Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat gebeurt er als je ziek bent tijdens de eindexamens?

Ziek zijn is natuurlijk nooit fijn. Helemaal vervelend is als je ziek wordt in de examenperiode. Als je je niet goed voelt tijdens het maken van de examens, kan dit je resultaten beïnvloeden. Soms kan het dan beter zijn om de examens uit te stellen, maar dit kan niet zomaar. Daarom is het handig om voor de examens beginnen, alvast te weten wat je moet doen als je vlak voor of tijdens de examens ziek wordt. SSL heeft alle regels voor je op een rijtje gezet.

Er is geen wet die bepaalt wat er gebeurt als je ziek bent tijdens een examen. Wel zijn er een aantal protocollen opgesteld waar scholen zich aan moeten houden als de situatie zich voordoet.

Het is voor jou het belangrijkst te weten dat je altijd vóórdat je een examen maakt moet laten weten dat je ziek bent. Achteraf laten weten dat je je eigenlijk te ziek voelde een examen te maken, is géén geldige reden om een examen ongeldig te laten verklaren en het later opnieuw te mogen maken.

Zoals net vermeld moet je vóór het examen laten weten dat je ziek bent en dat je daarom het examen niet kunt maken. Je moet dit melden aan de directeur. Die beslist vervolgens of je een geldige reden hebt om verhinderd te zijn. Hier gelden dezelfde regels als wanneer je te laat komt bij een examen: de directeur hoort jouw verhaal en beslist of je het examen in het tweede tijdvak mag maken. De beslissing wordt schriftelijk bekend gemaakt aan jou en je ouders.

Een simpele verkoudheid of je 'niet helemaal lekker' voelen, zullen waarschijnlijk niet als geldige reden worden gezien. Je hebt doorgaans een doktersverklaring nodig om te bewijzen dat je te ziek bent om het examen te maken. 

Het kan ook gebeuren dat je tijdens het examen ziek wordt. Laat dit direct weten aan de surveillant! Na je examen is het te laat. Ook in dit geval gaat de directeur over de beslissing hoe verder gehandeld moet worden. De directeur zal je apart nemen en met je overleggen wat de beste optie is. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Als je toch nog in staat bent om het examen direct af te ronden, heeft dat de voorkeur. Je kunt dan gewoon weer teruggaan naar de zaal en het examen verder afmaken.
  2. Er kan besloten worden om te proberen het examen later die dag af te ronden. In dat geval word je in quarantaine gehouden tot je je niet meer zo ziek voelt en verder kunt gaan. Dit wordt gedaan om te zorgen dat je niet met klasgenoten of andere examenkandidaten kunt communiceren en zo dingen te weten kunt komen over de antwoorden van het examen. De inspectie wordt ervan op de hoogte gebracht dat je het examen later afmaakt. 
  3. Als je je die dag te ziek voelt om het examen voort te zetten moet de directeur de inspectie verzoeken je gemaakte opgaven ongeldig te verklaren. Je mag het examen dan tijdens het volgende tijdvak opnieuw maken. 

Sommige leerlingen hebben te maken met een een langdurige ziekteperiode. In dit geval is de school er verantwoordelijk voor te zorgen dat de je alsnog het onderwijs krijgt waar je recht op hebt. Dit geldt ook voor de eindexamens: de school moet in samenspraak met jou en je ouders een realistisch plan opstellen, om ervoor te zorgen dat de je met succes het eindexamen kunt afronden.

Hiertoe zijn de volgende opties mogelijk:

  • De gemiste examens kunnen in het derde tijdvak worden ingehaald. 
  • De eindexamens worden gespreid over het eerste, tweede en derde tijdvak. 
  • De eindexamens worden gespreid over twee examenjaren, waarbij ieder jaar een deel van de examenvakken wordt gevolgd en voor deze vakken het examen wordt gemaakt.
  • Als je fysiek niet in staat bent om naar school te komen om de examens te maken, kun je bijvoorbeeld toestemming krijgen om de examens thuis of in het ziekenhuis te maken.

In alle gevallen overlegt de school met de inspectie over de mogelijkheden, vervolgens maakt de school de uiteindelijke beslissing en stelt de inspectie hiervan op de hoogte zodat zij goedkeuring kunnen verlenen.

Het kan ook zijn dat er sprake is van ingrijpende persoonlijke omstandigheden, waardoor het lastig of onmogelijk is om de examens te maken. Denk aan ziekte van een familielid, het overlijden van een familielid of andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties. Ook in dit geval moet de school op de hoogte gebracht worden. Zij kunnen dan met je overleggen of de examens op de daarvoor bestemde tijd kunnen worden gemaakt of dat het beter is ze uit te stellen. De school kan toestemming aanvragen bij de inspectie om examens in een volgend tijdvak af te nemen.