Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitgesloten van het examen: mag dat?

Scholen kunnen om een aantal redenen leerlingen uitsluiten van het centrale examen, waardoor je je diploma niet meer kunt behalen. Het gebeurt wel eens dat een school dit doet, terwijl er geen geldige reden voor is. Hieronder leggen we uit wat de regels precies zijn, zodat jij kunt inschatten of je uitsluiting terecht is of niet. Mocht je onterecht zijn uitgesloten van het examen, dan kun je bijvoorbeeld contact opnemen met het LAKS.

Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

  • Als je hebt aangegeven dit zelf te willen en toestemming hebt van je ouders/verzorgers (dit laatste is alleen nodig als je jonger bent dan 18 jaar). 
  • Als je het PTA nog niet volledig hebt afgerond en je dit ook niet meer kunt inhalen in de periode tot uiterlijk drie dagen vóór aanvang van het volgende tijdvak.
  • Als er sprake is van een ‘onregelmatigheid’ zoals spieken, afwezigheid of te laat komen bij een examen zonder geldige reden of plagiaat. Het kan voorkomen dat de onregelmatigheid wordt geconstateerd tijdens de schoolexamens, waardoor je al voor aanvang van de centrale examens, wordt uitgesloten. De onregelmatigheid kan ook worden geconstateerd tijdens een van de centrale eindexamens. In dat geval kun je worden uitgesloten van alle nog komende centrale examens én kunnen al je eerder gemaakte examens ongeldig worden verklaard.

Als je wordt uitgesloten van je examen, zijn hieraan bepaalde regels verbonden (artikel 5 Eindexamenbesluit VO). Zo moet de onderwijsinspectie op de hoogte worden gebracht en heb je de mogelijkheid in beroep te gaan. 

De bovengenoemde situaties, zijn de enige gevallen waarin je school je mag uitsluiten van deelname aan de examens. In andere gevallen mag dat dus niet. Ook niet als:

  • Je slechte resultaten hebt behaald, maar je hebt wel het volledige PTA afgerond. Bijvoorbeeld als je een onvoldoende hebt gehaald voor je profielwerkstuk of voor een of meerdere vakken een onvoldoende staat, maar je wel alle schoolexamens hebt gemaakt. 
  • Je school je voorwaardelijk heeft bevorderd naar het laatste leerjaar. Het komt voor dat scholen leerlingen aan het begin van het examenjaar een contract laten ondertekenen, waarmee je bijvoorbeeld belooft dat je betere resultaten gaat halen of anders niet mee zult doen aan het examen. Dergelijke contracten zijn niet toegestaan.

Over het algemeen geldt: als je bent toegelaten tot het eindexamenjaar, betekent dit dat je het examen mag maken. Hieraan kunnen geen verdere voorwaarden worden gesteld, behalve dat je het PTA moet afronden en geen onregelmatigheden mag begaan.