Overslaan en naar de inhoud gaan

Het schoolexamen

Wat is het schoolexamen precies? Het schoolexamen is het onderdeel van het eindexamen dat gedurende de bovenbouwperiode van het voortgezet onderwijs op school wordt afgenomen. En wat is het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen? Het centraal examen is net als het schoolexamen onderdeel van het eindexamen. Het centraal examen zijn de landelijke examens die in mei worden afgenomen. In dit artikel lees je meer over het schoolexamen. 

In tegenstelling tot het centraal examen, verschilt het schoolexamen per school. In de eindexamenprogramma’s wordt per vak vastgelegd wat je als middelbare scholier behoort te weten en kunnen om het eindexamen (bestaande uit het schoolexamen en het centraal examen) te halen. Hierin staat ook vermeld welk deel van deze stof wordt getoetst op het landelijke centraal eindexamen dat in mei wordt afgenomen. Voor de rest van de stof is de school verantwoordelijk. Deze stof wordt getoetst in de schoolexamens die gedurende de gehele bovenbouw periode worden afgenomen. Naast de SE-stof die omschreven staat in het examenprogramma kunnen scholen, tot op zekere hoogte, extra onderdelen opnemen in het schoolexamen. Iedere school bepaalt zelf hoe het schoolexamen eruit ziet. De schoolexamens zijn dan ook per school verschillend. Iedere school stelt jaarlijks in het PTA vast wat er op de schoolexamens getoetst zal worden.

Er is één uitzondering: de luistertoetsen van de moderne vreemde talen. Deze maken onderdeel uit van het schoolexamen en mogen dus door de school zelf gemaakt worden. In de praktijk kiezen de meeste scholen er echter voor om de luistertoetsen van het Cito te gebruiken. Deze Cito-luistertoetsen zijn voor alle scholen hetzelfde en worden op alle scholen op hetzelfde moment afgenomen. Lees hier tips voor het oefenen voor de luistertoetsen.

De regels omtrent het schoolexamen zijn, net als de inhoud, verschillend per school. Iedere school moet jaarlijks het examenreglement opstellen, waarin de regels rondom het schoolexamen zijn vastgelegd.

Voor de meeste vakken bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal eindexamen. Het schoolexamencijfer telt dan 50% mee voor de bepaling van je eindcijfer. Meer informatie over het schoolexamencijfer en hoe je het kunt berekenen lees je in het artikel: Hoeveel tellen de schoolexamencijfers mee?

    In het schooljaar 2018-2019 is er nog sprake van een landelijke rekentoets. Deelname aan deze toets is verplicht voor het behalen van het examen in schooljaar 2018-2019, maar het cijfer telt niet mee in de bepaling of je zakt of slaagt. De rekentoets is geen onderdeel van het centraal examen of het schoolexamen, maar wordt wel op een van de landelijk vastgestelde momenten afgenomen.

    Vanaf schooljaar 2019-2020 is de landelijke rekentoets afgeschaft. Rekenen wordt dan niet meer apart getoetst voor het eindexamen.