Overslaan en naar de inhoud gaan

Staatsexamen

Het maken van staatsexamens is een manier om een middelbare schooldiploma (vmbo, havo, vwo) te behalen, zonder lessen te volgen op school. Het staatsexamen bestaat uit het centraal examen en het college examen. In dit artikel lees je alles over de staatsexamens.

Het staatsexamen is een manier om zelfstandig (zonder ingeschreven te staan bij een middelbare school) een diploma voor het voorgezet onderwijs te behalen. Je kunt staatsexamen doen in afzonderlijke vakken of in een volledig vakkenpakket. Per vak maak je een centraal examen en een college examen:

  • Het centraal examen is hetzelfde als het centrale eindexamen van de middelbare school. Staatsexamenkandidaten maken deze examens op dezelfde momenten als de middelbare scholieren, in mei. Ook kun je in juni een herkansing maken.
  • Het college examen dient ter vervanging van het schoolexamen. Meestal wordt het college examen mondeling afgenomen, soms is er ook een schriftelijk of praktisch onderdeel. De schriftelijke examens worden in mei en juni afgenomen en de mondelinge examens worden in juli afgenomen.

De inhoud en slagingseisen van het staatsexamen zijn hetzelfde als van de reguliere eindexamens.

Het staatsexamen verschilt op meerdere vlakken van het reguliere examen:

  • Je maakt het college examen in plaats van het schoolexamen.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding.
  • Je mag kiezen in welke vakken je examen doet.
  • Je kunt verspreid over 10 jaar een volledig diploma behalen.

Als je geslaagd bent voor een of meerdere staatsexamens ontvang je voor de betreffende vakken deelcertificaten. Als je staatsexamen doet in een volledig vakkenpakket of als je een deel van de examenvakken al eerder hebt afgerond én je voldoet aan de slagingseisen, ontvang je een volwaardig middelbare schooldiploma.

Aanmelden voor staatsexamens doe je bij DUO. Aanmelden kan tussen half oktober en 31 december, voor het examen in het volgende kalenderjaar.

Omdat dezelfde stof en vaardigheden worden getoetst als bij de reguliere eindexamens, kun je je op eenzelfde manier voorbereiden op de examens. Zo kun je ter voorbereiding op de centrale examens oefenen met oude examens of een examentraining volgen. Wel is er veel discipline nodig, want je moet zelfstandig alle stof leren. Om je voor te bereiden op de college examens, is het verstandig te oefenen met het mondeling beantwoorden van examenvragen. Vraag mensen uit je omgeving om met je te oefenen en laat hen beoordelen of je antwoord voldoende is.