen in de periode van je voorkeur, kan het soms voorkomen dat dit niet gebeurt, bijvoorbeeld bij verandering van beschikbaarheid van onze docenten. Het kan zijn dat we in de loop van het jaar, om wat voor reden dan ook, je inschrijving niet kunnen verwerken (bijvoorbeeld omdat een vak niet gegeven wordt). In dat uitzonderlijke geval nemen we direct contact met je op om te bespreken hoe we wel aan je wensen kunnen voldoen.

Hoe groot is de kans dat ik ingedeeld word in mijn voorkeursperiode?

Deze kans is groot, maar we kunnen het niet 100% garanderen. Dit hangt samen met onder andere de (wijziging van) beschikbaarheid van onze docenten. Vandaar dat we je vragen om ook enkele alternatieve periodes op te geven. Mocht het niet lukken om je in te delen in één van je beschikbare periodes, dan nemen we contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken. Dat komt echter zelden voor. Je kunt er dus in principe vanuit gaan dat als je ingeschreven staat, er sowieso een plek voor je beschikbaar is en dat de kans dat we je in kunnen delen in je voorkeursperiode behoorlijk groot is. Je ontvangt uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus (maar meestal eerder) een bevestigingsmail met de definitieve indeling en alle benodigde informatie. Wil je een hotel of pension vastleggen? Mail ons even, dan kijken wij of we je periode(s) definitief vast kunnen leggen.

Ik sta op een wachtlijst, wat nu?

Als je op de wachtlijst staat en er komt een cursusplaats voor je vrij, dan plaatsen wij je in die cursus en laten we je dat per e-mail weten Wanneer je meerdere periodes beschikbaar bent, wordt de kans dat we je kunnen plaatsen groter. Als je drie dagen voordat de cursus begint nog niets van ons hebt gehoord, is de kans erg klein dat er een plek voor je is. Toch kan er ook kort voor aanvang van de cursus nog een plek vrijkomen, bijvoorbeeld als er een andere leerling ziek is. Houd je e-mail dus in de gaten en (op de dag voor de cursus) zeker je telefoon in de gaten.

Als wij inschatten dat er weinig kans is dat je ingedeeld kunt worden in de periode waarvoor je op de wachtlijst staat, zullen wij je proberen in te delen in een van de andere periodes waarin je hebt opgegeven beschikbaar te zijn. Ook in dit geval nemen wij per e-mail contact met je op. Kijk dus goed in welke periode je bent ingedeeld als je niet meer op de wachtlijst staat.

Om teleurstelling te voorkomen adviseren we je om (indien mogelijk) je altijd in te schrijven voor een periode waar geen wachtlijst is. Terwijl je op een wachtlijst staat kunnen de overige cursusperiodes namelijk snel vol raken, waardoor we misschien helemaal geen cursusplek meer voor je hebben. Eventueel kun je bij je inschrijving of in het inloggedeelte een opmerking over je voorkeuren of je beschikbaarheid bij 'bijzonderheden' plaatsen. Deze opmerkingen lezen wij altijd.

Wil je niet meer aan de cursus deelnemen? Zolang je op de wachtlijst staat, kun je je aanmelding voor de wachtlijst vrijblijvend annuleren. Stuur ons in dat geval een mailtje. Op die manier houden we de wachtlijst zo actueel mogelijk.

Sta je op de wachtlijst voor de Herkansingscursus? Klik dan hier voor meer informatie.

Mijn indeling is bevestigd, maar ik wil nog iets wijzigen. Kan dat?

Vanaf het moment dat de indeling is vastgelegd door middel van de definitieve bevestigingsmail (die uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus wordt verstuurd) is het in verband met de planning niet meer mogelijk om via het inlogsysteem wijzigingen door te voeren voor het betreffende vak/de betreffende periode. Wel kun je nog een e-mail sturen met je wens. Doe dit dan zo snel mogelijk. Wij zullen altijd ons best doen om daaraan tegemoet te komen.

 

7. Gegevens, inloggen en informatievoorziening

 

Ik heb me ingeschreven maar geen aanmeldingsbevestiging ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Mogelijk heb je een verkeerd e-mailadres ingevuld of is de bevestiging van je aanmelding in de ongewenste post beland (bij hotmail-adressen gebeurt dit regelmatig). Mocht je de mail niet in de ongewenste post vinden, stuur ons dan even een e-mail.

Inloggen lukt niet. Wat moet ik doen?

Lees de onderstaande tips en suggesties even goed door, vaak lukt het dan wel. Zo niet, laat het ons weten via de e-mail!

 • Heb je geen mailtje met inloggegevens ontvangen direct na inschrijving? Controleer eerst of de mail niet in je ongewenste post (spam) is terechtgekomen. Als ook in je ongewenste e-mails geen bericht van ons te vinden is, heb je misschien een verkeerd mailadres opgegeven. Stuur ons dan even een mailtje.
 • Het kan zijn dat je een moeilijk wachtwoord van ons hebt gekregen en dat je het wachtwoord of de gebruikersnaam verkeerd overtypt. Tip: kopieer je gebruikersnaam en wachtwoord uit je mail en plak deze in de invoegvelden.
 • Wil je nieuwe inloggegevens of een nieuw wachtwoord aanvragen? Vul je e-mailadres in via onze website, dan krijg je nieuwe inloggegevens toegestuurd. Heb je een nieuw wachtwoord aangevraagd? Dan kun je niet meer inloggen met de oude gegevens. Mocht je een nieuw wachtwoord aanvragen en je ontvangt geen e-mail, kijk dan even in je ongewenste post.
Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen?

Log in om:

 • je persoons- en contactgegevens te wijzigen;
 • van vak te veranderen of een vak toe te voegen;
 • je beschikbaarheid en voorkeuren aan te passen;
 • je in te schrijven voor een van onze andere cursussen;
 • het openstaande cursusbedrag te voldoen en je betalingsgegevens in te zien;
 • je SE-cijfer aan te passen;
 • aan te geven of, en zo ja, met wie je de cursus samen zou willen volgen (dit kan tot twee dagen voordat je cursus start).

Als je indeling voor een bepaald vak definitief is vastgelegd, kun je zelf niets meer veranderen aan je indeling voor dat vak. Wel kun je nog een e-mail sturen met je wens. Doe dit dan zo snel mogelijk. Wij doen altijd ons best om aan je wensen tegemoet te komen.

Hoe waarborgen jullie mijn privacy?

Je gegevens staan in een beveiligde omgeving en zijn alleen toegankelijk voor het team dat de cursussen coördineert. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de organisatie van onze cursussen. Onze docenten zien alleen de informatie die relevant is voor de groep leerlingen die zij begeleiden in een periode. Wij zullen nooit persoonlijke informatie doorgeven of verkopen aan andere partijen.

 

8. Cursusbedrag en betaling

 

Wat kost de cursus?

Cursusprijzen 2023-2024

Examencursus

 • De kosten voor een driedaagse Examencursus zijn 460 euro (circa 30 lesuren).
 • De kosten voor een tweedaagse Examencursus zijn 345 euro (circa 20 lesuren).

Herkansingscursus

 • De kosten voor een vierdaagse Herkansingscursus zijn 520 euro (circa 38 lesuren).
 • De kosten voor een driedaagse Herkansingscursus zijn 460 euro (circa 30 lesuren).
 • De kosten voor een tweedaagse Herkansingscursus zijn 345 euro (circa 20 lesuren).

Stoomcursus

 • De kosten voor een tweedaagse Stoomcursus zijn 330 euro (circa 20 lesuren).
Wanneer kan ik het cursusbedrag voldoen?

Het is mogelijk om direct na inschrijving het cursusbedrag te voldoen via het inloggedeelte. We sturen je echter pas een betalingsverzoek nadat de cursusindeling definitief is vastgelegd. Je kunt ervoor kiezen om in een keer het bedrag voor alle cursussen te voldoen, of om alleen te betalen voor de cursus(sen) waarvan de indeling al definitief is bevestigd. Indien we door onvoorziene omstandigheden een cursus moeten annuleren, krijg je uiteraard het te veel betaalde cursusgeld binnen vier weken terug. Voor meer informatie over de indeling, zie deze FAQ.

Hoe kan ik het cursusbedrag voldoen?

Log in via het inloggedeelte en klik op de betreffende cursusreeks in de bovenste, blauwe balk. Op deze pagina vind je het kopje ‘Betalingen’. Klik op de knop ‘Betalen’ om het cursusbedrag via iDeal te voldoen. Binnen enkele minuten na een succesvolle betaling ontvang je per e-mail een bevestiging. Je betaling is vanaf dat moment ook zichtbaar in het inloggedeelte.

Hoe kan ik zien of ik het cursusbedrag nog moet voldoen?

De status van je betaling(en) zie je in het inloggedeelte. Je ziet hier het totale cursusbedrag, wat je eventueel al betaald hebt, wat je eventueel nog verschuldigd bent (bijvoorbeeld bij inschrijving voor een extra vak) en wat je eventueel gerestitueerd krijgt.

Er is een wijziging in mijn inschrijving, waardoor ik te veel heb betaald. Krijg ik het bedrag terug?

We restitueren het bedrag binnen een maand op het bij ons bekende rekeningnummer.

Er is een wijziging in mijn inschrijving, waardoor ik te weinig heb betaald. Wat moet ik doen?

Je ontvangt automatisch een betaalverzoek voor het resterende bedrag. Achtergrondinformatie: deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als je je hebt opgegeven voor een extra vak of je eerder hebt betaald voor een tweedaagse cursus maar een driedaagse cursus gaat volgen.

Wat kan ik doen als de cursuskosten een belemmering vormen?

Als de cursuskosten een belemmering voor je vormen, kun je een beroep doen op onze kortingsregeling of ons mailen voor gespreide betaling. Let op: ook als je gebruik maakt van de mogelijkheid om de betaling gespreid te voldoen, dient het cursus bedrag voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Neem dus tijdig contact met ons op als je in termijnen wilt betalen.

 

 

9. Voorbereiding op de cursus

 

Hoe kan ik me inhoudelijk voorbereiden op de cursus?

Hoe je je het best kunt voorbereiden voor elk vak lees je op de vakkenpagina.

Wat moet ik meenemen?

In de definitieve bevestigingsmail die je uiterlijk tien dagen voordat de cursus begint ontvangt, staat precies wat je mee moet nemen. Het belangrijkste om mee te nemen zijn: drie A4-schriften, vier verschillende kleuren pennen (en voor talen ook drie kleuren markeerstift) en een lunchpakket. 

We gebruiken lesmateriaal dat speciaal voor de cursus is ontwikkeld. Hierin staan opgaven die precies aansluiten bij de uitleg die wij geven en dus bij het eindexamen! Het is dus zeker niet verplicht of nodig om je eigen schoolboeken mee te nemen naar de cursus. Mocht je vragen hebben over specifieke theorie/opgaven uit je boeken of wil je ze als naslagwerk gebruiken, dan mag je ze natuurlijk altijd meenemen. Voor de talencursussen is het handig een woordenboek mee te nemen.

We vragen je tevens om je eigen mok en waterfles mee te nemen. Tijdens de cursus proberen we je te voorzien van lekkere en gezonde snacks zoals fruit, snackgroenten en studentenhaver. Deze gezonde versnaperingen helpen je bij het leren en zijn daarom gratis! Ook thee, koffie en water met diverse fruitsmaakjes zijn beschikbaar. Om het milieu niet onnodig te belasten maken we geen gebruik van plastic bekertjes. Het is mogelijk om bij het cursusbuffet (tot 13:45 uur) voor 3 euro een leuke SSL-mok of -waterfles aan te schaffen. We hopen dat we op je medewerking kunnen rekenen!

Hoe laat moet ik aanwezig zijn?

Op de eerste dag vragen we je tussen 8:00 en 8:15 uur aanwezig te zijn. Op de andere dagen ben je welkom vanaf 8:15 uur. De lessen beginnen om 8:30 uur. Voor het volledige programma, bekijk de dagindeling.

 

10. Locaties, maaltijden en overnachtingen

 

Waar vindt de cursus plaats?

Onze cursussen vinden plaats in verschillende gebouwen in Leiden, die vrijwel allemaal op loopafstand liggen van het centraal station. Meer informatie over onze cursuslocaties (zoals een routebeschrijving, foto's en plattegronden) vind je hier. Let op: Alle scholen waarop wij lesgeven, hebben meerdere vestigingen. Kijk dus goed naar het adres dat op onze site staat!

Uiterlijk twee dagen voordat je cursus begint, ontvang je een mailtje met de locatie. Een dag van tevoren (om uiterlijk 18:00 uur) kun je in het inloggedeelte tevens zien in welk lokaal jouw cursus wordt gegeven. 

Uitzondering: bij de Herkansingscursus hoor je uiterlijk om 20:00 uur op de dag voor aanvang waar je wordt verwacht.

Zijn er parkeerplaatsen?

Informatie over parkeergelegenheid vind je op onze website onder locaties. Over het algemeen zijn bij onze cursuslocaties weinig parkeerplaatsen beschikbaar. We raden je dan ook aan om met het openbaar vervoer naar de cursus te komen.

Is de cursuslocatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer?

Ja. Onze meest gebruikte cursuslocaties liggen op loopafstand van Leiden Centraal.

Waar laat ik mijn bagage?

Als je bagage bij je hebt, informeer dan bij de receptie waar je je bagage kunt achterlaten. Hoewel de portier alles goed in de gaten houdt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal van je eigendommen. Laat dus geen waardevolle spullen achter.

Kan ik lunch kopen op de cursuslocatie?

De kantines van onze cursuslocaties zijn gesloten tijdens cursussen. We raden je dan ook aan zelf lunch mee te nemen.

Is er de mogelijkheid om 's avonds mee te eten?

Dat kan en raden we zelfs aan: het is lekker, voedzaam en gevarieerd. De exacte locatie van de maaltijd wordt op de cursus bekendgemaakt. Het buffet wordt speciaal voor ons samengesteld en bestaat uit zowel koude- als warme gerechten en huisgemaakte verse salades. De maaltijd is inclusief salade, toetje en fruit. Er zijn altijd vegetarische en veganistische opties bij het buffet. Een overzicht van de menu's en de kosten van de maaltijdbon vind je hier

Je kunt je maaltijdbon via het inloggedeelte aanschaffen. Klik bij de betreffende cursusreeks op de knop 'Maaltijd bon kopen (datum vandaag)' Let op: Je kunt de maaltijdbon alleen voor 13:45 uur kopen op de dag waarop je wilt mee-eten. Het is dus niet mogelijk om van tevoren al een maaltijdbon aan te schaffen of een maaltijdbon voor de volgende dag(en) aan te schaffen.

Kan er rekening worden gehouden met dieetwensen?

Sowieso is er altijd een vegetarische en een veganistische optie. Helaas is het voor ons niet mogelijk om rekening te houden met andere dieetwensen of allergieën. Wel is het mogelijk je eigen eten mee te nemen. Je kunt dit zowel koelen als opwarmen bij de recepties van de meeste locaties. Gezien de zeer beperkte ruimte kunnen we deze mogelijkheid echter alleen bieden indien je om medische redenen niet de reguliere maaltijden kunt nuttigen.

Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan een aantal dagen van tevoren even contact met ons op om te checken of in het gebouw waar jouw cursus plaatsvindt een koel- en opwarmgelegenheid is.

Wat zijn de overnachtingsmogelijkheden?

Indien mogelijk: slaap bij familie, vrienden of kennissen! Bijna iedereen kent wel iemand in de Randstad. Leiden ligt erg centraal. Bovendien bevinden veel van onze cursuslocaties zich op loopafstand van het centraal station. De reistijd vanaf verschillende grote steden is gering. Denk aan Amsterdam, Rotterdam (beide 30 minuten met de trein), Den Haag (10 minuten), Utrecht (45 minuten), Zoetermeer (20 minuten), Haarlem (15 minuten). 

Tip: raadpleeg je ouders. Die kennen vast wel iemand!

Mocht het niet lukken om bij familie, vrienden of kennissen te overnachten, raadpleeg dan het overzicht van overnachtingsmogelijkheden in en om Leiden.

Is het mogelijk mijn cursusperiode vast te leggen als ik een overnachting heb geboekt?

Het is bij wijze van uitzondering mogelijk om je cursusperiode vast te laten leggen indien je een hotel of pension wilt boeken. Stuur ons een e-mail voordat je de overnachting boekt. Wij laten je dan weten welke periodes we voor je hebben vastgelegd.

 

11. Vragen over dyslexie of faalangst

 

Ik heb faalangst, kan hier bij jullie wat aan gedaan worden?

Wij hebben geen expertise in huis om je te helpen als je een serieuze vorm van faalangst hebt. Ons advies is om hiervoor contact op te nemen met je school. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste instantie. Wel geven leerlingen regelmatig aan dat hun faalangst minder wordt na het volgen van de cursus. Waarschijnlijk komt dit door de heldere structuur en stappenplannen die ervoor zorgen dat je weet wat je wanneer moet doen. Wanneer je merkt dat dit echt werkt en je examenopgaven zelfstandig blijkt te kunnen maken, groeit het zelfvertrouwen. We hebben een aantal tips om faalangst te verminderen voor je op een rijtje gezet.

Ik heb dyslexie. Zijn jullie (taal)cursussen geschikt voor mij?

De taalcursussen (zoals Engels of Duits) die wij bieden, geven vaak uitstekende resultaten bij leerlingen met dyslexie. We hebben in de loop der jaren honderden deelnemers met dyslexie gehad. Zij waren stuk voor stuk zeer enthousiast over onze aanpak. De verklaring hiervoor is overigens simpel: je leert bij ons de teksten te doorzien waardoor het vaak helemaal niet meer nodig is de hele tekst te lezen. Door onze aanpak zie je sneller wat je bij welke vraag moet doen. Je gaat dus gericht in de tekst zoeken naar datgene wat je nodig hebt. Dyslectische leerlingen vinden ons systeem vaak heel praktisch en gemakkelijk.

Ook voor de overige cursussen geldt dat leerlingen met dyslexie de cursussen prima kunnen volgen en hier zeker baat bij hebben. Aangezien we iedereen dezelfde aanpak aanleren, is er geen aparte klas voor leerlingen met dyslexie. Het grootste deel van de tijd wordt individueel onder directe begeleiding van de docenten gewerkt en kan iedereen dus in zijn eigen tempo werken.

Ik wil Kurzweil of Daisyspeler gebruiken, kan dat?

Het gebruik van Kurzweil of Daisyspeler is helaas niet mogelijk. Ons lesmateriaal kunnen wij niet digitaal aanleveren. Bovendien bestaat de cursus veel uit klassikale uitleg met aantekeningen op het bord. Om deze twee redenen kunnen hulpmiddelen als Kurzweil helaas niet worden gebruikt.

Onze ervaring is dat leerlingen die moeite hebben met het lezen veel baat hebben bij onze gestructureerde aanpak. We zijn dus van mening dat onze Examencursus voor jou zeker zinvol kan zijn mits het gebruik van ons reguliere lesmateriaal voor jou niet al te grote problemen oplevert. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan even contact met ons op.

Is het mogelijk om op een laptop te werken in plaats van in een schrift?

Het is mogelijk om met een laptop te werken maar we raden het sterk af om drie redenen:

1.   Onze docenten kijken tijdens het de klassikale uitleg de opgaven van het vorige blok in je schrift na en voorzien deze van feedback. Dat is niet mogelijk als je zowel de opgaven als de aantekeningen wilt maken op je laptop. 

2.   We maken regelmatig gebruik van tekeningen, schema’s en dergelijke. De ervaring leert dat dit niet altijd makkelijk bij te houden is wanneer je op een laptop werkt.

3.   Volgens wetenschappelijk onderzoek onthoud je dingen beter als je ze met de hand schrijft (zie bijvoorbeeld dit artikel of dit artikel). 

Mocht je tijdens onze cursus toch een laptop willen gebruiken, houd er dan rekening mee dat niet in alle lokalen een stopcontact aanwezig is. Zorg er dus voor dat je batterij goed is opgeladen. Houd er bovendien rekening mee dat het niet lukt om alle aantekeningen tijdens de klassikale uitleg over te nemen. Het is voor ons niet mogelijk het lesmateriaal digitaal ter beschikking te stellen.

 

12. Herkansingscursus

 

Kan ik reserveren voor de Herkansingscursus?

Het is niet mogelijk een cursusplaats te reserveren. Zodra je zeker weet dat je mee wilt doen, en aanmelding is mogelijk, kun je je inschrijven. Aanmelden voor de Herkansingscursus 2024 is nog niet mogelijk. Inschrijving is mogelijk vanaf 12 juni 2024 12:00 uur.

Wanneer kan ik me inschrijven voor de Herkansingscursus?

Aanmelden voor de Herkansingscursus 2024 is nog niet mogelijk. Inschrijving is mogelijk vanaf 12 juni 2024 12:00 uur.

Kan ik mijn inschrijving voor de Herkansingscursus annuleren?

Wanneer je je inschrijft voor de Herkansingscursus gaan we ervan uit dat je deelneemt. Kosteloos annuleren is niet mogelijk. Schrijf je dus alleen in als je zeker weet dat je wilt deelnemen aan de cursus.

Ik wil de Herkansingscursus volgen voor een vak dat ik ook al heb gevolgd tijdens de Examencursus. Is dit zinvol?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we je graag naar onderdeel 'Kan ik meerdere cursussen volgen voor hetzelfde vak?'.

Hoe lang duurt de cursus?

De Herkansingscursus duurt twee tot vier dagen. De cursusduur is afhankelijk van het vak. Zie voor meer informatie het vakkenoverzicht van de Herkansingscursus. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de cursus te volgen.

Ik weet al zeker dat ik wil deelnemen aan de Herkansingscursus. Kan ik me alvast inschrijven?

Inschrijven voor de Herkansingscursus is mogelijk vanaf 12:00 uur op de dag dat de normering van het eerste tijdvak bekend wordt gemaakt. Het is niet mogelijk om je voor die datum in te schrijven of een cursusplaats te reserveren. Hierop kunnen we helaas geen uitzonderingen maken, ook niet als je al zeker weet dat je de cursus wilt volgen. In dat laatste geval raden we je om je direct aan te melden op het moment dat de inschrijvingen opengaan (12:00 uur de dag dat de normering van het eerste tijdvak bekend wordt gemaakt). Op dat moment is er zeer waarschijnlijk voor alle vakken nog plek. Meer informatie over inschrijven voor de Herkansingscursus vind je hier.

Ik sta op de wachtlijst voor de Herkansingscursus, wat nu?

Als je op de wachtlijst staat voor een Herkansingscursus en er komt een cursusplaats vrij, dan bellen we je onmiddellijk. Houd je telefoon dus goed in de gaten! De kans dat er nog een plaats vrijkomt, is echter klein. Zolang je niets van ons hoort, hebben we helaas geen plek voor je. Mocht er een plaats vrijkomen, dan word je uiterlijk de eerste ochtend van de Herkansingscursus voor 8:00 uur gebeld op je opgegeven telefoonnummer(s).

Mocht je toch liever voor een ander vak een Herkansingscursus willen volgen (anders dan waarvoor je nu bij ons hebt ingeschreven), kijk dan even in het vakkenoverzicht voor welke vakken nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Je kunt het vak veranderen via je inloggedeelte.

Hieronder volgen enkele tips die je kunnen helpen bij de voorbereiding op je herexamen, ook zonder deelname aan onze cursus:

 • Vraag op school inzage in het door jou gemaakte examen. Dit is altijd nuttig. Je ziet dan niet alleen welke dingen je fout hebt gedaan maar ook hoe er nagekeken wordt. Veel leerlingen zijn vaak verbaasd hoeveel punten ze verliezen met op zich goede antwoorden. Ze vergeten bijvoorbeeld significantie, eenheden (bij de assen), of hebben geen antwoord gegeven op de vraag.
 • Probeer een afspraak te maken met je docent om samen te kijken hoe je je het beste kunt voorbereiden. Hopelijk kan je docent je nog extra uitleg geven over onderwerpen die je lastig vindt.
 • Oefen oude examens. Je vindt ze, samen met de antwoorden, op de volgende site: www.alleexamens.nl.
 • Kijk eens op onze 'SSL Eindexamen Toolkit'. Onder het kopje 'examentips' vind je tips die wellicht nuttig zijn, zoals:

13. Stoomcursus

 

Wordt echt alle stof uit 4- en 5-vwo behandeld?

Ja, in principe wel. Vrijwel alle scholen hanteren bij de meeste vakken een redelijk uniforme indeling van de onderwerpen. Het kan echter voorkomen dat er op de cursus een onderwerp aan bod komt dat bij jou op school nog niet is behandeld. We behandelen de onderwerpen op zo'n manier dat je aan het eind van de cursus de stof wél beheerst. Je gaat dan met een voorsprong 6 vwo in! Andersom kan het ook voorkomen dat een onderwerp dat bij jou op school al wel is behandeld, op onze cursus niet aan bod komt. Dit gebeurt echter zelden. In de stofomschrijving is precies te zien welke onderwerpen aan bod komen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

14. Exameneisen

 

Wanneer ben ik geslaagd? Hoeveel onvoldoendes mag ik hebben?

Aan welke eisen je moet voldoen om te slagen voor havo of vwo lees je hier: Wanneer ben je geslaagd voor havo of vwo?

Hoe wordt de normering van het tweede tijdvak (herexamen) vastgesteld? Is deze gelijk aan die van het eerste tijdvak?

Vaak, maar niet altijd, is de normering van het tweede tijdvak (herexamen) gelijk aan de normering van het eerste tijdvak.

De werkelijke situatie is als volgt: op of voor de dag van de bekendmaking van de cijfers van het eerste tijdvak, krijgen de examinatoren een brief van het CvTE waarin de normering voor tijdvak 1 bekend gemaakt wordt. In diezelfde brief staat ook een indicatie voor de normering van tijdvak 2. De daadwerkelijke normering voor tijdvak 2 wordt pas vastgesteld nadat dit tweede tijdvak ook is afgenomen. Deze definitieve normering moet ten minste even groot moet zijn als de gegeven indicatie in de eerdere brief.

Een voorbeeld: De brief van CEVO geeft een normering van 1,3 voor het vak Engels tijdvak 1. Tevens staat daarin een indicatie voor tijdvak 2 van 1,1. Je weet nu dus zeker dat de normering van het herexamen ten minste 1,1 is. Na het daadwerkelijke examen wordt de definitieve normering vastgesteld, en die zou dan bijvoorbeeld 1,2 kunnen zijn (maar niet 0,9 of iets dergelijks).

 

15. Contact

 

Ik wil graag contact met jullie, hoe kan ik jullie het beste bereiken?

Als je vragen hebt, kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen (FAQ's) hierboven. De vragen zijn gerubriceerd zodat je snel het antwoord kunt vinden. Heb je nog andere vragen die niet vermeld staan in de FAQ's? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen. Wil je liever telefonisch contact? Stuur ons dan een e-mail met je naam, telefoonnummer en enkele momenten waarop we je kunnen bereiken. We nemen dan z.s.m. contact op.