Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe doet mijn school het bij de eindexamens?

Hoe goed doet mijn school het eigenlijk bij de eindexamens? Dat klinkt misschien als een gekke vraag: jij maakt toch het eindexamen, niet je school? Toch is deze informatie voor jou interessant. Het onderwijs en de voorbereiding op de eindexamens die jouw school biedt, is namelijk van grote invloed op de prestaties van leerlingen op de eindexamens. Weten hoe eindexamenleerlingen van je school het de afgelopen jaren hebben gedaan, kan je inzicht geven in jouw eigen kansen en valkuilen op het eindexamen. Deze gegevens over je school (en alle andere middelbare scholen in Nederland) zijn openbaar en je kunt ze online vinden. 

Gegevens over examens uit het verleden geven jou informatie over je kansen op het examen. Hoewel je eigen voorbereiding een heel grote rol speelt, heeft je school namelijk ook invloed op de prestaties van de leerlingen. Stel dat leerlingen op jouw school stelselmatig op het centraal examen gemiddeld een punt lager scoren dan op de schoolexamens, dan is de kans groot dat dat voor jou ook geldt. Je volgt immers hetzelfde onderwijs en hebt gelijkwaardige schoolexamens gemaakt.

Inzicht in deze informatie, kan je helpen bij de voorbereidingen op het centraal examen. Zo kun je inschatten hoe je cijfers voor de centrale examens zich zullen verhouden tot je SE-cijfers en kun je inschatten aan welke vakken je de meeste aandacht moet besteden. In dit kader is zowel informatie over je eigen school, als landelijke informatie interessant. Als de landelijke cijfers voor het centraal examen Nederlands bijvoorbeeld elk jaar lager zijn dan die voor Engels, zou je kunnen inschatten dat het examen Nederlands als moeilijker ervaren wordt. Je kunt hier rekening mee houden en meer oefenen voor Nederlands.

Er zijn verschillende sites en bronnen waar je informatie kunt vinden over de prestaties van scholen bij de eindexamens. Op iedere plek vind je andere informatie of gegevens met een andere insteek. Zo kan de informatie heel algemeen of juist heel gedetailleerd zijn weergegeven en kan het gaan over landelijke gemiddeldes of juist op schoolniveau. Op sommige sites kun je scholen onderling vergelijken.

 • DUO
  Op de site van de DUO (in het onderdeel 'onderwijsdata') is ongelofelijk veel gedetailleerde informatie te vinden over examens. Zo kun je per school, per jaar en per vak zien hoeveel leerlingen examen deden, wat het gemiddelde schoolexamencijfer was, wat de eindcijfers waren, ga zo maar door. Hiermee kun je dus ook berekenen wat het verschil is tussen de SE-cijfers en CE-cijfers per vak op jouw school. Hiermee kun je nagaan wat jouw SE-cijfer zegt over je slagingskans.
 • Examenverslagen van het Cito
  Deze verslagen geven de gemiddelde resultaten per vak waar centraal examen in is gedaan. Deze gemiddelden zijn gebaseerd op steekproeven, het zijn dus niet de landelijke gemiddelden. Het blijkt echter ieder jaar weer dat de cijfers weinig afwijken van de daadwerkelijke gemiddelden. Deze zelfde steekproeven zijn ook gebruikt om de normeringen voor de examens te bepalen.
 • Scholen op de kaart
  Dit is een vergelijkingssite voor scholen. Er zijn gegevens te vinden over de kwaliteit van de school, afgemeten aan kerngegevens zoals gemiddelde centraal examencijfers, zak-/slaagpercentages en vergelijkingen ten opzichte van de rest van Nederland. De gegevens worden verzameld vanuit DUO, de onderwijsinspectie en scholen zelf die gegevens aanleveren.
 • De onderwijsinspectie
  De onderwijsinspectie heeft zelf ook een site waar informatie over de kwaliteit van scholen gepubliceerd staat. Er is informatie te vinden over alle vormen van onderwijs in Nederland. Deze informatie is dus niet specifiek gericht op eindexamens, maar die cijfers kun je er ook makkelijk terugvinden.
 • De examenmonitor
  Dit jaarlijks gepubliceerde rapport, dat gemaakt wordt door DUO, geeft een uitgebreid overzicht van landelijke resultaten van de eindexamens. Verder staan er algemene gegevens in over de leerlingen die dat jaar eindexamen hebben gedaan. Bijvoorbeeld over de verdeling over de profielen of hoe snel leerlingen de bovenbouw hebben doorlopen.

Neem zeker eens een kijkje op deze sites. Je hebt er vast wat aan bij je voorbereiding!