Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezakt voor vmbo: wat nu?

Gezakt voor vmbo: wat nu?


Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je te horen hebt gekregen dat je gezakt bent voor je vmbo-examen. Op zo'n moment kan het bovendien erg lastig zijn om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die je nog hebt. Om je te helpen heeft SSL de opties overzichtelijk op een rijtje gezet. Lees snel verder en ontdek wat je kunt doen als je gezakt bent voor het vmbo.

De leerweg die je volgt binnen het vmbo bepaalt welke opties beschikbaar zijn om alsnog aan je diploma te komen. Eerst zullen de opties voor basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengde leerweg (gl) worden besproken. Tot slot bespreken we de opties voor de theoretische leerweg (tl).

N.B. Dit overzicht is een service van SSL. Wij hebben geen connecties met de instituten die worden genoemd in dit overzicht en staan niet garant voor de kwaliteit die zij bieden. Ook kan op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid door ons worden aanvaard in zake fouten/onvolkomenheden in de tekst op deze pagina.  Daarnaast kunnen we je niet adviseren welke optie voor jou het best zou zijn. Dit hangt geheel af van je persoonlijke situatie.

Ben je gezakt voor je havo of vwo examen en ben je benieuwd wat je nu kunt doen? Kijk dan eens op onze pagina Gezakt voor havo of gezakt voor vwo?


Beroepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg


Als je gezakt bent voor je examens op bb-, kb- of gl-niveau, zijn er drie opties voor je. Met twee daarvan kun je alsnog je vmbo-diploma halen. Met de derde optie kun je je kwalificeren voor een opleiding op het mbo.

 • Optie 1 - Het hele jaar overdoen: dit kan op een reguliere middelbare school;
 • Optie 2 - Deelcertificaten halen voor de theoretische vakken van bb, kb en gl: dit kan door je zelfstandig voor te bereiden;
 • Optie 3 - Entree-opleiding

Als je bent gezakt voor je vmbo examens, kun je vanzelfsprekend het hele jaar overdoen en de examens uiteindelijk nogmaals maken. Dit betekent dat je bij je eigen school ingeschreven moet blijven of naar een andere school kunt gaan indien je daar wordt aangenomen. Het is niet mogelijk om een diploma voor bb, kb of gl bij een vavoschool (volwassenenonderwijs) te behalen.

In plaats van het hele examenjaar over te doen, kun je er ook voor kiezen om alleen je onvoldoende vakken over te doen. Je vraagt hiervoor eerst bij je school de zogenaamde deelcertificaten aan van de vakken die je wel voldoende hebt afgesloten. De deelcertificaten van de overige vakken haal je dan in het volgende schooljaar. Je kunt dit doen door je zelfstandig voor te bereiden en aan te melden voor een staatsexamen via DUO.

Als je de staatsexamens met een voldoende afsluit, krijg je deelcertificaten voor de betreffende vakken. Samen met de deelcertificaten van de vakken die je al voldoende had afgesloten op je middelbare school, kun je deze inwisselen voor een volledig vmbo-diploma. Om te bepalen of je geslaagd bent, gelden dezelfde regels als op een middelbare school. Kijk hier voor de slagingseisen voor vmbo.

Je kunt alleen staatsexamens voor vmbo-bb, vmbo-kb of vmbo-gl doen als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je staat ingeschreven bij een mbo-school.
 • Je bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
 • Je hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Hoe kun je je voorbereiden op en inschrijven voor de staatsexamens?

Je moet je zelfstandig voorbereiden op het staatsexamen voor vmbo-bb, -kb of -gl. Onderwijsinstellingen als de LOI/NHA  of vavoscholen bieden hiervoor geen hulp aan. Dit betekent dat je je thuis voorbereid op de staatsexamens, zonder begeleiding.

Je moet je vóór 1 december van het jaar waarin je examen wilt doen aanmelden bij DUO om de staatsexamens te mogen maken. De kosten hiervan waren in het schooljaar 2021-2022:

 • € 137,00 per vak, bestaande uit een centraal examen en college-examen;
 • € 68,00 per vak, bestaande uit een college-examen;
 • € 685,00 voor een volledig examenpakket (dit is het maximumbedrag).

De kosten voor het schooljaar 2022-2023 zullen ter zijnde tijd op de website van DUO te vinden zijn. Bekijk goed wanneer je wat moet inleveren bij DUO om er zeker van te zijn dat je mag meedoen aan het betreffende staatsexamen.

NB: een college-examen kan een schriftelijke toets, een mondeling examen of een praktijkexamen zijn. De schriftelijke toets wordt in dezelfde periode als de centrale examens afgenomen; het mondelinge examen en het praktijkexamen in de maand juli. Het college-examen vervangt in feite de schoolexamens.

Een entree-opleiding is een halfjaar- tot eenjarige mbo-opleiding die je voorbereidt op de arbeidsmarkt, of klaarstoomt voor een mbo-2 opleiding. Om toegelaten te worden tot een entree-opleiding heb je geen vmbo-diploma nodig. De enige voorwaarden zijn dat je niet voldoet aan de eisen voor een mbo-2, mbo-3 of mbo-4 opleiding, en dat je minstens 16 jaar oud bent. Een entree-opleiding kun je volgen bij een ROC. 

 


Theoretische leerweg


Als je gezakt bent voor vmbo-tl (theoretische leerweg) dan zijn de opties samengevat als volgt:

 • Optie 1 - Het hele jaar overdoen: dit kan op een middelbare school, bij het vavo of op een privéschool;
 • Optie 2 - Deelcertificaten halen: dit kan zelfstandig of bij een onderwijsinstelling;
 • Optie 3 - Alvast een mbo-opleiding gaan volgen.

Als je gezakt bent voor je vmbo-tl eindexamens, spreekt het voor zich dat je er voor kunt kiezen om het gehele eindexamenjaar over te doen op je middelbare school. Het kan echter voorkomen dat je bent uitgekeken op je oude school en graag het hele jaar ergens anders wil overdoen. Het vavo of een privéschool bieden dan uitkomst.

Vavo

Het vavo (volwassenenonderwijs) is in principe bedoeld voor 18-plussers die hun diploma nog niet hebben behaald. Maar als ook als je 16 of 17 jaar bent, zijn er mogelijkheden om hier te beginnen, namelijk wanneer je huidige middelbare school je aan het vavo ‘uitbesteedt’ (waarbij je ingeschreven blijft bij je eigen middelbare school). Via het vavo kun je:

 • al je vakken overdoen zodat je volgend jaar een goede eindlijst hebt;
 • alleen je onvoldoende vakken overdoen en zo je diploma halen;
 • vrijstelling krijgen voor je schoolexamencijfers en je voorbereiden op het Centraal Examen;
 • van profiel of vakkenpakket wisselen;
 • overdag of 's avonds of een combinatie hiervan studeren.

De inschrijfprocedure is sterk afhankelijk van je leeftijd en of je al dan niet ingeschreven kunt blijven bij een middelbare school. Wij lichten globaal toe wat de opties en de te verwachten kosten zijn.

De kosten van het vavo worden vastgesteld door de minister en zijn te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het hangt van je persoonlijke situatie af wat de kosten zijn:

 • Als je 18 jaar of ouder bent en niet meer ingeschreven kunt blijven bij een middelbare school, dan zijn de kosten (schooljaar 2021-2022) voor deelnemers die een voltijd opleiding volgen € 1.239. Daarbij komen de kosten voor boeken, waarbij je op een bedrag van ongeveer € 130,- per vak moet rekenen. Dit is exclusief materiaalbijdrage, studieblokbijdrage en examentoeslag. Als je 18 jaar of ouder bent en je een voltijdopleiding in het volwassenenonderwijs volgt, heb je in principe recht op een tegemoetkoming in de studiekosten (Tegemoetkoming Scholieren). Hoe hoog deze is, hangt af van je persoonlijke situatie. Dit kun je uitrekenen met behulp van een rekenprogramma op de website van de DUO.
 • Als je 16 jaar of ouder bent en je blijft ingeschreven bij een middelbare school, dan kun je vallen onder de zogenaamde ‘Rutteregeling’. Dit betekent dat je ingeschreven blijft op je oude middelbare school, maar het onderwijs volgt bij het vavo. Je blijft dan voor de betaling van het lesgeld onder de regeling voor het voortgezet onderwijs vallen. De Rutteregeling geldt ook als je ouder bent dan 18 jaar en je onafgebroken bij het voortgezet onderwijs ingeschreven bent geweest (dat wil zeggen dat je nooit voor meer dan drie maanden niet ingeschreven hebt gestaan bij een school). Vraag aan je school of je in aanmerking komt voor deze regeling: ze moeten je namelijk uitbesteden en daar geven ze niet altijd toestemming voor. Je krijgt geen toestemming als de financiële situatie van de school dat niet toelaat: je school moet namelijk de subsidie van de overheid aan het vavo doorgeven en dat willen ze helaas niet altijd doen. Mocht dit het geval zijn, probeer dan met hulp van je ouders een overleg te regelen tussen jouw school en het vavo. Het grote voordeel van de Rutteregeling is dat de kosten voor jou bijzonder laag blijven. Je valt namelijk voor de betaling onder de regeling voor het voortgezet onderwijs, je hebt recht op gratis schoolboeken en betaalt vaak alleen maar inschrijfgeld van de betreffende vavo. Hierbij komen nog wel kosten voor bijvoorbeeld studiematerialen.
 • Als je 16 of 17 jaar bent en je bent niet ingeschreven bij een middelbare school, probeer dan zo snel mogelijk een inschrijving te regelen. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen jongeren van 17 jaar door de gemeente naar het vavo worden doorverwezen als zij niet meer ingeschreven staan op een middelbare school. Dit kan alleen als je in het betreffende studiejaar 18 jaar wordt. Mocht dit niet lukken, of ben je pas 16 jaar, dan kun je alsnog naar het vavo gaan via de zogenaamde ‘particuliere route’, maar dan kunnen de kosten in de duizenden euro’s lopen. Neem contact op met het opleidingsinstituut van je keuze om hierover meer informatie te krijgen.

Privéschool

Er zijn verschillende privéscholen in Nederland die je willen begeleiden bij het alsnog behalen van je diploma, nadat je bent gezakt voor je vmbo-tl examens. Privéscholen zijn scholen die niet worden gesubsidieerd door de overheid, waardoor jij of je ouders volledig opdraaien voor de (hoge) kosten van de opleiding. Hier tegenover staat wel dat je intensievere begeleiding krijgt, doordat je bijvoorbeeld in kleinere klassen les krijgt en het maken van huiswerk verplicht is. Hieronder volgen enkele van deze scholen om een beeld te geven van de mogelijkheden:

Luzac College

Het Luzac is een privéschool die bestaat uit meerdere afdelingen. Luzac College is de afdeling die onder meer is opgezet voor leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen. Op het Luzac College zitten leerlingen die graag het diploma willen halen, maar zijn uitgekeken op hun oude school. Op het Luzac College kun je ervoor kiezen om alleen die vakken te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald, of om het hele examenjaar over te doen. Meer informatie over de mogelijkheid om slechts enkele vakken te volgen vindt je hieronder terug (onder 'Deelcertificaten behalen'). Het hele examenjaar opnieuw volgen betekent dat je alle vakken gaat volgen. Een jaar in de bovenbouw van Luzac is mogelijk vanaf €24.000 voor de mavo. Het Luzac heeft op vele plaatsen vestigingen.

Winford

Winford is net als het Luzac College een school waar sprake is van intensieve begeleiding en waar je verder kunt gaan in een nieuwe omgeving. Het tarief voor een volledig pakket bedroeg in het schooljaar 2021-2022 € 27.500,-. Voor het tarief van het schooljaar 2022-2023 kun je ter zijnde tijd de website van het Winford raadplegen. Winford heeft vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Utrecht, Leiden en Rotterdam.

In plaats van het hele examenjaar over te doen, kun je er ook voor kiezen om alleen je onvoldoende vakken over te doen en zo je diploma alsnog te halen nadat je bent gezakt voor vmbo-tl. Je vraagt daarvoor eerst bij je school de zogenaamde deelcertificaten aan van de vakken die je wel voldoende hebt afgesloten. De deelcertificaten van de overige vakken haal je dan in het volgende schooljaar. Je kunt dit doen door je zelfstandig voor te bereiden en aan te melden voor een staatsexamen via de DUO, of met behulp van een onderwijsinstelling zoals het vavo, een privéschool of de LOI/NHA.

Zelfstandig voorbereiden

Als je het zelfstandig wilt doen, betekent dit dat je thuis de vakken volgt zonder begeleiding. Je moet je dan vóór 31 december van het jaar waarin je examen wilt doen aanmelden bij de DUO. De kosten hiervan waren in het schooljaar 2021-2022:

 • € 137,00 per vak, bestaande uit een centraal examen en college-examen;
 • € 68,00 per vak, bestaande uit een college-examen;
 • € 685,00 voor een volledig examenpakket (dit is het maximumbedrag).

NB: een college-examen kan een schriftelijke toets, een mondeling examen of een praktijkexamen zijn. De schriftelijke toets wordt in dezelfde periode als de centrale examens afgenomen; het mondelinge examen en het praktijkexamen in de maand juli. Het college-examen vervangt in feite de schoolexamens.

Als je de staatsexamens met een voldoende afsluit, krijg je zogenaamde deelcertificaten voor de vakken waarin je staatsexamen hebt afgelegd. Samen met de deelcertificaten van de vakken die je al voldoende had afgesloten op je middelbare school, kun je deze inwisselen voor een volledig vmbo-diploma zodra je alle vakken hebt gehaald. Om te bepalen of je geslaagd bent, gelden dezelfde regels als op een middelbare school.

Bekijk goed op de website wanneer je wat moet inleveren bij de DUO om er zeker van te zijn dat je mag meedoen aan het betreffende staatsexamen. Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden kan het zowel een voor- als nadeel zijn om alles zelfstandig te moeten doen. Als je liever begeleiding hebt van een onderwijsinstelling, kun je er ook voor kiezen om je in te schrijven bij het vavo, een privéschool of een instelling als de LOI.

Vavo

Zoals eerder beschreven, kun je onderwijs volgen aan het vavo als je bent uitgekeken op je oude school, maar toch nog je diploma wilt behalen nadat je bent gezakt. In plaats van het overdoen van het gehele examenjaar, kun je er bij het vavo ook voor kiezen om een deeltijdopleiding te volgen en slechts de vakken over te doen die je onvoldoende hebt afgesloten. Je kunt deze vakken dan ’s avonds of overdag volgen.

De kosten van deeltijd vavo zijn ook afhankelijk van je persoonlijke situatie:

 • Als je niet staat ingeschreven bij een middelbare school, verschillen de kosten per aanbieder.
  • Bij VAVO Rijnmond College geldt bijvoorbeeld het volgende: de kosten per vak zijn (schooljaar 2021-2022) minimaal € 40,- en maximaal € 180,- afhankelijk van de lestijd. Daarbij komen de kosten voor boeken, waarbij je op een bedrag vanaf ongeveer € 50,- per vak moet rekenen. Dit is exclusief materiaalbijdrage, studieblokbijdrage en examentoeslag. Onder bepaalde voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid: zie hiervoor de website van de DUO.
  • Voor ROC Horizon college geldt bijvoorbeeld dat de kosten ongeveer € 30,80- per lesuur op jaarbasis kosten (voor schooljaar 2021-2022), en dat het rijk dit deels kan bekostigen, met behulp van een tegemoetkoming deelopleiding via DUO, mits je 18 jaar of ouder bent.
  • Voor het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland geldt ook dat je € 32,80 betaalt voor ieder lesuur dat je per week volgt. Meestal volg je per vak 4 lesuren per week. Ook hiervoor geldt dat je bij DUO kan informeren naar een tegemoetkoming in de kosten mits je 18 jaar of ouder bent.
 • Als je echter 16 jaar of ouder bent én ingeschreven kunt blijven bij een middelbare school, dan kun je vallen onder de zogenaamde ‘Rutteregeling’. Dit betekent dat je ingeschreven blijft op je oude middelbare school, maar het onderwijs volgt bij het vavo. Je blijft dan voor de betaling van lesgeld onder de regeling voor het voortgezet onderwijs vallen. De ‘Rutteregeling’ geldt ook als je ouder bent dan 18 jaar en je onafgebroken bij het voortgezet onderwijs ingeschreven bent geweest (dit is het geval als je nooit voor meer dan drie maanden niet ingeschreven hebt gestaan bij een school). Vraag aan je school of je in aanmerking komt voor deze regeling: ze moeten je namelijk uitbesteden en daar geven ze niet altijd toestemming voor (zie ook hierboven onder: Het hele jaar overdoen: Vavo). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten dan bijzonder laag blijven. Je valt namelijk voor de betaling onder de regeling voor het voortgezet onderwijs en daarnaast heb je vaak alleen maar inschrijfgeld van de betreffende vavo. Daar komen nog wel andere kosten bij, zoals voor boeken en andere studiematerialen.

Privéschool

Er zijn verschillende privéscholen in Nederland die je willen begeleiden bij het alsnog halen van je examen. Privéscholen zijn scholen die niet worden gesubsidieerd door de overheid, waardoor jij of je ouders volledig opdraaien voor de (hoge) kosten van de opleiding. Hier tegenover staat wel intensievere begeleiding, door bijvoorbeeld kleinere klassen en het verplicht maken van huiswerk op school. Als je ervoor kiest om via een privéschool deelcertificaten te behalen, volg je een vorm van vavo. Hieronder Luzac College volgen enkele van deze scholen om een beeld te geven van de mogelijkheden:

Luzac College

Het Luzac College is een privéschool die bestaat uit meerdere afdelingen. Luzac College is de afdeling die onder meer is opgezet voor leerlingen die gezakt zijn voor het eindexamen. Op het Luzac College kun je ervoor kiezen om alleen die vakken te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. De kosten voor de eindexamenvakken bedragen minimaal (schooljaar 2021-2022) € 3.800,- per eindexamenvak. Het Luzac heeft op vele plaatsen vestigingen.

Winford

Winford is net als het Luzac College een privéschool die de mogelijkheid biedt om met behulp van deelexamens/deelcertificaten de vakken over te doen die je onvoldoende hebt afgesloten. Het tarief per eindexamenvak is was in het schooljaar 2021-2022 € 3.800,-. Voor de kosten voor het jaar 2022-2023 kun je contact opnemen met het Winford. Winford heeft vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Utrecht, Leiden en Rotterdam.

LOI en NHA

Naast de keuze voor het vavo of een privéschool, is er de mogelijkheid voor het halen van deelcertificaten via een onderwijsinstelling als de LOI. Het gaat om instellingen waarbij je zelfstandig thuis de vakken bestudeert, maar wel via internet of per post contact kunt hebben met docenten. Uiteindelijk doe je staatsexamen. Je moet je vóór 1 januari van het jaar waarin je examen wilt doen aanmelden bij de DUO.

Deze manier van het halen van deelcertificaten heeft als voordeel dat je zelf je tijd kunt indelen, maar dit eist veel zelfstandigheid. Je hebt verder ook weinig persoonlijk contact met mensen die hetzelfde willen bereiken als jij, terwijl dit juist motiverend kan werken.

LOI

Je ontvangt van de LOI al het materiaal dat je nodig hebt; er is dus geen extra boekengeld. De kosten voor de LOI zijn € 48,- (vmbo-tl) per maand per vak dat je volgt. Hier komen nog eenmalig de inschrijfkosten van € 29,50 bij.

NHA

Hetzelfde idee als de LOI. Ook hier ontvang je al het materiaal dat je nodig hebt. De kosten verschillen per vak.

Voor zowel de LOI als de NHA geldt dat bovenop de beschreven kosten nog de kosten van de staatsexamens komen (hierboven beschreven onder ‘Zelfstandig’). 

Ben je gezakt voor de theoretische of gemengde leerweg van het vmbo, maar wil je graag beginnen met een mbo-opleiding? In sommige gevallen is dit mogelijk. Bijvoorbeeld bij het VAVO Rijnmond College dat  een mogelijkheid biedt voor vmbo-tl leerlingen die nog één of twee vakken over moeten doen. Een dergelijk traject biedt je de mogelijkheid om ’s avonds alsnog je vmbo-diploma te behalen en overdag te starten met een mbo-opleiding. Houd er rekening mee dat dit een flinke studielast oplevert.

De kosten van dit traject bij VAVO Rijnmond zijn voor het schooljaar 2022-2023 €1.239,- voor de mbo-opleiding (dit is het reguliere lesgeld exclusief kosten voor lesmateriaal) plus de kosten van de vakken die je op het vavo afrond. Voor twee vakken komt dit uit op ongeveer € 180,-. Als je door je middelbare school wordt uitbesteed, vervallen deze vavokosten.