Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat staat er op je cijferlijst?

Gefeliciteerd, je bent geslaagd! Nu heb je recht op een diploma waarop staat dat je met succes de middelbare school hebt afgerond. Bij de uitreiking krijg je naast je diploma ook een officiële cijferlijst.

Op de cijferlijst staan de volgende zaken vermeld:

  • De vakken uit het gemeenschappelijk deel, uit het profieldeel en uit het vrije keuzedeel. 
  • Je schoolexamencijfers met één cijfer achter de komma.
  • Je centraal examencijfers met één cijfer achter de komma.
  • Je eindcijfers: de afgeronde gemiddelden van je examencijfers, dit zijn gehele getallen.
  • De titel (of het onderwerp) van je profielwerkstuk.
  • Dat je geslaagd bent.

Je cijferlijst is een officieel document met een vaste opmaak. Die kun je op de afbeelding hieronder zien.

Wat staat er op je cijferlijst?

Als je een extra vak hebt gevolgd staat deze op je cijferlijst bij het vrije keuzedeel.

Als je voor een extra vak een onvoldoende haalt en daardoor niet zou slagen, kun je het vak na het examen laten vallen. Als je hiervoor hebt gekozen, betekent dit niet automatisch dat het cijfer niet op je cijferlijst vermeld wordt. Als je niet wilt dat je cijfer voor het extra vak dat je hebt laten vallen op je cijferlijst staat, moet je dit aan je school laten weten.